Féach Thart: Rang 5 – Eolaíocht

Nasc chuig sleamhnán Powerpoint atá i ngach ceann de na mionsamhlacha thíos cé is moite den chéad ceann ar bhileog eolais é. Seo na chéad 10 sleamhán ón tsraith 19 sleamhnán a fhoilseofar le haghaidh cuid na hEolaíochta den chúrsa OSIE do rang 5. Féadfaidh tú sleamhnán a íoslódáil ach cliceáil ar an mhionsamhail chuí. Nochtfar táb ansin ag bun an scáileáin, cliceáil air, agus osclófar an sleamhnán. Foilseoimid fuílleach na sleamhnán in am tráth agus cuirfear scoileanna ar an eolas ina dtaobh. 

Má chuirtear bac romhat sleamhnán a íoslódáil moltar malairt brabhsálaí a thriail. Sa chás nach bhfuil rath air sin ní miste an chomhairle ábhartha atá ar shuíomh Microsoft a cheadú https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3

f-thart

Eolas don Mhúinteoir

01 An Córas Díleá

02 Solaid, Leachtanna agus Gáis

03 Ulóga

04 Crainn Dhuillsilteacha

san Fhómhar

05 Solas

06 Veirteabraigh

07 Bia Folláin

08 Crainn Dhuillsilteacha

sa Gheimhreadh

09 Dath an tSolais

10 Ainmhithe i mBaol