Mata go Deo! Workbooks

Sraith chun tógáil ar an bhfoghlaim matamaitice a dhéantar sa seomra ranga agus chun na daltaí a dhéanamh níos muiníní.

Bíonn tuiscint, cruinneas agus luas riachtanach don dul chun cinn sa mhatamaitic. Féadfaidh an múinteoir dul chun cinn an dalta aonair a mheas de réir mar a ghabhann siad trí leabhair saothair Mata go Deo!: tugann na measúnuithe deis dul chun cinn an dalta a bhreathnú, agus na láidreachtaí nó na laigí a nótáil. Ach tógáil ar na láidreachtaí agus breis oibre a dhéanamh ar na laigí, gheobhaidh an dalta scil in ábhar a bheidh in úsáid ar feadh a shaoil.

Naíonáin Sóisir

Naíonáin Sinsir

Rang 1

Rang 2

Rang 3

Rang 4

Rang 5

Rang 6

 

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.