Scéimeanna Maoinithe

Ag taispeáint 24 torthaí

20 Ean
2017
Na hEalaíona

Scéim na gComplachtaí Drámaíochta

Díríonn an scéim seo ar Chomplachtaí Drámaíochta Gaeilge a bhfuil mar aidhm acu drámaíocht na Gaeilge a chothú, a fhorbairt, agus a chur ar fáil d’earnáil  na n-ealaíon, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal, agus don earnáil oideachais.

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

27 Ean
2017
Na hEalaíona

Scéim na bhFéilte 2017

Díríonn an scéim seo ar fhéilte a bhfuil mar aidhm acu na healaíona Gaeilge, na healaíona dúchasacha agus oidhreacht na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach, mar dhlúthchuid den fhéile, agus ardán a chur ar fáil go hidirnáisiúnta, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal agus d’earnáil na n-ealaíon.

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

20 Fea
2017
Pobal

Fógra do Scéim Sparánachta Colmcille (Gaeilge na hAlban)2017

Scéim sparánachta í seo do dhaoine a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu agus ar mian leo freastal ar chúrsa Gàidhlig in 2017.

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

12 Dei
2016
Pobal

Scéim Deontas Cholmcille

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo caidreamh a chothú idir na pobail teanga ag Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban agus Gaeilge na hÉireann agus na hAlban a neartú tríd seo.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

06 Meá
2016
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na dTionscadal Litríochta 2017

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo litríocht na Gaeilge a bhuanú, a chothú agus a chur chun cinn.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

01 Meá
2016
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na Foilsitheoireachta 2017

Tugann an scéim seo cúnamh d’fhoilsitheoirí leabhair Ghaeilge a fhoilsiú.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

30 Mei
2016
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na Foilsitheoireachta 2016

Tugann an scéim seo cúnamh d’fhoilsitheoirí leabhair Ghaeilge a fhoilsiú.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

22 Aib
2016
Oideachas / Óige

Scéim na nImeachtaí Óige – le hoscailt go luath in 2017

Cuireann an scéim seo tacaíocht ar fáil do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna le cur chun cinn na Gaeilge ar bhealach pleanáilte, ceannródaíoch, struchtúrtha agus taitneamhach.

Beidh an scéim seo ag oscailt in 2017. 

 

Stádas: DÚNTA

15 Aib
2016
Gnó

Scéim Tacaíochta Gnó

Tá ciste maoinithe na scéime seo teoranta agus tá an scéim dúnta do 2016. 

Léigh níos mó

 

Stádas: DÚNTA

28 Már
2016
Oideachas / Óige

Scéim na gCampaí Samhraidh – le hoscailt go luath in 2017

Cuireann an scéim seo tacaíocht a chur ar fáil do champaí samhraidh trí Ghaeilge don aos óg lasmuigh den Ghaeltacht.

Beidh an scéim seo ag oscailt go luath in 2017.

 

 

Stádas: DÚNTA

08 Fea
2016
Pobal

Scéim Sparánachta Cholmcille

Cuireann an scéim seo tacaíocht ar fáil do chainteoirí Gaeilge atá ag foghlaim Ghaeilge na hAlban.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

08 Fea
2016
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na nOidí

Tugann an scéim seo deis do scríbhneoirí í dtús a ré scríbhneoireachta comhairle faoina gcuid scríbhinní, agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne, a fháil ó scríbhneoirí aitheanta (oidí).

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

08 Fea
2016
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na gCoimisiúin

Dáileann Scéim na gCoimisiún coimisiúnaithe i measc lucht liteartha na Gaeilge sa chaoi is go gcinnteofar soláthar sásúil sna réimsí éagsúla léitheoireachta.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA