Acmhainní Gnó

Más mian leat an chéad chéim a thógáil chun do ghnó a Ghaelú, níl tús áite níos fearr ná seo. Tá bileoga eolais ar fáil chomh maith le lámhleabhair théarmaíochta, comharthaí Gaeilge agus dátheangacha agus stáiseanóireacht. Tá gach rud ar fáil ó Fhoras na Gaeilge saor in aisce. Is féidir rud amháin a ordú ina aonar nó gach rud a ordú le chéile mar phacáiste iomlán. 

Déanfaimid na hacmhainní thíos a sholáthar ach iad a bheith ar fáil.


Paca Comharthaí, Miondíolcomharthai_miondiol

Beidh tú in ann do shiopa a ghaelú leis na comharthaí dátheangacha féinghreamaitheacha seo. Istigh sa phaca gheobhaidh tú na comharthaí seo a leanas: Íoc anseo le do thoil, Go raibh maith agat as do chustaiméireacht, Creidmheas i gcomhair guthán póca ar fáil, Nuachtáin, Báicéireacht, Milseogra, Torthaí & Glasraí, Earraí Maisíochta, Stáiseanóireacht, Eischeadúnas, Bianna Reoite, Déirí, Grósaeireacht, Réidh le hIthe, Éadaitheoireacht, Ar lacáiste, Ilchineálach, Deochanna, Ciseáin Siopadóireachta agus Fáilte Roimh Ghaeilge.


Galf le GaeilgeGalf-le-Gaeilge

Lipéid dhátheangacha do mhálaí gailf le gluais bheag air ionas gur féidir leat a rá i nGaeilge cén cis atá agat a bheith ag gearrán i nGaeilge faoi thromluí nó ag ceiliúradh dreoilín thar mínligh glasa na hÉireann agus níos faide i gcéin.

 


Bileog Eolais Fógraíochta agus BrandálaBileog-Eolais

 

Más mian leat fógraíocht a dhéanamh i nGaeilge, beidh an bhileog seo an-úsáideach duit. Tá samplaí ann de chomharthaíocht, fógraíocht agus brandáil i nGaeilge chomh maith le huimhreacha úsáideacha chun cabhair agus comhairle a fháil ó thús go deireadh.


Catalóg de Chomharthaí DátheangachaCatalóg de chomórthaí Dátheangacha

 

Is catalóg í seo de chomharthaí dátheangacha atá faofa de réir Threoracha Sláinte & Sábháilteachta an AE agus ag an gCoiste Téarmaíochta.

 


Comhartha Balla Déthaobhach InscríofaComhartha Balla Déthaobhach Inscríofa NUA

 

Is féidir an comhartha seo a úsáid chun léiriú don tomhaltóir cé sa ghnólacht a bhfuil Gaeilge líofa nó cúpla focal acu.

 


Comhartha Fuinneoige – ‘Tá Cúpla Focal Agam’Comhartha-Fuinneoige

 

Is féidir leat a insint don domhan mór go bhfuil cúpla focal Gaeilge agat agus gur mian leat iad a úsáid tríd an gcomhartha fuinneoige seo a ghreamú.  Is féidir an comhartha a ghreamú den fhuinneog leis an sú-ghreamán atá air. 


Comhartha Seilfe Íoc AnseoComhartha Seilfe Íoc Anseo NUA

 

Beidh a fhios ag do chustaiméirí cén áit le híoc leis an gcomhartha seo.

 


Comhartha Seilfe – ‘Tá Gaeilge Agam’Comhartha Seilfe - Ta Gaeilge Agam NUA

 

Seo comhartha greamaitheach ar féidir leat a chur in aice leis an deisc sheirbhíse nó leis an scipéad airgid nó ar an gcuntar chun do chustaiméirí a spreagadh chun seirbhís trí Ghaeilge a iarraidh.

 


Leabhrán – ‘A Little Irish Made Easy’Leabhrán - A Little Irish Made Easy

 

Cuideoidh an leabhrán beag seo leat frásaí úsáideacha a rá i nGaeilge le cabhair ón treoir fhoghraíochta a ghabhann leis.

 


MálaMála

 

Coinnigh do ghiúirléidí le chéile sa mhála canbháis seo.

 


Paca Comharthaí, FáilteachasPaca Comharthaí, Fáilteachas

 

Beidh tú in ann do bheár/bhialann/chaifé/óstán a ghaelú leis na comharthaí dátheangacha féinghreamaitheacha seo.  Sa phaca gheobhaidh tú na comharthaí seo a leanas: Bialann, Tolglann, Beár, Bain taitneamh as do chuairt, Eolas do Thurasóirí, Ionad Fóillíochta, Spólann, Tar ar ais le do thoil, Poirtéir, Bia Tábhairne ar Fáil, Seirbhís ag an mbord, Bálseomra, Curtha in áirithe, Seomraí Leapa, Seomra Comhdhála, Iarr ar chúnamh anseo, Chugat x 2 agus Uait x 2.


