Publications

11Jun

Tuarascáil: Straitéis úr maidir leis na meáin chlóite agus ar líne (2011)

Tuarascáil ar straitéis úr maidir le Foras na Gaeilge i leith earnáil na meán Gaeilge clóite agus ar líne le Regina Uí Chollatáin...

05Jun

Annual Report 2013 – The Language Body

The North/South Language Body – Annual Report and Accounts for the year ended 31 December 2013 An_Foras_Teanga_TBC2013...

11Jan

Cumasú & Cothú (Leabhrán Scéim Phobail Gaeilge)

Maoiníodh 19 ndeontaí tríd an mbabhta deireanach de Scéim Phobail Gaeilge agus tá léargas ar thorthaí na scéime seo tugtha sa leabhrán seo...

08Dec

Soláthar seirbhís nuachta: Anailís ar thorthaí an tsuirbhé phobail

Anailís ar thorthaí an tsuirbhé phobail agus ar mholtaí ón tsraith fócasghrúpaí maidir le soláthar seirbhís nuachta le Regina Uí Chollatáin agus Róisín...