Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta 2020 (TEAGHLAIGH)

21 Fea

Cuireann Foras na Gaeilge fáilte roimh eagraíochtaí ar mian leo scéim scoláireachtaí a riaradh do theaghlaigh iarratas a dhéanamh ar Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta 2020. Tá sé mar aidhm ag an scéim seo deis a chur ar fáil do theaghlaigh fud fad an oileáin, freastal ar chúrsa Gaeltachta.

Iarrfaimid ar dheontaithe díriú ar cheantair a bhfuil líon ard daoine faoi mhíbhuntáiste ina gcónaí iontu. Iarrfaimid ar dheontaithe chomh maith díriú ar scoláireachtaí a chur ar fáil do theaghlaigh ó na bailte seirbhíse Gaeltachta agus na líonraí Gaeilge.

Léigh níos mó

Caithfidh iarratasóirí na nithe seo a leanas a bheith acu

  1. Bunreacht nó meabhráin agus airteagail
  2. Seicliosta um chumhdach leanaí atá in oiriúint don dlínse ábhartha
  3. Cuntas bainc
  4. Uimhir chánach ROS bhailí nó deimhniú imréitigh cánach
  5. Cuntais iniúchta

Sprioc d’iarratais

3 p.m. Dé hAoine an 21 Feabhra 2020

Foirm Iarratais - Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta 2020

Léigh níos lú

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.