An Ghaeilge

baile»an ghaeilge»inniu / an ghaeilge thar lear

An Ghaeilge Thar Lear | The Irish Language Abroad

Fo-chiste maoinithe na nInistitiúidí 3ú leibhéal Thar Lear 

Tugann an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta maoiniú d’Institiúidí 3ú leibhéal thar lear atá nó a bheidh ag soláthar cúrsaí Gaeilge mar chuid den chlár acadúil.

Tá an scéim seo maoinithe trí fho-chiste de Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge na Roinne.

Is ar na critéir seo a leanas a dhéantar measúnú ar gach iarratas:

  • Stair na heagraíochta ó thaobh soláthar cúrsaí Gaeilge agus ó thaobh chur chun cinn na Gaeilge go ginearálta;
  • Plean Gnó na heagraíochta a léiríonn spriocanna an chláir acadúil agus sonraí na gcostas agus an bhfuil sé beartaithe méadú ar bith a bheith ann i ngníomhaíochtaí nó i gcúrsaí Gaeilge.
  • Déanfar measúnú ar na hiarratais de réir an fhócais atá ar an Nua-Gaeilge sa chúrsa.
  • Tabharfar tús áite do chúrsaí ina múintear an Nua-Ghaeilge seachas cúrsa nach dtugann ach eolas ar an nGaeilge.
  • Comh-mhaoiniú ó fhoinsí eile

Seo a leanas Ollscoileanna atá á maoiniú faoin bhFo-Chiste Institiúidí 3ú Leibhéal Thar Lear: 

Meiriceá

An Ostair

Poblacht na Seice

Sasana

An Fhrainc

An Ghearmáin

Ollainn

An Pholainn

An Iorua

Albain

An tSualainn

An Bhreatain Bheag

An Spáinn

An Astráil

An tSín

Le haghaidh tuilleadh eolais seol ríomhphost chuig: soleidhinn@pobail.iebnichurraoin@pobail.ie nó téigh i dteagmháil le Rannóg Polasaí na Gaeilge, Na Forbacha, Gaillimh, Éire

FAOIN Spotsolas

An Gúm faoi thrácht

Gearrliosta Ghradaim Leabhar na Bliana - Leabhair Pháistí Éireann. Ainmníodh Na Laochra is Lú ar ghearrliosta 2013

Tuilleadh eolais