Bord

An Cathaoirleach:

Ba le croí trom a d’fhógair Foras na Gaeilge gur cailleadh Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Seosamh Mac Donncha, ar an 20 Bealtaine 2016

Taispeáin níos mó

Leaschathaoirleach: Marcas Mac Ruairí

Marcas Mac Ruairí

Marcas Mac Ruairí

Feidhm: Comhalta Boird (Athcheapachán)

Téarma an cheapacháin: 13/12/2015 – 12/12/2016

Táille: £6,690 NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Beathaisnéis: Is as Dún Pádraig, Contae an Dúin, é Marcas Mac Ruairí. Iriseoireacht a ghairm agus tá ceithre leabhar staire scríofa aige chomh maith le staidéar saineolach ar an gCairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha agus Mionlaigh.

Taispeáin níos mó

Pól Callaghan

P-Callaghan

Pól Callaghan

Feidhm: Comhalta Boird (athcheapachán)

Téarma an cheapacháin: 13/12/2015 – 12/12/2016

Táille: £5,235 NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Pól i Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, agus fuair sé a chuid oideachais i Scoil Cholmcille agus Coláiste Adhamhnáin ansin. Ina dhiaidh sin, chuaigh sé go hOllscoil na Banríona i mBéal Feirste.

Taispeáin níos mó

Bláthnaid Ní Chofaigh                                                                

Bláthnaid Ní Chofaigh

Bláthnaid Ní Chofaigh

Feidhm: Comhalta Boird                                                                                                                           

Téarma an cheapacháin: 13/12/2015 – 12/12/2019

Táille: Le socrú NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Beathaisnéis: Beidh beatháisnéis don chomhalta seo ar fáil go luath.

Taispeáin níos mó

Grainne McElwain

Feidhm: Comhalta Boird

Gráinne-McElwain.jpeg-e1455316262329

Gráinne McElwain

Téarma an cheapacháin: 13/12/2015 – 12/12/2019                                                     

Táille: €7,695. NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Beathaisnéis: As Baile Átha an Fhóid in aice leis an Bhoth i gCo. Mhuineacháin do Ghráinne McElwain. Rugadh i gCeanada í ach tháinig sí abhaile ag aois ceithre bliana agus d’fhreastail sí ar Scoil Náisiúnta Thig Dhamhanta sula bhfuair sí a meánscolaíocht i gClochar Luaghaidh i Muineachán. Céimí sna Daonnachtaí in Ollscoil Ulaidh i gCúl Raithin í Gráinne agus fuair sí a hArd Teastas Múinteoireachta in Ollscoil na hÉireann, Áth Cliath. Chaith sí tréimhse ag teagasc i Muineachán agus Áth Cliath.

Taispeáin níos mó

Rosie Ní Laoghaire

Feidhm: Comhalta Boird 

rosie-ni-laoghaire

Rosie Ní Laoghaire

Téarma an cheapacháin: 24/06/2016 – 12/12/2016

Táille: Ní Bhaineann. NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Beathaisnéis: Is as Stigh Lorgan i mBaile Átha Cliath do Rosie Ní Laoghaire. Is múinteoir iar-bhunscoile í agus múineann sí Gaeilge agus stair i Scoil Chuimsitheach na Páirce Nua ar an gCarraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath. D’oibrigh sí i dTeach Laighean mar Chomhairleoir Parlaiminte do na Teachtaí Dála Peadar Tóibín agus Aengus Ó Snodaigh, agus don Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh, áit a raibh cúram ghnóthaí Gaeilge agus na Gaeltachtaí uirthi. Ceann de na dualgais a bhí uirthi ná polasaí Gaeilge uasdátaithe, uile-oileáin a dhréachtú, a stiúradh agus a chomhordú. Is ball de Bhord Ghaelscoil Shliabh Rua agus Comhchoiste Tuismitheoirí Choláiste Eoin/Íosagáin í, agus chaith sí roinnt bliana ar Choiste Tuismitheoirí Bhunscoil Raphaela Naofa.

