Scéimeanna Maoinithe

Ag taispeáint 23 torthaí

31 Ean
2017
Gnó

Scéim Tacaíochta Gnó 2017

Tacaíonn an scéim seo le fiontair thráchtála bheaga agus mheánmhéide leis an nGaeilge a chur chun cinn ina ngnó trí chomharthaíocht, pacáistíocht, suíomhanna gréasáin agus ábhar margaíochta clóite. Tá sonraí agus critéir uilig na scéime laistigh den fhoirm iarratais in-íoslódáilte thíos.

Léigh níos mó

 

Stádas: OSCAILTE

20 Fea
2017
Pobal

Fógra do Scéim Sparánachta Colmcille (Gaeilge na hAlban) 2017

Scéim sparánachta í seo do dhaoine a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu agus ar mian leo freastal ar chúrsa Gàidhlig in 2017.

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

14 Már
2017
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na gCoimisiúin 2017

Dáileann Scéim na gCoimisiún coimisiúnaithe i measc lucht liteartha na Gaeilge sa chaoi is go gcinnteofar soláthar sásúil sna réimsí éagsúla léitheoireachta.

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

14 Már
2017
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim Meantóireachta (scéim oiliúna d’ábhair scríbhneora) Fhoras na Gaeilge

Tugann an scéim seo deis do scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta, comhairle, faoina gcuid scríbhinní agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne, a fháil ó scríbhneoirí aitheanta (meantóirí)

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

24 Már
2017
Oideachas / Óige

Scéim na gCampaí Samhraidh 2017

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do champaí samhraidh oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois):

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

13 Aib
2017
Oideachas / Óige

Scéim na nImeachtaí Óige 2017

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do shraith d’Imeachtaí Óige (ar a laghad 12 sheisiún i ngach sraith) oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois) taobh amuigh den Ghaeltacht:

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

20 Ean
2017
Na hEalaíona

Scéim na gComplachtaí Drámaíochta

Díríonn an scéim seo ar Chomplachtaí Drámaíochta Gaeilge a bhfuil mar aidhm acu drámaíocht na Gaeilge a chothú, a fhorbairt, agus a chur ar fáil d’earnáil  na n-ealaíon, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal, agus don earnáil oideachais.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

07 Nol
2016
Na hEalaíona

Scéim na bhFéilte 2017

 

Díríonn an scéim seo ar fhéilte a bhfuil mar aidhm acu na healaíona Gaeilge, na healaíona dúchasacha agus oidhreacht na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach, mar dhlúthchuid den fhéile, agus ardán a chur ar fáil go hidirnáisiúnta, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal agus d’earnáil na n-ealaíon.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

12 Dei
2016
Pobal

Scéim Deontas Cholmcille

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo caidreamh a chothú idir na pobail teanga ag Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban agus Gaeilge na hÉireann agus na hAlban a neartú tríd seo.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

06 Meá
2016
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na dTionscadal Litríochta 2017

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo litríocht na Gaeilge a bhuanú, a chothú agus a chur chun cinn.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

01 Meá
2016
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na Foilsitheoireachta 2017

Tugann an scéim seo cúnamh d’fhoilsitheoirí leabhair Ghaeilge a fhoilsiú. Cuirtear tacaíocht maoinithe ar fáil sna réimsí táirgeachta, margaíochta agus forbartha. 

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

08 Fea
2016
Pobal

Scéim Sparánachta Cholmcille

Cuireann an scéim seo tacaíocht ar fáil do chainteoirí Gaeilge atá ag foghlaim Ghaeilge na hAlban.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

08 Fea
2016
Irisí & Nuachtáin

Scéim Iris Ghaeilge Chlóite

Cuireadh fáilte roimh iarratais ó dhreamanna ar spéis leo iris mhíosúil Ghaeilge uile-oileánda a fhoilsiú.

Léigh níos mó

 

Stádas: DÚNTA

08 Fea
2016
Irisí & Nuachtáin

Iris Stílmhaireachtála

Fáiltíodh roimh iarratais ó irisí stílmhaireachtála chomhaimseartha don scéim trí bliana seo. 

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

08 Fea
2016
Irisí & Nuachtáin

Scéim le haghaidh Nuachtán ar Líne

D’fháiltigh an scéim trí bliana seo roimh iarratais ó nuachtáin Ghaeilge ar líne.

Léigh níos mó

 

Stádas: DÚNTA

08 Fea
2016
An Earnáil Phoiblí

Scéim do Sholáthróirí Sainchúrsaí Oiliúna Gaeilge don Earnáil Phoiblí

Cuireann an scéim seo cúrsaí Gaeilge ar fáil don Earnáil Phoiblí trí sholáthróir sainchúrsaí oiliúna Gaeilge.

Léigh níos mó

Stádas: Dúnta