Croidhe Cainnte Ciarraighe

 Seán Óg Ó Caomhánaigh

 

Is fada caint ar an saothar mór foclóireachta a rinne Seán Óg Ó Caomhánaigh, Seán a’ Chóta, i dtriochaidí agus i ndaichidí na haoise seo caite, saothar ar chuir sé an teideal Croidhe Cainnte Ciarraighe air, saothar nár foilsíodh riamh. Tá obair mhór thaighde agus eagarthóireachta ar bun le roinnt blianta anuas ar an saothar sin leis an Dr Tracey Ní Mhaonaigh ó Ollscoil Mhá Nuad. Tá lámhscríbhinn an tsaothair gafa go leictreonach aici agus an téacs á chur in eagar i gcónaí. Saothar ollmhór atá ann, os cionn 4,000 leathanach, agus mar gheall ar an oiread sin suime a bheith léirithe ag daoine ann tá an Dr Ní Mhaonaigh á chur ar fáil dúinn chun gur féidir le daoine teacht air agus an saibhreas iontach Gaeilge ann a bhlaiseadh. Tá téacs an tsaothair, mar a sheasann faoi láthair, le fáil thíos i bhfoirm pdf cosanta. Ina theannta sin tá nóta mínithe leis an Dr Ní Mhaonaigh faoin saothar.

 

Téacs an tSaothair

Nóta Mínithe

 

 

 

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.