Vacancies

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, na ceapacháin seo a leanas a dhéanamh

1. Ardoifigeach Feidhmiúcháin (Buan) Tagairt: AOFCNLG/1417

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, Ráth Chairn, Co. na Mí.

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS
T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie
Nó is féidir na cáipéisí a íoslódáil thíos nó scríobh chuig an seoladh thíosluaite agus an uimhir thagartha a lua.

Eolas d’Iarrthóirí AOFCNLG 1417

Foirm iarratais AOFCNLG 1417

SPRIOCDHÁTA
Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae, Dé Luain, 11 Nollaig 2017.

Poist,
Foras na Gaeilge,
63-66 Sráid Amiens,
Baile Átha Cliath 1.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost.

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

 

2. Post buan mar Oibrí Stórais le Áis (Dún Seachlainn)

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh.

Oibrí Stórais Tagairt: OSAIS/0917

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Áis (Foras na Gaeilge), i nDún Seachlainn.

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS
T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie
Nó is féidir na cáipéisí a íoslódáil thíos nó scríobh chuig an seoladh thíosluaite agus an uimhir thagartha a lua.

Eolas d’Iarrthóirí OSAIS 0917

Foirm iarratais OSAIS 0917

SPRIOCDHÁTA
Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae, Dé hAoine, 1 Nollaig 2017.

Poist,
Foras na Gaeilge,
63-66 Sráid Amiens,
Baile Átha Cliath 1.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost.

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

 

3. Post buan mar Oifigeach Cléireachais le Clár na Leabhar Gaeilge (Ráth Chairn)

Oifigeach Cléireachais Tagairt: OCCNLG/1317

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, Ráth Chairn, Co na Mí.

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS
T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie
Nó is féidir na cáipéisí a íoslódáil thíos nó scríobh chuig an seoladh thíosluaite agus an uimhir thagartha a lua.

Eolas d’Iarrthóirí OCCNLG1317

Foirm iarratais OCCNLG1317

SPRIOCDHÁTA
Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae, Dé Máirt, 21 Samhain 2017.

Poist,
Foras na Gaeilge,
63-66 Sráid Amiens,
Baile Átha Cliath 1.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost.

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.