Vacancies

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh:

 

Oifigeach Cléireachais (Buan)                                                                                                    Tagairt:OCSSC/0618

Is é an raon tuarastail don phost ná €23,801 go €36,880

* Déanfar ceapachán amháin (buan) anois agus cuirfear painéal le chéile as a líonfar folúntais bhuana ag an ngrád seo, as seo go ceann bliana ach acmhainn a bheith ann chuige sin.

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie nó is féidir na cáipéisí a íoslódáil thíos nó scríobh chuig an seoladh thíos agus an uimhir thagartha a lua.

Foirm Iarratais OCSSC 0618

Eolas dIarrthóirí OCSSC 0618

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíos roimh 12 meánlae, Dé hAoine, 18 Bealtaine 2018.

Poist
Foras na  Gaeilge
63-66 Sráid Amiens
Baile Átha Cliath 1

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost

 Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

 


 

Ardoifigeach Feidhmiúcháin (Conradh sealadach)                                                        Tagairt: AOFSSC/0418

Is é an raon tuarastail don phost ná: €45,264 go €56,979

** Déanfar ceapachán amháin (sealadach) anois agus cuirfear painéal le chéile as a líonfar folúntais shealadacha ag an ngrád seo, as seo go ceann bliana ach acmhainn a bheith ann chuige sin.

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie nó is féidir na cáipéisí a íoslódáil thíos nó scríobh chuig an seoladh thíos agus an uimhir thagartha a lua.

Foirm iarratais AOFSSC 0418

Eolas d’Iarrthóirí AOFSSC 0418

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíos roimh 12 meánlae, Dé hAoine, 18 Bealtaine 2018.

Poist
Foras na  Gaeilge
63-66 Sráid Amiens
Baile Átha Cliath 1

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost

 Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

 


 

Oifigeach Cléireachais                                                                                                               Tagairt: OCCNLG/0518

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, Ráth Chairn, Co na Mí.
Is é an raon tuarastail don phost ná €23,801 – €36,880.

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie 

Is féidir na cáipéisí a íoslódáil díreach anseo nó scríobh chuig an seoladh thíosluaite agus an uimhir thagartha a lua.

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae, Dé Céadaoin, 25 Aibreán 2018.

Poist,
Foras na Gaeilge,
63-66 Sráid Amiens,
Baile Átha Cliath 1.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost 

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.