Scéimeanna Maoinithe

Ag taispeáint 23 torthaí

31 Ean
2017
Gnó

Scéim Tacaíochta Gnó 2017

Tacaíonn an scéim seo le fiontair thráchtála bheaga agus mheánmhéide leis an nGaeilge a chur chun cinn ina ngnó trí chomharthaíocht, pacáistíocht, suíomhanna gréasáin agus ábhar margaíochta clóite. Tá sonraí agus critéir uilig na scéime laistigh den fhoirm iarratais in-íoslódáilte thíos.

Léigh níos mó

 

Stádas: OSCAILTE

13 Aib
2017
Oideachas / Óige

Scéim na nImeachtaí Óige 2017

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do shraith d’Imeachtaí Óige (ar a laghad 12 sheisiún i ngach sraith) oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois) taobh amuigh den Ghaeltacht:

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

24 Már
2017
Oideachas / Óige

Scéim na gCampaí Samhraidh 2017

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do champaí samhraidh oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois):

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

14 Már
2017
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim Meantóireachta (scéim oiliúna d’ábhair scríbhneora) Fhoras na Gaeilge

Tugann an scéim seo deis do scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta, comhairle, faoina gcuid scríbhinní agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne, a fháil ó scríbhneoirí aitheanta (meantóirí)

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

14 Már
2017
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na gCoimisiúin 2017

Dáileann Scéim na gCoimisiún coimisiúnaithe i measc lucht liteartha na Gaeilge sa chaoi is go gcinnteofar soláthar sásúil sna réimsí éagsúla léitheoireachta.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

20 Fea
2017
Pobal

Fógra do Scéim Sparánachta Colmcille (Gaeilge na hAlban) 2017

Scéim sparánachta í seo do dhaoine a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu agus ar mian leo freastal ar chúrsa Gàidhlig in 2017.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

20 Ean
2017
Na hEalaíona

Scéim na gComplachtaí Drámaíochta

Díríonn an scéim seo ar Chomplachtaí Drámaíochta Gaeilge a bhfuil mar aidhm acu drámaíocht na Gaeilge a chothú, a fhorbairt, agus a chur ar fáil d’earnáil  na n-ealaíon, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal, agus don earnáil oideachais.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

07 Nol
2016
Na hEalaíona

Scéim na bhFéilte 2017

 

Díríonn an scéim seo ar fhéilte a bhfuil mar aidhm acu na healaíona Gaeilge, na healaíona dúchasacha agus oidhreacht na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach, mar dhlúthchuid den fhéile, agus ardán a chur ar fáil go hidirnáisiúnta, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal agus d’earnáil na n-ealaíon.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

12 Dei
2016
Pobal

Scéim Deontas Cholmcille

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo caidreamh a chothú idir na pobail teanga ag Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban agus Gaeilge na hÉireann agus na hAlban a neartú tríd seo.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

06 Meá
2016
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na dTionscadal Litríochta 2017

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo litríocht na Gaeilge a bhuanú, a chothú agus a chur chun cinn.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

01 Meá
2016
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na Foilsitheoireachta 2017

Tugann an scéim seo cúnamh d’fhoilsitheoirí leabhair Ghaeilge a fhoilsiú. Cuirtear tacaíocht maoinithe ar fáil sna réimsí táirgeachta, margaíochta agus forbartha. 

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

08 Fea
2016
Pobal

Scéim Sparánachta Cholmcille

Cuireann an scéim seo tacaíocht ar fáil do chainteoirí Gaeilge atá ag foghlaim Ghaeilge na hAlban.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA