Publications

11Jan

Cumasú & Cothú (Leabhrán Scéim Phobail Gaeilge)

Maoiníodh 19 ndeontaí tríd an mbabhta deireanach de Scéim Phobail Gaeilge agus tá léargas ar thorthaí na scéime seo tugtha sa leabhrán seo...

08Dec

Soláthar seirbhís nuachta: Anailís ar thorthaí an tsuirbhé phobail

Anailís ar thorthaí an tsuirbhé phobail agus ar mholtaí ón tsraith fócasghrúpaí maidir le soláthar seirbhís nuachta le Regina Uí Chollatáin agus Róisín...