Gnó

31 Dei
2018
Gnó

Scéim Tacaíochta Gnó 2018

Scéim Tacaíochta Gnó 2018

Tacaíonn an scéim seo le fiontair thrádála bheaga agus mheánmhéide an Ghaeilge a chur chun cinn ina ngnólachtaí trí chomharthaíocht, pacáistíocht, suíomhanna gréasáin agus ábhar margaíochta clóite. Tugtar critéir agus sonraí na scéime san fhoirm in-íoslódáilte thíos.

Tá an buiséad don scéim seo teoranta.  Glacfar agus déanfar measúnú ar iarratais go dtí go bhfuil an ciste caite.

Le tuilleadh eolais a fháil agus le fáil amach an bhfuil do ghnólacht i dteideal maoiniú a fháil faoin scéim seo, déan teagmháil le Anna Ní Bhroin ag 0035374 9558120 nó cuir ríomhphost chuig gno@forasnagaeilge.ie

Más mian leat iarratas a dhéanamh, seol na trí cáipéisí seo a leanas ar ríomhphost chuig gno@forasnagaeilge.ie

 

Foirm iarratais

Léigh an fhoirm iarratais ina hiomláine go cúramach, comhlánaigh gach cuid di agus sínigh an conradh ar an leathanach deiridh.

Foirm Iarratais.

Dréacht den fhoclaíocht mholta

Cuir faoi iamh dréacht den fhoclaíocht mholta don tionscadal atá i gceist. Maidir le haistriúchán agus téacs Gaeilge, cuir fios ar http://www.ling.ie/freagra le haghaidh abairtí gearra agus comhairle ar théarmaíocht agus ar ghramadach. Maidir le téacsanna níos faide, lena n-áirítear bróisiúir agus suíomhanna gréasáin a fhorbairt, úsáid seirbhísí aistritheora chreidiúnaithe. Is féidir an costas seo a chur san áireamh i gcostas iomlán an tionscadail.

Meastacháin

Cuir faoi iamh meastachán nó meastacháin le haghaidh chostas iomlán an tionscadail.

Tabhair faoi deara, ón 25 Bealtaine 2018 i leith, mar thoradh ar Rialachán Ginearálta Eorpach maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) ní féidir le Foras na Gaeilge a thuilleadh plé le tríú páirtithe, agus beidh gach teagmháil le hiarratasóirí amháin.

[/wpex]

 

Stádas: OSCAILTE