Post ar chonradh sealadach mar Ardoifigeach Feidhmiúcháin le Foras na Gaeilge (Baile Átha Cliath)

14Mar

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a
dhéanamh.

Ardoifigeach Feidhmiúcháin (Conradh Sealadach) Tagairt: AOFSSC/0317
Beidh an post seo lonnaithe i gCeannáras Fhoras na Gaeilge, i mBaile Átha Cliath.

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

Foirm iarratais AOFSSC 0317

Fógra AOFSSC 0317

Eolas d’Iarrthóirí AOFSSC 0317

T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie
Nó is féidir na cáipéisí a íoslódáil díreach ó http://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/foluntais/ nó scríobh chuig an seoladh thíosluaite agus an uimhir thagartha a lua.

SPRIOCDHÁTA
Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae, Dé Luain, 3 Aibreán 2017.
Poist,
Foras na Gaeilge,
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost