Nuacht

06 Nol

Scéimeanna Maoinithe 2017

Beidh Foras na Gaeilge ag reáchtáil na scéimeanna a leanas le linn 2017: Scéim Tacaíochta Gnó Scéim na gCampaí Samhraidh Scéim na nImeachtaí...

09 Sam

Imní Fhoras na Gaeilge maidir le moill ar fhaomhadh pleananna curtha in iúl do na Ranna Urraíochta

Tá imní Fhoras na Gaeilge faoin moill as cuimse ar threoir maidir le hullmhú Phlean Gnó 2017 agus Phlean Corparáideach 2017-19 curtha in...

08 Sam

An Draoi Gramadaí Seolta ag Oireachtas na Samhna

Rinne Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Ferdie Mac an Fhailigh, An Draoi Gramadaí a sheoladh go hoifigiúil ag Oireachtas na Samhna. Is uirlis í...

04 Sam

Moladh déanta ag Bord Fhoras na Gaeilge maidir le ceapadh Príomhfheidhmeannaigh

Pléadh ceapachán Phríomhfheidhmeannach nua Fhoras na Gaeilge ag cruinniú de chuid bhord Fhoras na Gaeilge inniu. Tá toradh an phróisis agallaimh faofa ag...

27 Dei

Folúntas: Post buan mar Oifigeach Feidhmiúcháin le Foras na Gaeilge (Cearnóg Mhuirfean)

Is mian le Foras na Gaeilge post buan mar Oifigeach Feidhmiúcháin le Foras na Gaeilge (Cearnóg Mhuirfean) a fhógairt. Sonraí: Oifigeach Feidhmiúcháín Tagairt:...

20 Dei

Bronnann An tAire Stáit Seán Kyne, T.D. an Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí

Dé Máirt an 18 Deireadh Fómhair 2016 Bhronn Seán Kyne, T.D., Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, teastais...

10 Dei

Scéim Phíolótach CCEA le Gaeilge a theagasc i mbunscoileanna sa chóras Béarla

Cé acu atú ag iarraidh Gaeilge a theagasc don scoil iomlán nó atá tú ag iarraidh díriú isteach ar ghrúpa ar leith nó...

28 Meá

Comhdháil Lae chun comóradh a dhéanamh ar bhunú an Ghúim

Tá comhdháil lae á heagrú i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ar an Aoine, 21 Deireadh Fómhair chun comóradh a dhéanamh ar bhunú an...

13 Meá

Séasúr nua de Siamsaíocht@6!

Beidh an chéad cheolchoirm den tsraith mhíosúil ‘Siamsaíocht@6!’ á reáchtáil ag Gael Linn, Déardaoin, 20 Deireadh Fómhair.  Is tríréad de chuid an  Raw...

13 Meá

Folúntas: Post buan mar Phríomhthéarmeolaí le Foras na Gaeilge (Baile Átha Cliath)

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe a chuireann an Ghaeilge chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo...