Glac páirt anois!

.
Take part now!

Scéimeanna Maoinithe

Cuirimid maoiniú ar fáil le cuidiú le grúpaí Gaeilge ar an oileán. Faigh tuilleadh eolais

Stádas
Oscailte
Dáta Deiridh
31 Deireadh Fomhair 2024
Catagóir Gnó , Nuacht ,

Tacaíonn an scéim seo le fiontair thrádála bheaga agus mheánmhéide an Ghaeilge a chur chun cinn ina ngnólachtaí trí chomharthaí...

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
3 Bealtaine 2024
Catagóir Nuacht , Oideachas / Óige ,

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do chláir oiriúnacha imeachtaí óige de dhá sheisiún déag trí Ghaeilge don aos óg ...

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
3 Bealtaine 2024
Catagóir Na hEalaíona , Pobal ,

Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh iarratais don scéim seo a leanas: Scéim na bhFéilte 2024 Glaoch 2 (01 Meitheamh – 31 Nollaig)

Fúinn

Ar an dara lá de mhí na Nollag 1999 bunaíodh Foras na Gaeilge, an comhlacht atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn ar fud na hÉireann. Faigh tuilleadh eolais

Tacaíocht

Léigh faoin tacaíocht a chuirimid ar fáil d’eagraíochtaí, grúpaí agus daoine leis an teanga a chur chun cinn. Léigh níos mó

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis an bpobal trí na gníomhaíochtaí thíos

 • Líonraí Gaeilge
 • Colmcille
 • Misean Bhéal Feirste Thoir
Tacaíocht Pobal

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis an oideachas trí na gníomhaíochtaí thíos

 • Ionadaíocht
 • Scéimeanna agus Tionscadail
 • Tacaíocht agus Acmhainní Oideachais
Tacaíocht Oideachais & Óige

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis an ngnó trí na gníomhaíochtaí thíos

 • Gnó Means Business
 • Ábhair bholscaireachta
Tacaíocht Ghnó

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis na healaíona trí scéimeanna éagsúla

 • Scéim na bhFéilte
 • Scéim na gCompántas Drámaíochta
Tacaíocht Ealaíon

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis an bhfoilsitheoireacht trí aonaid éagsúla

 • An Gúm
 • ÁIS
 • Clár na Leabhar Gaeilge
Leabhair & Foilsitheoireacht

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis na meáin trí bhealaí éagsúla

 • Irisí & Nuachtáin
 • Stáisiúin Raidió
Tacaíocht do na Meán

Foclóirí Gaeilge & Téarmaíocht

Tá ról ar leith againn maidir le foclóirí cuimsitheacha nua-aimseartha a chur ar fáil chun úsáid agus dea-chleachtas na teanga a éascú agus a dhaingniú i ngach réimse den saol comhaimseartha. Léigh tuilleadh anseo