Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

29 Már
2021
Nuacht, Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

An Scéim Meantóireachta 2021

Is é aidhm na scéime seo deis a thabhairt do scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta comhairle faoina gcuid scríbhinní agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne a fháil ó mheantóirí ar scríbhneoirí aitheanta iad.

Cuirimid fáilte roimh iarratais le haghaidh na ról seo a leanas:

Scríbhneoirí – scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta

Meantóirí – scríbhneoirí aitheanta a bhfuil suim acu a bheith ina meantóirí

Comhordaitheoir – scríbhneoir aitheanta a dhéanfaidh an scéim a chomhordú

Cáipéisí

Stádas: DÚNTA

18 Lún
2020
Nuacht, Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Tairiscintí á lorg do sheirbhísí margaíochta

 

 

 

Le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge, tá conradh, ar fiú suas le €210,000 é, á thairiscint ag Cumann na bhFoilsitheoirí le bainistiú a dhéanamh ar a bhfeachtas margaíochta agus poiblíochta ar leabhair Ghaeilge idir seo agus mí na Nollag 2022.

Níor mhór d'iarrthóirí na cáilíochtaí seo a leanas a bheith acu:

• Taithí chruthaithe i réimse na margaíochta;
• Ardchaighdeán Gaeilge agus Béarla, idir labhartha agus scríofa;
• Eolas cuimsitheach ar earnáil foilsitheoireachta na Gaeilge;
• Saineolas ar na meáin shóisialta agus ar na meáin thraidisiúnta araon agus ar úsáid ardáin éagsúla ar mhaithe le margaíocht a dhéanamh.

Seol iarratais ar rphost chuig: cumannnabhfoilsitheoiri@gmail.com roimh 26 Lúnasa

Stádas: Choose Status

19 Mei
2020
Nuacht, Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim le tacaíocht mhargaíochta a sholáthar d’earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge

Tá leabhair den scoth á bhfoilsiú ag foilsitheoirí Gaeilge. Tá caighdeán na leabhar seo chomh hard nó níos fearr fiú ná cuid mhór de na leabhair atá á bhfoilsiú i mBéarla. Tá géarghá le cur chuige comhtháite a thabharfadh faoi mhargaíocht a dhéanamh ar bhonn uile-oileáin agus go deimhin go hidirnáisiúnta thar ceann na bhfoilsitheoirí. Is chuige sin atá scéim nua le tacaíocht mhargaíochta a sholáthar d’earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge á fógairt againn. Is scéim 30 mí a bheidh ann a mhairfidh ó mhí Iúil 2020 go mí na Nollag 2022.  Beidh an scéim nua seo ag tógáil ar an dea-obair a rinneadh faoin scéim seo ó bunaíodh é den chéad uair in 2014.

Léigh níos mó

Tuilleadh Eolais:

An Scéim le Tacaíocht Mhargaíochta a Sholáthar, nóta eolais

Spriocdháta, 12 meán lae, an 19 Meitheamh 2020.

Foirm Iarratais

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hÁis ag 00353 1 6616522 nó ag an seoladh ríomhphoist ais@forasnagaeilge.ie.

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

09 Meá
2019
Nuacht, Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na dTionscadal Litríochta 2021

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo litríocht na Gaeilge a bhuanú, a chothú agus a chur chun cinn.

Íocfar deontas bunaithe ar phlean cuimsitheach le grúpaí/eagraíochtaí ar mian leo tionscadail litríochta Gaeilge a fhorbairt agus a chur chun cinn.

Spriocdháta; Dé Luain, 9 Meán Fómhair 2020.

Léigh níos mó

Treoirlínte - Tionscadail Litríochta 2021(c)

Critéir Mheasúnaithe - Cáiliú do dheontas A(c)

Critéir Mheasúnaithe - Cáiliú do dheontas B(c)  

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag 046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist leabhar@forasnagaeilge.ie

I gcás ríomhphost iarrtar ort ainm na cuideachta agus uimhir teagmhála a chur leis.

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

02 Meá
2020
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na Foilsitheoireachta 2021

Tugann an scéim seo cúnamh d’fhoilsitheoirí leabhair Ghaeilge a fhoilsiú. Cuirtear tacaíocht maoinithe ar fáil sna réimsí táirgeachta, margaíochta agus forbartha. 

Spriocdháta: 12:00 meán lae, Dé Céadaoin 2 Meán Fómhair 2020

Léigh níos mó

Foirm Iarratais

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag 046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist leabhar@forasnagaeilge.ie.

I gcás ríomhphost iarrtar ort ainm na cuideachta agus uimhir teagmhála a chur leis.

