Comhairliúchán

Athbhreithniú ar Mhaoiniú d’Ionaid Ghaeilge

Ba mhaith le Foras na Gaeilge tuairimí a fháil ón bpobal faoin dóigh is fearr chun tacaíocht a chur ar fáil d’ionaid Ghaeilge ar fud na tíre.

Is mian linn tacaíocht a chur ar fáil do na hionaid Ghaeilge ar fud na tíre le deiseanna a chur ar fáil don phobal úsáid a bhaint as a gcuid Gaeilge. Tugann taighde le fios dúinn, má bhíonn “spás sábháilte” ar fáil ag daoine a labhraíonn mionteanga go gcuireann sin go mór le húsáid na Gaeilge sa phobal. Leis an gcáipéis chomhairliúcháin seo, tá Foras na Gaeilge ar lorg tuairimí ar scéim úr a chuirfidh tacaíocht mhaoinithe ar fáil d’ionaid Ghaeilge ar fud na tíre, le deiseanna úsáide a chur ar fáil don phobal.

Tugann an cháipéis chomhairliúcháin seo cúlra do dhaoine maidir le cur chuige agus cur i bhfeidhm na scéime molta.

Ba mhaith linn tuairimí a fháil ón bpobal ar na ceithre rogha éagsúla atá pléite againn sa cháipéis seo. Chun cuidiú leis an bpróiseas comhairliúcháin seo tá cuntas sa cháipéis ar mholtaí Fhoras na Gaeilge maidir leis an scéim. Tá ceisteanna inti freisin ba mhaith linn tú a fhreagairt.

Doiciméad Comhairliúcháin_Ionaid Ghaeilge_GAEILGE

Scéim na nOifigeach Gaeilge

Ba mhaith le Foras na Gaeilge tréimhse chomhairliúcháin phoiblí ar Scéim na nOifigeach Gaeilge a fhógairt.

Ba mhaith linn tuairim an phobail a fháil maidir le todhchaí Scéim na nOifigeach Gaeilge sa rialtas áitiúil i dTuaisceart Éireann.

Scéim na nOifigeach Gaeilge -Doiciméad Comhairliúcháin