Vacancies

Post buan mar Leas Phríomhfheidhmeannach ar Fhoras na Gaeilge (Béal Feirste)

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe a chuireann an Ghaeilge chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh.

Leas-Phríomhfheidhmeannach/Stiúrthóir Seirbhísí Oideachais

Tagairt: LPF/0217

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, i mBéal Feirste.

Is é an raon tuarastail don phost ná: £51,091 go £55,997

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

Foirm Iarratais LPF0217

Leabhrán Eolais LPF0217

 

T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie nó is féidir na cáipéisí a íoslódáil díreach ó http://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/foluntais/ nó scríobh chuig an seoladh thíos agus an uimhir thagartha a lua.

SPRIOCDHÁTA:
Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe a bheith faighte ag an seoladh thíos roimh 12 meánlae, Déardaoin, 2 Márta 2017.

Poist,
Foras na Gaeilge,
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.