Scéimeanna Maoinithe

Ag taispeáint 31 torthaí

12 Dei
2018
Pobal

Scéim Deontas Cholmcille 2018

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo caidreamh a chothú idir pobail teanga Ghaeilge na hÉireann agus Ghaeilge na hAlban agus Gaeilge na hÉireann agus na hAlban a neartú tríd an chaidreamh seo. Beidh dhá bhabhta den scéim deontas ann in 2018:

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

31 Dei
2018
Gnó

Scéim Tacaíochta Gnó 2018

Tacaíonn an scéim seo le fiontair thráchtála bheaga agus mheánmhéide leis an nGaeilge a chur chun cinn ina ngnó trí chomharthaíocht, pacáistíocht, suíomhanna gréasáin agus ábhar margaíochta clóite. Tá sonraí agus critéir uilig na scéime laistigh den fhoirm iarratais in-íoslódáilte thíos.

Léigh níos mó

 

Stádas: OSCAILTE

07 Nol
2018
Na hEalaíona, Pobal

Scéim Miondeontas Cholmcille

Scéim Miondeontas Cholmcille le haghaidh tionscadal nó comhpháirtíocht le hAlbain a chur chun cinn:

Spriocdháta: Is féidir iarratas a dhéanamh am ar bith, faoi láthair níl spriocdháta ar leith ann.

Tá trí scéim maoinithe ag Colmcille

1. An scéim miondeontas le taighde a dhéanamh agus le comhthionscnaimh a phleanáil
2. An scéim deontas le tionscadail a mhaoniú (príomhscéim deontas Cholmcille)
3. An scéim sparánachtaí le cuidiú le daoine Gaeilge na hAlban a fhoghlaim

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

20 Aib
2018
Oideachas / Óige

Scéim na nImeachtaí Óige 2018

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do shraith d’Imeachtaí Óige (ar a laghad 12 sheisiún i ngach sraith) oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois) taobh amuigh den Ghaeltacht:

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

23 Már
2018
Oideachas / Óige

Scéim na gCampaí Samhraidh 2018

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do champaí samhraidh oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois):

Read more

Stádas: DÚNTA

19 Fea
2018
Pobal

Scéim Sparánachta Colmcille (Gaeilge na hAlban) 2018

Scéim sparánachta do dhaoine a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu agus ar mian leo freastal ar chúrsa Gàidhlig in 2018.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

04 Ean
2018
An Earnáil Phoiblí

Scéim na nOifigeach Gaeilge 2018

Spriocdháta:  5.00 p.m., Déardaoin 4 Eanáir, 2018

Bunaidhm na scéime

  • Cuidiú a chur ar fáil do chomhairlí bonneagar, struchtúir, próisis agus córais a fhorbairt le go mbeidh siad in ann na seirbhísí a chuireann siad ar fáil trí Ghaeilge a mhéadú.
  • Cuidiú a chur ar fáil do chomhairlí an Ghaeilge a chothú agus a chur chun cinn do phobal na comhairle   

Cáipéisí:

Scéim na nOifigeach Gaeilge – Foirm Iarratais

Scéim na nOifigeach Gaeilge 2018 treoirlínte

[/wpex]

Stádas: DÚNTA

08 Nol
2017
Na hEalaíona

Scéim na gComplachtaí Drámaíochta 2018

Díríonn an scéim seo ar Chomplachtaí Drámaíochta Gaeilge a bhfuil mar aidhm acu drámaíocht na Gaeilge a chothú, a fhorbairt, agus a chur ar fáil d’earnáil  na n-ealaíon, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal, agus don earnáil oideachais.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

01 Nol
2017
Na hEalaíona

Scéim na bhFéilte 2018

Díríonn an scéim seo ar fhéilte a bhfuil mar aidhm acu na healaíona Gaeilge, na healaíona dúchasacha agus oidhreacht na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach, mar dhlúthchuid den fhéile, agus ardán a chur ar fáil go hidirnáisiúnta, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal agus d’earnáil na n-ealaíon.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

01 Nol
2017
Pobal

Grúpaí le Gaeilge 2018

Tacaíonn an scéim seo le deiseanna úsáide sa phobal trí mhaoiniú a chur ar fáil do ghrúpaí le clár gníomhaíochtaí a bhaineann le sainspéis atá acu a reáchtáil trí Ghaeilge.

Spriocdháta: 1 Nollaig, Meánlae 

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

15 Mei
2017
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na Foilsitheoireachta 2018

Tugann an scéim seo cúnamh d’fhoilsitheoirí leabhair Ghaeilge a fhoilsiú. Cuirtear    tacaíocht maoinithe ar fáil sna réimsí táirgeachta, margaíochta agus forbartha. 

Spriocdháta: 12:00 meán lae, Dé hAoine, 1 Meán Fómhair 2017

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

13 Mei
2017
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na dTionscadal Litríochta 2018

 

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo litríocht na Gaeilge a bhuanú, a chothú agus a chur chun cinn.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

14 Már
2017
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim Meantóireachta (scéim oiliúna d’ábhair scríbhneora) Fhoras na Gaeilge

Tugann an scéim seo deis do scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta, comhairle, faoina gcuid scríbhinní agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne, a fháil ó scríbhneoirí aitheanta (meantóirí)

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA