Pobal

19 Fea
2018
Pobal

Scéim Sparánachta Colmcille (Gaeilge na hAlban) 2018

Scéim sparánachta do dhaoine a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu agus ar mian leo freastal ar chúrsa Gàidhlig in 2018.

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

01 Nol
2017
Pobal

Grúpaí le Gaeilge 2018

Tacaíonn an scéim seo le deiseanna úsáide sa phobal trí mhaoiniú a chur ar fáil do ghrúpaí le clár gníomhaíochtaí a bhaineann le sainspéis atá acu a reáchtáil trí Ghaeilge.

Spriocdháta: 1 Nollaig, Meánlae 

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

09 Bea
2017
Pobal

Scéim Miondeontas Cholmcille

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo comhpháirtíocht le hAlbain agus pleanáil comhthionscadal a éascú.

• Is féidir iarratas a dhéanamh am ar bith roimh an 30 Meán Fómhair 2017
• Tá súil le cinneadh faoi shé seachtaine den dáta ar cuireadh isteach an t-iarratas
• Uasteorainn ar fáil €1,800/£1,550
• Gabh i gcomhairle le hoifigigh Cholmcille roimh iarratas a dhéanamh.

Cáipéisí:

Scéim Miondeontas Cholmcille Treoir

Scéim Miondeontas Cholmcille foirm iarratais

 

Stádas: DÚNTA

19 Aib
2017
Pobal

Scéim Deontas Cholmcille 2017

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo caidreamh a chothú idir pobail teanga Ghaeilge na hÉireann agus Ghaeilge na hAlban agus Gaeilge na hÉireann agus na hAlban  a neartú tríd an chaidreamh seo. Beidh dhá bhabhta den scéim deontas ann in 2017:

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

08 Fea
2016
Pobal

Scéim Raidió Pobail

Tá an scéim seo dírithe ar iarratasóirí incháilithe chun sceideal lán-Ghaeilge craoltóireachta raidió a sholáthar do phobail éisteachta logánta Ghaeilge le linn tréimhse trí bliana d’Eanáir 2016 anuas go dtí Nollaig 2018.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

08 Fea
2016
Pobal

Scéim Pobal Gaeilge

Aidhm: Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh iarratais ó eagraíochtaí pobail ar Scéim Pobal Gaeilge. Tríd an scéim seo maoineoidh Foras na Gaeilge gréasán d’oifigigh forbartha Gaeilge phobalbhunaithe a fhostófar faoi stiúir coistí Gaeilge logánta ar feadh ceithre bliana ó Iúil 2016. Beidh feidhmeanna éascaithe agus gréasánaíochta ag na hoifigigh sin, mar aon le feidhmeanna a bhaineann le forais eile a fhorbairt ina mbeadh an Ghaeilge á húsáid agus á cur chun cinn ar leas an phobail sin.

Léigh níos mó

Stádas: Dúnta