Preaseisiúintí

05 Iúi

An chéad chomórtas do Bhonn Néill Uí Dhónaill buaite ag Tadhg Mac Eoghain

Bhronn Ambasadóir na hÉireann sa Ghearmáin, Nicholas O’Brien, Bonn Néill Uí Dhónaill ar Thadhg Mac Eoghain ag ócáid in Ambasáid na hÉireann i...

25 Mei

An-éileamh ar Scéim Meantóireachta 2021-22

  Ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge ar an 11 Meitheamh, ceadaíodh luach €81,350 i ndeontais don Scéim Meantóireachta 2021-22, atá á...

11 Mei

Infheistíocht shuntasach le déanamh ag Foras na Gaeilge i bhforbairt pobail trí Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge 2022-2024

  Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur faomhadh an Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge 2022-2024 ag cruinniú de chuid...

09 Mei

Déanann Foras na Gaeilge comóradh ar Cholmcille 1500

  Déanann Foras na Gaeilge comóradh ar Cholmcille 1500 Is é an 9 Meitheamh lá fhéile Naomh Colm Cille, nó Columba, ar athraigh...

06 Bea

Regina Uí Chollatáin ceaptha mar Chathaoirleach ar Fhoras na Gaeilge

Ceapadh an tOllamh Regina Uí Chollatáin mar Chathaoirleach ar Fhoras na Gaeilge ag cruinniú earnála iompair den Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas (CATT) ar an...

30 Aib

Luach beagnach €500,000 de dheontais ceadaithe agus Naíscoil nua le bunú in Oirthear Bhéal Feirste

Thug bord Fhoras na Gaeilge faomhadh do líon suntasach deontas ag cruinniú a reáchtáladh ar an 23 Aibreán. Áirítear na deontais seo a...

22 Aib

Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí bronnta ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD

Preaseisiúint: Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí bronnta ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD...

31 Már

Foras na Gaeilge ag fáiltiú roimh iarratais don Chiste Tionscadal

Tá Foras na Gaeilge ag fáiltiú roimh iarratais don Chiste Tionscadal. Tá sé mar aidhm ag an gciste, a bunaíodh in 2020, tacú...

18 Már

Preasráiteas: Siompóisiam Foclóireachta - Foclóireacht na Gaeilge agus Pobal na Gaeilge: cá bhfuil ár dtriall?

      Anois agus tionscadal an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge i gcrích, tá Foras na Gaeilge ag iarraidh riachtanais phobal na Gaeilge i...

05 Fea

Preaseisiúint - Crossways 2021 – féile ar líne de scríbhneoireacht as Éirinn agus as Albain

      Beidh Crossways 2021, mórfhéile de scríbhneoireacht as Éirinn agus Albain, ag tarlú ar líne deireadh seachtaine an 12 go dtí...

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.