Scéimeanna Maoinithe

Ag taispeáint 29 torthaí

31 Ean
2017
Gnó

Scéim Tacaíochta Gnó 2017

Tacaíonn an scéim seo le fiontair thráchtála bheaga agus mheánmhéide leis an nGaeilge a chur chun cinn ina ngnó trí chomharthaíocht, pacáistíocht, suíomhanna gréasáin agus ábhar margaíochta clóite. Tá sonraí agus critéir uilig na scéime laistigh den fhoirm iarratais in-íoslódáilte thíos.

Léigh níos mó

 

Stádas: OSCAILTE

01 Nol
2017
Pobal

Grúpaí le Gaeilge 2018

Tacaíonn an scéim seo le deiseanna úsáide sa phobal trí mhaoiniú a chur ar fáil do ghrúpaí le clár gníomhaíochtaí a bhaineann le sainspéis atá acu a reáchtáil trí Ghaeilge.

Spriocdháta: 1 Nollaig, Meánlae 

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

01 Nol
2017
Na hEalaíona

Scéim na bhFéilte 2018

Díríonn an scéim seo ar fhéilte a bhfuil mar aidhm acu na healaíona Gaeilge, na healaíona dúchasacha agus oidhreacht na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach, mar dhlúthchuid den fhéile, agus ardán a chur ar fáil go hidirnáisiúnta, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal agus d’earnáil na n-ealaíon.

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

08 Nol
2017
Na hEalaíona

Scéim na gComplachtaí Drámaíochta 2018

Díríonn an scéim seo ar Chomplachtaí Drámaíochta Gaeilge a bhfuil mar aidhm acu drámaíocht na Gaeilge a chothú, a fhorbairt, agus a chur ar fáil d’earnáil  na n-ealaíon, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal, agus don earnáil oideachais.

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

19 Fea
2018
Pobal

Scéim Sparánachta Colmcille (Gaeilge na hAlban) 2018

Scéim sparánachta do dhaoine a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu agus ar mian leo freastal ar chúrsa Gàidhlig in 2018.

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

20 Aib
2018
Oideachas / Óige

Scéim na nImeachtaí Óige 2018

Beidh Scéim na nImeachtaí Óige 2018 á fógairt ar an gCéadaoin 10 Eanáir 2018.  Beidh na foirmeacha iarratais agus na cáipéisí ábhartha ar fáil ar an dáta sin. 

Spriocdháta le haghaidh iarratais: Aoine 20 Aibreán 2018.

Stádas: DÚNTA

23 Már
2018
Oideachas / Óige

Scéim na gCampaí Samhraidh 2018

Beidh Scéim na gCampaí Samhraidh 2018 á fógairt ar an gCéadaoin 10 Eanáir 2018.  Beidh na foirmeacha iarratais agus na cáipéisí ábhartha ar fáil ar an dáta sin.  Spriocdháta  le haghaidh iarratais: Aoine 23 Márta 2018.

Stádas: DÚNTA

15 Mei
2017
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na Foilsitheoireachta 2018

Tugann an scéim seo cúnamh d’fhoilsitheoirí leabhair Ghaeilge a fhoilsiú. Cuirtear    tacaíocht maoinithe ar fáil sna réimsí táirgeachta, margaíochta agus forbartha. 

Spriocdháta: 12:00 meán lae, Dé hAoine, 1 Meán Fómhair 2017

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

13 Mei
2017
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na dTionscadal Litríochta 2018

 

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo litríocht na Gaeilge a bhuanú, a chothú agus a chur chun cinn.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

09 Bea
2017
Pobal

Scéim Miondeontas Cholmcille

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo comhpháirtíocht le hAlbain agus pleanáil comhthionscadal a éascú.

• Is féidir iarratas a dhéanamh am ar bith roimh an 30 Meán Fómhair 2017
• Tá súil le cinneadh faoi shé seachtaine den dáta ar cuireadh isteach an t-iarratas
• Uasteorainn ar fáil €1,800/£1,550
• Gabh i gcomhairle le hoifigigh Cholmcille roimh iarratas a dhéanamh.

Cáipéisí:

Scéim Miondeontas Cholmcille Treoir

Scéim Miondeontas Cholmcille foirm iarratais

 

Stádas: DÚNTA

19 Aib
2017
Pobal

Scéim Deontas Cholmcille 2017

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo caidreamh a chothú idir pobail teanga Ghaeilge na hÉireann agus Ghaeilge na hAlban agus Gaeilge na hÉireann agus na hAlban  a neartú tríd an chaidreamh seo. Beidh dhá bhabhta den scéim deontas ann in 2017:

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

13 Aib
2017
Oideachas / Óige

Scéim na nImeachtaí Óige 2017

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do shraith d’Imeachtaí Óige (ar a laghad 12 sheisiún i ngach sraith) oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois) taobh amuigh den Ghaeltacht:

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

24 Már
2017
Oideachas / Óige

Scéim na gCampaí Samhraidh 2017

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do champaí samhraidh oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois):

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

14 Már
2017
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim Meantóireachta (scéim oiliúna d’ábhair scríbhneora) Fhoras na Gaeilge

Tugann an scéim seo deis do scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta, comhairle, faoina gcuid scríbhinní agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne, a fháil ó scríbhneoirí aitheanta (meantóirí)

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

14 Már
2017
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na gCoimisiúin 2017

Dáileann Scéim na gCoimisiún coimisiúnaithe i measc lucht liteartha na Gaeilge sa chaoi is go gcinnteofar soláthar sásúil sna réimsí éagsúla léitheoireachta.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA