Rochtain ar Fhaisnéis faoin Timpeallacht (RFT)

 

  1. Cad is ea RFT?

Tháinig na rialacháin maidir leis an gceist seo (European Communities (Access to Information on the Environment) Regulations 2007) i bhfeidhm 1 Bealtaine  2007 agus leasú i bhfeidhm 23 Nollaig 2011 [European Communities  (Access to Information on the Environment) (Amendment) Regulations 2011].  Ba chóir an dá phíosa reachtaíochta a léamh i dteannta a chéile, plé leo mar aonad agus tagairt dóibh mar seo a leanas: The European Communities (Access to Information on the Environment) Regulations 2007-2014.

  1. Conas is féidir iarratas ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin Timpeallacht (iarratas RFT)?

Más mian leat rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin timpeallacht faoi rialacháin RFT an Aontais Eorpaigh:

  • Is gá iarratas a dhéanamh i scríbhinn nó ar ríomhphost;
  • Is gá a thabhairt le fios go bhfuil an fhaisnéis ata á lorg faoi rialacháin RFT;
  • Is ga bheith chomh soiléir agus sonrach agus is féidir agus an t-iarratas á dhéanamh agus a oiread agus is féidir le gur féidir na taifid atá uait a aithint;
  • Ní gá fáth/míniú a thabhairt cén fáth a bhfuil an t-iarratas á dhéanamh agat;
  • Dá mba mhian leat rochtain a fháil ar fhaisnéis/taifid i bhformáid ar leith (m.sh. fótachóipeanna, go leictreonach srl.), luaigh é seo le do thoil, an tráth a dhéanann tú d’iarratas.
  • Tabhair uimhir gutháin i rith an lae nó seoladh ríomhphoist agus do sheoladh baile le cabhrú linn teagmháil leat má ardaítear ceisteanna maidir le d’iarratas.
  • Ba chóir iarratais a chur chuig:

An tOifigeach RFT,

Aonad Saoráil Faisnéise /

Rochtain ar Fhaisnéis faoin Timpeallacht

Foras na Gaeilge,

63-66 Sráid Amiens,

Baile Átha Cliath 1

Nó is féidir iarratais a chur de ríomhphost chuig socearnaigh@forasnagaeilge.ie .

Más deacair leat na taifid chruinne atá uait a aithint, beimid sásta cabhair a thairiscint duit. you.

Gheobhaidh tú admháil ar d’iarratas i scríbhinn nó i ríomhphost laistigh de 10 lá oibre/ Tabharfaidh an admháil duit chomh maith ainm agus sonraí teagmhála an duine a bheidh ag glacadh an chinnidh faoi d’iarratas agus cuirfear in iúl cathain is féidir bheith ag súil leis an gcinneadh.  

 

 

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.