Accreditation Systems for Translators and Editors

Accreditation Systems for Translators

Aithnítear go forleathan gur chun tairbhe na gcliant agus na n-aistritheoirí araon atá sé ardchaighdeán a chinntiú in earnáil an aistriúcháin. Is chuige sin a forbraíodh corás creidiúnaithe an chéad lá riamh. Is cóir a thuiscint nach cáilíocht san aistriúchán atá sa chóras creidiúnaithe ach dearbhú i leith caighdeán oibre an aistritheora.

Le linn 2014 thosaigh Foras na Gaeilge ag plé leis na haistritheoirí agus páirtithe leasmhara eile, na ranna urraíochta san áireamh, maidir le córas athchreidiúnaithe le haghaidh aistritheoirí creidiúnaithe a bhfuil an séala bainte amach acu. Tá an plé sin ag leanstan ar aghaidh agus san idirlinn is iad na socruithe atá déanta againn ná:

  1. fógra a thabhairt do na haistritheoirí uile a fuair creidiúnú roimh 2013 go rachaidh an séala atá acu in éag ag deireadh na bliana 2016. Is ar thréimhse sheasta a fógraíodh an Séala agus a tuairiscíodh na torthaí an uair sin. Bhí sé intuigthe i gcónaí go mbeadh athchreidiúnú le déanamh ar bhonn rialta agus cuirfear tús leis sin le linn 2016; agus
  2. scrúdú creidiúnaithe le haghaidh aistritheoirí nua a reáchtáil roimh dheireadh Feabhra 2016.

2016 Examination

The Accreditations Systems for Translators is a professional qualification for Irish language translators and was established by Foras na Gaeilge.

Further information on the examination from Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.

Accreditation Systems for Translators

Click on the following document for a list of accredited translators:
Painéal Aistritheoirí

Accreditation Systems for Editors

Click on the following document for a list of accredited translators
Painéal Eagarthóirí