An Pholaitíocht agus an tSochaí i dTuaisceart Éireann, 1949-1993

An Pholaitíocht agus an tSochaí i dTuaisceart Éireann,

1949-1993

(Stair na hÉireann, Rogha 5)

Francis T. Holohan

Is é atá sa téacsleabhar seo ná An Pholaitíocht agus an tSochaí i dTuaisceart Éireann, 1949-1993, arb é Rogha 5 é sa Réimse Staidéir Staire Stair na hÉireann, 1815-1993 i Siollabas na hArdteistiméireachta. Is leagan Gaeilge é ar Politics and Society in Northern Ireland, 1949-1993.

Tá sé leagtha amach sa chaoi go bhfuil sé éasca le léamh. Tá aibhsiú déanta sa téacs ar Eochairphearsana, ar Eochairchoincheapa agus ar Chás-Staidéir. Tá Gluais chuimsitheach Gaeilge-Béarla i gcúl an leabhair agus i mbun na leathanach.

ISBN 9781857919264    €15     Ceannach


Tá fáil i gcónaí ar na téacsleabhair thíos a leanas i leith Siollabas Ardteiste na Staire:

Deachtóireacht agus Daonlathas 1920-1945;

Ar Thóir an Fhlaithis, agus Tionchar na Críochdheigilte

Náisiúnstáit agus Teannas Idirnáisiúnta, 1871-1920 

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.