Féach Thart: Rang 5 – Tíreolaíocht

Nasc chuig sleamhnán Powerpoint atá i ngach ceann de na mionsamhlacha thíos cé is moite den chéad ceann. Féadfaidh tú sleamhnán a íoslódáil ach cliceáil ar an mionsamhail chuí. Nochtfar táb ansin ag bun an scáileáin, cliceáil air, agus osclófar an sleamhnán. Tá ceithre shleamhnán eile le huaslódáil againn leis an tsraith sleamhnán a iomlánú. Déanfar sin sna seachtainní beaga romhainn.

Má chuirtear bac romhat sleamhnán a íoslódáil moltar malairt brabhsálaí a thriail. Sa chás nach bhfuil rath air sin ní miste an chomhairle ábhartha atá ar shuíomh Microsoft a cheadú http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3

f-thart

Eolas don Mhúinteoir

01 Contaetha na hÉireann

02 Na Séasúir

03 Airde an Chompáis

04 Cósta na hÉireann

05 Bruscar

06 An Ghaoth

07 Sléibhte agus Aibhneacha na hÉireann

08-an-eoraip_comhbhruite

08 An Eoraip

09 Réamhaisnéis na hAimsire

10 Uisce

11 An Fhrainc

12 An Ghealach

13 Bolcáin

14 Aeráid

15 An tSeapáin

16 Léarscáileanna a Léamh

17 An tAontas Eorpach

18 Turasóireacht in Éirinn

19 Oileáin na hÉireann

Leabhar Oibre