Féach Thart: Rang 5 – Stair

Nasc chuig sleamhnán Powerpoint atá i ngach ceann de na mionsamhlacha thíos cé is moite den chéad ceann. Féadfaidh tú sleamhnán a íoslódáil ach cliceáil ar an mionsamhail chuí. Nochtfar táb ansin ag bun an scáileáin, cliceáil air, agus osclófar an sleamhnán. Tabhair do d’aire gur leaganacha trialacha atá sna 5 shleamhnán seo ach beidh leaganacha cearta díobh móide sleamhnáin nua á n-uaslódáil againn i dtús mhí na Samhna.

Má chuirtear bac romhat sleamhnán a íoslódáil moltar malairt brabhsálaí a thriail. Sa chás nach bhfuil rath air sin ní miste an chomhairle ábhartha atá ar shuíomh Microsoft a cheadú http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3

Eolas don Mhúinteoir
Eolas don Mhúinteoir

An Teileafón

An Teileafón

Stair mo Mhuintire

An tSean-Éigipt

04 Tútancáman - FT R5

Tútancáman

05 Deirdre agus Naoise - FT R5

Deirdre agus Naoise

06 Na Lochlannaigh - íomha

Na Lochlannaigh

07 Na Lochlannaigh in Éirinn - íomha 1

Na Lochlannaigh in Éirinn

08 Féilte an Domhain - íomha

Féilte an Domhain

09 Ferdinand Magellan - íomha

Ferdinand Magellan

10 Réabhlóid Mheiriceá - íomha

Réabhlóid Mheiriceá

11 Réabhlóid na Fraince - íomha

Réabhlóid na Fraince

Wolfe Tone - íomhá.jpg

Wolfe Tone agus Éirí Amach 1798

An tOideachas in Éirinn - íomha

An tOideachas in Éirinn

Lá Fhéile Pádraig - íomhá

Lá Fhéile Pádraig

An Scoil Fadó - íomhá

An Scoil Fadó

Saol na Tuaithe sa 19ú hAois -íomhá

Saol na Tuaithe sa 19ú hAois

An Gorta Mór - íomhá

An Gorta Mór

Martin Luther King - íomhá

Martin Luther King

Seanfhoirgneamh i mo Cheantar - íomhá

Seanfhoirgneamh i mo Cheantar

Leabhar Oibre