Taispeáin níos mó

Seán Ó hArgáin                                                                                  

Seán-Ó-hArgáin.jpeg1-e1455317029180

Seán Ó hArgáin

Feidhm: Comhalta Boird                                                              

Téarma an cheapacháin: 13/12/2015 – 12/12/2019

Táille: Ní Bhaineann. NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Beathaisnéis:

Is as an gCoireán in Uíbh Ráthach do Sheán Ó hArgáin ach tá sé ina chónaí i gCill Chainnigh le cheithre bliana déag. Is príomhoide é ar Ghaelscoil Osraí ó 2008, áit a raibh sé ag múineadh ó 2002. Is scoil dhá oide is fiche atá ann a bunaíodh in 1984. Tá Seán mar bhall boird agus iar-Chathaoirleach chomh maith ar Choláiste Pobail Osraí, an Ghaelscoil dara leibhéil sa chathair. Is stiúrthóir ar Ghaelscoileanna Teo. é Seán agus é mar Oifigeach Caidrimh Phoiblí faoi láthair.

Taispeáin níos mó

Seán Mícheál Ó Dómhnaill

Seán Micheál Ó Dómhnaill

Seán Micheál Ó Dómhnaill

Feidhm: Comhalta Boird (athcheapachán)

Téarma an cheapacháin: 13/12/2015 – 12/12/2019

Táille: €7,695 NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Beathaisnéis:

Rugadh Seán Mícheál i Leac Chonaill i bParóiste Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall, i 1951. Fuair sé a chuid oideachais fhoirmiúil i Scoil Náisiúnta Leac Chonaill, Coláiste Éinde, Gaillimh agus Coláiste Phádraig, Droim Conrach. Ba Phríomhoide é i Scoil Náisiúnta na Breacaí, Ard an Rátha ó 1979 go 2006.

Taispeáin níos mó

Seán Ó Coistealbha

Seán Ó Coistealbha

Seán Ó Coistealbha

Feidhm: Comhalta Boird

Téarma an cheapacháin: 13/12/15 – 12/12/19

Táille:  Ní Bhaineann. NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Beathaisnéis: Tá Seán Ó Coistealbha ina Phríomhoifigeach ar Mhuintearas ó 1996. Tá tríocha bliain caite aige ag obair le Muintearas, áit ar thosaigh sé ag obair mar Bhainisteoir Óige in 1985. Tá taithí nach beag aige ar chúrsaí forbartha pobail, cúrsaí oideachais agus cúrsaí na Gaeilge. Tá dhá leabhar filíochta foilsithe aige, Stadhan in 2012 agus Dídean in 2002.

Taispeáin níos mó

Conor McGuinness

Feidhm: Comhalta Boird 

Téarma an cheapacháin: 24/06/2016 – 12/12/2016

Táille: €7,695 NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Beathaisnéis: Is gníomhaí polaitiúil é Conor atá ina chónaí i nGaeltacht na Rinne in Iarthar Phort Láirge. Bhain sé amach céim bhaitsiléara sa Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, mar aon le céim mháistreachta san abhcóideacht phoiblí agus ghníomhaíochas. Tá a chúlra san earnáil léiriú teilifíse, agus obair déanta aige ar chláir do RTÉ agus TG4.

Taispeáin níos mó

Éamonn Ó Gribín

Éamonn Ó Gribín

Éamonn Ó Gribín

Feidhm: Comhalta Boird (athcheapachán)

Téarma an cheapacháin: 13/12/2015 – 12/12/2016

Táille: £5,235 NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Beathaisnéis: I nDoire a rugadh Éamonn, ach tá cónaí air in Iúr Cinn Trá le fada an lá, lena bhean Róisín Ní Mhathúna agus a dtriúr páistí, Niall, Méabh agus Conall.

Taispeáin níos mó

Barra Ó Muirí                                 

Barra Ó Muirí

Barra Ó Muirí

Feidhm: Comhalta Boird                                                                                                                   

Téarma an cheapacháin: 7/07/2016 – 12/12/2016

Táille: £5,235 NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Beathaisnéis:

Rugadh agus tógadh Barra i mBaile Úr, deisceart Ard Mhacha. D’fhreastail sé ar Choláiste Phádraig in Ard Mhacha agus bhain sé céim onóracha sa Ghaeilge amach i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste in 2002. Chaith sé bliain mar Uachtarán Aontas na Macléinn i gColáiste Mhuire fosta.

Taispeáin níos mó

Ceapacháin

Cuirfear tuilleadh eolais ar fáil anseo maidir le ceapacháin eile ar Bhord Fhoras na Gaeilge. 

Miontuairiscí Boird

Is féidir teacht ar mhiontuairiscí boird anseo