Páipéar NótaPáipéar-Nóta

 

Beidh an páipéar nóta seo an-áisiúil más mian leat nóta beag a scríobh duit féin nó do dhuine eile. Tá rian greamaitheach orthu ionas gur féidir leat iad a fhágáil áit a bhfeicfear iad.


Suaitheantas – ‘Tá Cúpla Focal Agam’Suaitheantas - Tá Cúpla Focal Agam

 

Caith an suaitheantas snasta seo le cur in iúl do chustaiméirí agus do chomhoibrithe go bhfuil cúpla focal agat.


VallaitVallait

 

Is féidir do chártaí tábhachta gnó a choimeád sa vallait úsáideach seo.

 


Cárta Eolais ar ÁiseannaCárta Eolais ar Áiseanna

 

Sonraíonn an cárta eolais seo na hacmhainní agus tacaíocht atá ar fáil don earnáil ghnó ó Fhoras na Gaeilge.


Comhartha Adhmaid TríthaobhachComhartha Admhaid Tríthaobhach

 

Seo comhartha adhmaid is féidir leat a chur in aice leis an deasc sheirbhíse nó an scipéad airgid chun na siopadóirí a spreagadh chun seirbhís trí Ghaeilge a iarraidh.


Comhartha Fáilte/SlánComhartha Fáilte Slán

 

Cuir fáilte roimh dhaoine isteach i do shiopa agus cuir slán leo ar an mbealach amach leis an gcomhartha greamaitheach déthaobhach seo.


Comhartha ‘Oscailte & Dúnta’Comhartha-Oscailte-Dúnta

 

Leis an gcomhartha soléite seo beidh a fhios ag do chustaiméirí go bhfuil do shiopa ar oscailt. Leis an sreangán atá air tá sé éasca é a chasadh thart le taispeáint go bhfuil an siopa dúnta.


Comhartha Seilfe – ‘Tá Cúpla Focal Agam’Comhartha_Seilfe_Ta_Cupla_Focal_Agam

 

Seo comhartha greamaitheach ar féidir leat a chur in aice leis an deisc sheirbhís nó leis an scipéad airgid chun a léiriú do do chustaiméirí go bhfuil cúpla focal Gaeilge agat agus go bhfuil tú sásta iad a úsáid.


Cosc ar ThobacCosc ar Thobac

 

Cuir in iúl do gach duine nach bhfuil cead acu tobac a chaitheamh san fhoirgneamh.


LeabharmharcLeabharmharc1

 

Beidh fhios agat céard é an leathanach deireannach a léigh tú leis an leabharmharc maignéadach seo.


Leathanach GreamánLeathanach Greamán

 

Bain úsáid as na greamáin seo (‘Tá Gaeilge agam’ agus ‘Tá cúpla focal agam’) le do chumas Gaeilge a chur in iúl.


Mata LuicheMata Luiche 2

 

Beidh an mata luiche gleoite seo ina áis chabhrach d’éinne a úsáideann ríomhaire.

 


Paca Comharthaí GinearáltaPacáiste Comharthaí Ginearálta

 

Beidh tú in ann d’oifig / láthair ghnó a ghaelú leis na comharthaí dátheangacha féinghreamaitheacha seo.  Sa phaca gheobhaidh tú na comharthaí seo a leanas: Leithris, Deasc Fáiltithe, Príobháideach, Chugat x 2, Uait x 2, Seomra Feithimh, Amach, Láthair Chaite Tobac, Seomra Cruinnithe, Fáilte Isteach, Ardaitheoir go gach leibhéal, Tabhair leat ceann le do thoil, Seomra Foirne, Oifig an Bhainisteora, Uaireanta Oscailte, Foireann Amháin, Seirbhísí Custaiméara agus Clár Fógraí.


Bileog ‘Gnó means Business’paimflead_eolais

 

Seo bileog eolais faoin bhfeachtas ‘Gnó means Business’. Tá samplaí inti d’ábhair mhargaíochta Ghaeilge , maille le fáthanna  a mbeadh an Ghaeilge tairbheach do do ghnó.


Peann GránbhiorachPeann Gránbhiorach

 

Seo peann gránbhiorach miotail snasta.  Beidh fonn ort scríobh i nGaeilge leis an bpeann seo!


Suaitheantas – ‘Tá Gaeilge Agam’Suaitheantas - Tá Gaeilge Agam

 

Caith an suaitheantas snasta seo le cur in iúl do chustaiméirí agus do chomhoibrithe go bhfuil Gaeilge agat.


Coinneálaí Féin-GhreamaitheachCoinneálaí-Féin-Ghreamaitheach

 

Is féidir an Coinneálaí Féin-Ghreamaitheach seo a úsáid ar go leor bealaí.  Is féidir do nótaí a choinneáil in aice le do ríomhaire agus tú ag clóscríobh nó is féidir é a úsáid le fógraí a chrochadh


Póstaeir - Seanfhocail

 

Póstaeir - Seanfhocail A2


Póstaer - Éadain Siopa Ghaeilge Póstaer Éadain Siopa Ghaeilge

 

Póstaer - Éadain Siopa Ghaeilge

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.