Leabhair do Dhaoine Fásta

Dracula

Bram Stoker

Eagrán nua den aistriúchán iomráiteach a dhein Seán Ó Cuirrín ar mhórshaothar uafáis Bram Stoker. Tá gach braon den bheocht a chuir an Déiseach sa scéal le blaiseadh san eagrán seo agus an litriú curtha in oiriúint do léitheoir an lae inniu. Tá an t-eagrán seo bunaithe ar an gcóiriú a rinne Maolmhaodhóg Ó Ruairc san eagrán a eisíodh sa bhliain 1997.

Dracula faoi chaibidil ar www.tuairisc.ie

ISBN 9781857919165  €9.50  Bog   Ceannach   Ábhar samplach

An-Leon-Bandraoi-Prios-Éadaigh

An Leon, an Bandraoi agus an Prios Éadaigh

Aistriúchán gleoite le hAntain Mac Lochlainn ar shaothar cáiliúil C.S. Lewis. Cuirtear ceathrar páistí amach as Londain i rith an Darga Cogadh Domhanda chun éalú ó na buamaí atá ag titim ar an gcathair. Cuirtear go teach seanduine iad i lár na tuaithe. Nuair a osclaíonn Lucy, an duine is óige, an prios éadaigh, tagann na páistí ar dhomhan iontach a bhfuil draíocht agus eachtraí i ndán dóibh ann.

ISBN9781857918885   €8.50   Bog   Ceannach          Ábhar samplach

Gluaiseacht

Alan Titley

Scéal coscrach cumhachtach á insint sa chéad phearsa. Scéal ógánaigh a thosaíonn i ndúiche atá faoi bhagairt ag cogaidh san Aifric agus a chríochnaíonn ar shráideanna dofháilteacha thuaisceart na hEorpa. Uafás agus daonnacht taobh le taobh a théann go croí cheist na hinimirce nua-aimseartha.

ISBN 9781857917550     €7.50     Bog   Ceannach   Ábhar samplach

 

Haiku, más é do thoil é!

Gabriel Rosenstock / Brian Fitzgerald a mhaisigh

Is fada an lá ó thosaigh an file Gabriel Rosenstock ag plé le healaín an haiku. Tugann sé léargas suimiúil spraíúil dúinn sa leabhar gleoite seo ar dhomhan iontach an haiku. Ar an aos óg á an saothar dírithe ach bainfidh idir óg agus aosta sásamh as go cinnte.

ISBN 9781857919059     €7.50   Bog     96 lch     Ceannach  Ábhar samplach

 

Cén Sórt É?

Tomás Ó Fiachain

Bailiúchán den iliomad focal sa Ghaeilge a dhéanann cur síos ar chineálacha éagsúla daoine, agus ar a gcuid tréithe fisiceacha agus carachtair araon. Tá cnuasach mór focal tiomsaithe in ord aibítreach ann as foinsí údarásacha éagsúla agus crostagairtí do na foinsí sin tugtha. Beidh an leabhar seo ina ábhar tagartha agus pléisiúir araon ag lucht saothraithe na Gaeilge.

ISBN 9781857917192     €9.50   Bog     162 lch     Ceannach  Ábhar samplach

an-beal-beo

An Béal Beo

Tomás Ó Máille

Tá An Béal Beo ar cheann de na stórtha focal is tábhachtaí sa Nua-Ghaeilge. Tá sé lán le beannachtaí, nathanna, agus focail nár chodail amuigh riamh. An tOllamh Ruairí Ó hUiginn a chóirigh an t-eagrán seo.

ISBN 9781857914498     €10.00     Bog     Ceannach

mise-book

Mise

Colm Ó Gaora

Tá an saothar seo ar na leabhair is cáiliúla dár scríobhadh i nGaeilge faoi aimsir Chogadh na Saoirse. Rianaíonn an t-údar a shaol mar bhall de Bhráithreachas na Poblachta mar Óglach agus na heachtraí a raibh sé páirteach iontu le linn Chogadh na Saoirse i gConamara agus in áiteanna eile chomh maith leis na sealanna a chaith sé i ngéibheann.  Tá cur síos ann chomh maith ar dhálaí maireachtála agus sóisialta mhuintir Chonamara i dtosach an fichiú haois agus ar an obair a rinne sé mar thimire do Chonradh na Gaeilge. Rugadh an t-údar i Ros Muc sa bhliain 1887 agus cailleadh é i 1954.

ISBN 9781857917383   €8.50  Bog   Ceannach  Ábhar samplach

[/caption]

Tá iomlán na n-úrscéalta, na mbeathaisnéisí agus na leabhar tagartha atá foilsithe ag An Gúm ar fáil sa chatalóg Catalóg na Leabhar. Cliceáil ANSEO

Catalog-na-Leabhar