Daoine Óga (4-12 bhliain)

 

Cosc ar Chrogaill!

Heather Pindar a scríobh. Susan Batori a mhaisigh.

Pictiúrleabhar nuafhoilsithe. Thug an Séabra cuireadh do na hainmhithe go léir teacht chuig a chóisir, ach amháin na crogaill. Tá na crogaill chun sleamhnú isteach agus na hainmhithe ar fad ag an gcóisir a alpadh. Ach conas a éireoidh leis na crogaill?

ISBN 9781857919301   • €7   • Bog   • 32 lch    • 6 mbliana+

Ceannach    Sliocht as an leabhar

 

 

Laochra Lúfara 

Bileog eolais ANSEO.

Léirmheas ó The Irish News ANSEO.

  

 

Cinnín Óir agus na Trí Bhéar

Bileog eolais ANSEO

Léirmheas ó The Irish Times ANSEO

 

Anansi agus Scéalta an Domhain

Éamonn Ó Ruanaí a scríobh / Kieron Black a mhaisigh

Rógaire gan sárú é Anansi na n-ocht gcos. Is nós leis bob a bhualadh ar na déithe agus olc a chur ar a chomharsana. Ach taobh amuigh de sin níl sé ródhifriúil liomsa ná leatsa, i ndáiríre. Is breá le Anansi bheith ag comhrá leis na hainmhithe eile (nuair nach mbíonn sé á n-ithe). Is breá leis scéalta agus scéalaíocht. Ach bí ar d’aire, is breá leis bheith i mbun cleasaíochta freisin!

Tá cur síos ar naoi gcinn d’eachtraí iomráiteacha Anansi sa leabhar seo ó pheann Éamoinn Uí Ruanaí.

ISBN 9781857919295   • €7.50   • Bog   • 80 lch

      Léirmheas Ó The Irish Times ANSEO

Ceannach    Sliocht as an leabhar

 

 

Óró na Circíní

Gabriel Rosenstock / Brian Fitzgerald a mhaisigh

Ainmnithe ar ghearrliosta Ghradaim Leabhar na Bliana 2017 de chuid Leabhair Pháistí Éireann (CBI).  Athinsint ar scéalta béaloidis ón Afraic curtha in oiriúint do léitheoirí na Gaeilge ag Gabriel Rosenstock.

 Tuilleadh eolais anseo

Léirmheas    > Focal ón údar (www.tuairisc.ie)

 

An Pota Folamh

Charlotte Guillain

Seanscéal simplí é seo a bhaineann le traidisiún béil na Síne. Is buachaill óg macánta é Cheng. Níl gach duine eile chomh macánta céanna leisean, áfach, ach sin an rud a aithníonn Impire na Síne é féin. Tá an scéal curtha in oiriúint do léitheoirí na linne seo ag Charlotte Guillain agus é maisithe go gleoite ag Steve Dorado. Bainfidh páistí óga sult as an leagan Gaeilge seo den scéal agus iad á léamh iad féin, nó agus duine eile á léamh os ard dóibh.

ISBN9781857919189   • €5   • Bog   • 24 lch

Ceannach  Sliocht as an leabhar

 

Cén fáth a mbím ag Broimneach?

Thomas Kingsley Troupe

Is grúpa cairde iad an Seisear Salach atá ina gcónaí i ndumpa na cathrach. Chuirfeadh sé iontas ort a oiread agus is féidir a fhoghlaim faoin eolaíocht agus tú sa dumpa! San eachtra seo bíonn folcadh ag Ruairí agus faigheann gach duine amach mar gheall ar an gcórás díleá.

ISBN9781857919202   • €5   • Bog   • 24lch

Ceannach  Sliocht as an leabhar

 

An gCacann Beacha?

Thomas Kingsley Troupe

Is grúpa cairde iad an Seisear Salach atá ina gcónaí i ndumpa na cathrach. Chuirfeadh sé iontas ort a oiread agus is féidir a fhoghlaim faoin eolaíocht agus tú sa dumpa! San eachtra seo tagann na cairde ar nead beach agus faigheann siad amach mar gheall ar na difrochtaí idir rudaí beo agus rudaí neamhbheo.

ISBN9781857919196   • €5   • Bog   • 24lch

Ceannach  Sliocht as an leabhar

 Morf - book cover

Morf

Orna Ní Choileáin / Olivia Golden a mhaisigh

Bíonn uaigneas ar Eric uaireanta, bíonn Mam agus Daid chomh gafa lena dheirfiúracha óga nach dtugann siad mórán airde ar Eric uaireanta. Ba bhreá leis dá mbeadh cara aige. Nuair a thagann Morf, áfach, níl a fhios ag Eric an é sin an cineál carad a theastaíonn uaidh in aon chor. Deir sé go bhfuil sé ag iarraidh cabhrú leis, ach ní léir gurb é leas Eric atá á dhéanamh an bhfear beag glas. Urscéal nua do dhaoine óga (9-12) é Morf ag an scríbhneoir aitheanta Orna Ní Choileáin. Bhuaigh Morf Duais ag Oireachtas na Samhna 2015

ISBN 9781857919219     • €8.50     • Bog     • 88lch

Ceannach

Léirmheas ar www.tuairisc.ie          Sliocht as an leabhar

 

Haiku, más é do thoil é!

Gabriel Rosenstock / Brian Fitzgerald a mhaisigh

Is fada an lá ó thosaigh an file Gabriel Rosenstock ag plé le healaín an haiku. Tugann sé léargas suimiúil spraíúil dúinn sa leabhar gleoite seo ar dhomhan iontach an haiku. Ar an aos óg á an saothar dírithe ach bainfidh idir óg agus aosta sásamh as go cinnte.

ISBN 9781857919059     • €7.50   • Bog     • 96 lch

 Ceannach  Sliocht as an leabhar

New image for 4 Phicti+¦rleabhar

4 Phictiúrleabhar le Tatyana Feeney

Ceithre leabhar gleoite ó pheann Tatyana Feeney ina n-insítear scéalta barrúla faoi rudaí a dhéanann páistí óga. Cuirfidh na leabhair seo gliondar ar thuismitheoirí agus ar pháistí araon.

€5 an leabhar     Ceannach

Ulcabhán Óg agus an Scairf Oráiste     ISBN 9781857919035

Coinín Beag agus an Phluid Ghorm     ISBN 9781857919004

Frog Beag agus an Torbáin sin!             ISBN 9781857919028

Eilifint Óg agus an Folcadán                  ISBN 9781857919011

drubal

Drubal

Maolíosa Ní Chléirigh / Kieron Black a mhaisigh

Ní maith le Seán, Róisín ná le Maggie a bheith i dtrioblóid lena dtuismitheoirí. Nach breá madra a bheith acu, mar sin. Is féidir leo an milleán a chur ar Dhrubal faoi gach rud dána a dhéanann siad féin! Filleann an feall ar an bhfeallaire, áfach agus tarlaíonn rud nach raibh coinne ag na páistí leis ar chor ar bith. Gabhann dlúthdhiosca fuaime leis an leabhar.

ISBN9781857918922   €7   Bog Ceannach  Sliocht as an leabhar


Cur síos ar raidhse leabhar eile do dhaoine óga ar fáil sa chatalóg

Catalóg: Leabhair agus Ábhar eile do Dhaoine Óga  Cliceáil anseo