Tuilleadh eolais sna cáipéisí thíos:

Rialacha Scéim na Foilsitheoireachta 2021

Critéir - rangú na ngrúpaí

Critéir - cáiliú do dheontas AB

Critéir - cáiliú do dheontas - Grúpa C 

Athrú Plean 2021

Bunchonradh Údair Foil

Sc na Foils. 2021_Éileamh A

Sc na Foils. 2021_Éileamh B

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

13 Fea
2019
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

An Scéim Meantóireachta

Aidhm: Deis a thabhairt do scríbhneoirí í dtús a ré scríbhneoireachta comhairle faoina gcuid scríbhinní, agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne, a fháil ó scríbhneoirí aitheanta (meantóirí)

Tacaíocht ar fáil: Táille €2,500 don mheantóir agus táille €1,000 don phrintíseach. Costas nach mó ná €350 ar fáil don mheantóir.

Spriocghrúpa: Scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta agus scríbhneoirí aitheanta a bhfuil suim acu a bheith ina meantóirí faoin scéim.

Stádas: Dúnta

Spriocdháta d’iarratais: 13:00, Dé hAoine, 15 Márta 2019

Léigh níos mó

 

 

Cáipéisí:

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag 046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist leabhar@forasnagaeilge.ie i gcás ríomhphost iarrtar ort uimhir teagmhála a chur leis.

1.1 Téarmaí agus Rialacha Scéim Meantóireachta 2019

1.2 Critéir Measúnaithe- ábhair scríbhneora

1.3 Crit Measúnaithe - meantóir

Foirm Iarratais

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag 046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist leabhar@forasnagaeilge.ie i gcás ríomhphost iarrtar ort uimhir teagmhála a chur leis.

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

13 Fea
2019
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na gCoimisiúin

Aidhm: Ciste coimisiúnaithe a dháileadh i measc lucht liteartha na Gaeilge sa chaoi is go gcinnteofar soláthar sásúil sna réimsí éagsúla léitheoireachta.

Tacaíocht ar fáil: Idir €2,000 - €12,000 don scríbhneoir agus €500 táille riaracháin don fhoilsitheoir ar fhoilsiú an choimisiúin.

Spriocghrúpa: Lucht liteartha na Gaeilge.

Stádas: Dúnta

Léigh níos mó

Cáipéisí

1.1 Rialacha Scéim na gCoimisiún

1.2 Crit Mheasúnaithe Scéim na gCoimisiúin 2019

Foirm Iarratais

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag 046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist leabhar@forasnagaeilge.ie I gcás ríomhphost iarrtar ort ainm na cuideachta agus uimhir teagmhála a chur leis.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

07 Mei
2018
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na dTionscadal Litríochta 2019

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo litríocht na Gaeilge a bhuanú, a chothú agus a chur chun cinn.

Íocfar deontas bunaithe ar phlean cuimsitheach le grúpaí/eagraíochtaí ar mian leo tionscadail litríochta Gaeilge a fhorbairt agus a chur chun cinn.

Spriocdháta: 12:00 meán lae, Dé Luain, 10 Meán Fómhair  2018

Léigh níos mó

Tuilleadh Eolais:

Critéir Measúnaithe Iarratas ar Thionscadail Litríochta - cáiliú do dheontas

Critéir Measúnaithe Iarratas ar Thionscadail Litríochta - cáiliú do dheontasB

Treoirlínte Tionscadal Litríochta 2019

Foirm Iarratais

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag 046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist .

I gcás ríomhphost iarrtar ort ainm na cuideachta agus uimhir teagmhála a chur leis.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

19 Nol
2016
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim Tacaíocht Margaíochta

Scéim le tacaíocht margaíochta a sholáthar d’Earnáil na Foilsitheoireachta Ghaeilge.

léigh níos mó

Tá scoth na leabhar á bhfoilsiú ag foilsitheoirí Gaeilge.  Tá caighdeán na leabhar seo chomh hard nó níos fearr fiú ná cuid mhór de na leabhair atá á bhfoilsiú i mBéarla ach tá géarghá le chur chuige comhtháite a thabharfadh faoi mhargaíocht a dhéanamh ar bhonn uile-oileáin agus go deimhin go hidirnáisiúnta thar ceann na bhfoilsitheoirí uilig.  Is mian linn anois scéim tacaíochta margaíochta nua a fhógairt do thréimhse 2017 – 2019.  

Tuilleadh eolas agus foirm iarratas ar fáil ó ais@forasnagaeilge.ie.

Sprioc d’iarratas 13.00, Dé Luain, 9 Eanáir 2017.

léigh níos lú

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.