Bord

An Cathaoirleach: Pól Ó Gallchóir

Beathaisnéis:

Rugadh Pól Ó Gallchóir i nGaoth Dobhair i gContae Dhún na nGall.

D’fhreastal sé ar Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Ceapadh é mar Iriseoir i seomra Nuachta  RTÉ i nDomhnach Broc i 1980. 

Taispeáin níos mó

Leas-Cathaoirleach: Barra Ó Muirí                                 

Barra Ó Muirí

Barra Ó Muirí

Feidhm: Comhalta Boird                                                                                                                   

Téarma an cheapacháin: 7/07/2016 – 12/12/2019

Táille: £5,235 NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Beathaisnéis:

Rugadh agus tógadh Barra i mBaile Úr, deisceart Ard Mhacha. D’fhreastail sé ar Choláiste Phádraig in Ard Mhacha agus bhain sé céim onóracha sa Ghaeilge amach i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste in 2002. Chaith sé bliain mar Uachtarán Aontas na Macléinn i gColáiste Mhuire fosta.

Taispeáin níos mó

Bláthnaid Ní Chofaigh                                                                

Bláthnaid Ní Chofaigh

Bláthnaid Ní Chofaigh

Feidhm: Comhalta Boird                                                                                                                           

Téarma an cheapacháin: 13/12/2015 – 12/12/2019

Táille: Le socrú NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Beathaisnéis: Beidh beatháisnéis don chomhalta seo ar fáil go luath.

Taispeáin níos mó

Grainne McElwain

Feidhm: Comhalta Boird

Gráinne-McElwain.jpeg-e1455316262329

Gráinne McElwain

Téarma an cheapacháin: 13/12/2015 – 12/12/2019                                                     

Táille: €7,695. NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Beathaisnéis: As Baile Átha an Fhóid in aice leis an Bhoth i gCo. Mhuineacháin do Ghráinne McElwain. Rugadh i gCeanada í ach tháinig sí abhaile ag aois ceithre bliana agus d’fhreastail sí ar Scoil Náisiúnta Thig Dhamhanta sula bhfuair sí a meánscolaíocht i gClochar Luaghaidh i Muineachán. Céimí sna Daonnachtaí in Ollscoil Ulaidh i gCúl Raithin í Gráinne agus fuair sí a hArd Teastas Múinteoireachta in Ollscoil na hÉireann, Áth Cliath. Chaith sí tréimhse ag teagasc i Muineachán agus Áth Cliath.

Taispeáin níos mó

Máire Ní Neachtain

Feidhm: Comhalta Boird 

Beathaisnéis: 

Is as Baile ’n tSagairt sa Spidéal i nGaeltacht Chois Fharraige do Mháire Ní Neachtain.  Is í atá ina Ceann Roinne ar Roinn na Gaeilge agus ina Déan Cúnta i nDámh na nDán i gColáiste Mhuire gan Smál i Luimneach. Sochtheangeolaíocht na Gaeilge agus drámaíocht na Gaeilge is tábhachtaí di ó thaobh cúrsaí taighde agus bíonn sí ag saothrú i ngort shealbhú na Gaeilge mar chéad teanga freisin.

Taispeáin níos mó

Seán Ó hArgáin                                                                                  

Seán-Ó-hArgáin.jpeg1-e1455317029180

Seán Ó hArgáin

Feidhm: Comhalta Boird                                                              

Téarma an cheapacháin: 13/12/2015 – 12/12/2019

Táille: Ní Bhaineann. NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Beathaisnéis:

Is as an gCoireán in Uíbh Ráthach do Sheán Ó hArgáin ach tá sé ina chónaí i gCill Chainnigh le cheithre bliana déag. Is príomhoide é ar Ghaelscoil Osraí ó 2008, áit a raibh sé ag múineadh ó 2002. Is scoil dhá oide is fiche atá ann a bunaíodh in 1984. Tá Seán mar bhall boird agus iar-Chathaoirleach chomh maith ar Choláiste Pobail Osraí, an Ghaelscoil dara leibhéil sa chathair. Is stiúrthóir ar Ghaelscoileanna Teo. é Seán agus é mar Oifigeach Caidrimh Phoiblí faoi láthair.

Taispeáin níos mó

Seán Mícheál Ó Dómhnaill

Seán Micheál Ó Dómhnaill

Seán Micheál Ó Dómhnaill

Feidhm: Comhalta Boird (athcheapachán)

Téarma an cheapacháin: 13/12/2015 – 12/12/2019

Táille: €7,695 NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Beathaisnéis:

Rugadh Seán Mícheál i Leac Chonaill i bParóiste Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall, i 1951. Fuair sé a chuid oideachais fhoirmiúil i Scoil Náisiúnta Leac Chonaill, Coláiste Éinde, Gaillimh agus Coláiste Phádraig, Droim Conrach. Ba Phríomhoide é i Scoil Náisiúnta na Breacaí, Ard an Rátha ó 1979 go 2006.

Taispeáin níos mó

Seán Ó Coistealbha

Seán Ó Coistealbha

Seán Ó Coistealbha

Feidhm: Comhalta Boird

Téarma an cheapacháin: 13/12/15 – 12/12/19

Táille:  Ní Bhaineann. NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Beathaisnéis: Tá Seán Ó Coistealbha ina Phríomhoifigeach ar Mhuintearas ó 1996. Tá tríocha bliain caite aige ag obair le Muintearas, áit ar thosaigh sé ag obair mar Bhainisteoir Óige in 1985. Tá taithí nach beag aige ar chúrsaí forbartha pobail, cúrsaí oideachais agus cúrsaí na Gaeilge. Tá dhá leabhar filíochta foilsithe aige, Stadhan in 2012 agus Dídean in 2002.

Taispeáin níos mó

Conor McGuinness

Feidhm: Comhalta Boird 

Téarma an cheapacháin: 24/06/2016 – 12/12/2016

Táille: €7,695 NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Beathaisnéis: Is gníomhaí polaitiúil é Conor atá ina chónaí i nGaeltacht na Rinne in Iarthar Phort Láirge. Bhain sé amach céim bhaitsiléara sa Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, mar aon le céim mháistreachta san abhcóideacht phoiblí agus ghníomhaíochas. Tá a chúlra san earnáil léiriú teilifíse, agus obair déanta aige ar chláir do RTÉ agus TG4.

Taispeáin níos mó

Mairéad Farrell                            

 

Feidhm: Comhalta Boird 

Taispeáin níos mó

Maighréad Ní Chonghaile                        

Feidhm: Comhalta Boird 

Beathaisnéis:

Rugadh agus tógadh Maighréad i dTuaisceart Bhéal Feirste. D’fhreastail sí ar Ollscoil Uladh, áit ar bhain sí céim sa Ghaeilge amach. Chaith sí blianta ag obair mar Oifigeach Fhorbairt na Gaeilge le Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain i mBéal Feirste thuaidh sula ndeachaigh sí go Coláiste Ollscoile Naomh Muire le Teastas Iarchéime Oideachais a bhaint amach.

Taispeáin níos mó

Niall Ó Gallchóir                            

Feidhm: Comhalta Boird 

Taispeáin níos mó

Sorcha Ní Chéidigh                          

Feidhm: Comhalta Boird 

Taispeáin níos mó

Ceapacháin

Cuirfear tuilleadh eolais ar fáil anseo maidir le ceapacháin eile ar Bhord Fhoras na Gaeilge. 

Miontuairiscí Boird

Is féidir teacht ar mhiontuairiscí boird anseo