Do Ghairm le Gaeilge

07Feb

Tá cuid mhór féidearthachtaí ann maidir le gairmeacha beatha do chéimithe ar cainteoirí líofa Gaeilge iad. Is éagsúil iad na deiseanna atá ar fáil in earnálacha ar nós na meán cumarsáide, teicneolaíocht faisnéise, margaíocht, díolachán, san earnáil dheonach, san earnáil phoiblí agus sna healaíona gan ach cuid acu a lua.

An bhfuil Gaeilge agat agus ar mhaith leat a fháil amach cad iad na slite beatha atá ar fáil duit? Faigh thíos Treoirleabhar eolais maidir le Gairmeacha le Gaeilge arna fhoilsiú ag Grad Ireland i gcomhar le Foras na Gaeilge. 

 

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.