2021

Scéimeanna Maoinithe
Tuilleadh eolais faoinár scéimeanna maoinithe ar fáil thíos

Scéimeanna Maoinithe

Cuirimid maoiniú ar fáil le cuidiú le grúpaí Gaeilge ar an oileán. Faigh tuilleadh eolais

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
10 Eanáir 2022

Scéim na gCompántas Drámaíochta Proifisiúnta agus Amaitéarach 2022

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
7 Nollaig 2021
Catagóir Pobal ,

Scéim Miondeontas Cholmcille le haghaidh tionscnamh nó comhpháirtíocht le hAlbain a chur chun cinn.

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
12 Samhain 2021
Catagóir Nuacht , Pobal ,

Is é an aidhm atá leis an scéim seo maoiniú aon uaire a chur ar fáil d’ionaid phobail Ghaeilge ar fud na tíre, a chuideoidh Ion...

Fúinn

Ar an dara lá de mhí na Nollag 1999 bunaíodh Foras na Gaeilge, an comhlacht atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn ar fud na hÉireann. Faigh tuilleadh eolais

box_image
box_image
5,544

Ghlac 5,544 pháiste as 133 scoil páirt in Scríobh Leabhar, agus scríobhadh 3,596 leabhar

box_image
18

Cuireadh maoiniú ar fáil d’ocht gcompántas déag drámaíochta 

box_image
box_image
6

cheanneagraíocht Ghaeilge

Tacaíocht

Léigh faoin tacaíocht a chuirimid ar fáil d’eagraíochtaí, grúpaí agus daoine leis an teanga a chur chun cinn. Léigh níos mó

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis an bpobal trí na gníomhaíochtaí thíos

 • Líonraí Gaeilge
 • Colmcille
 • Misean Bhéal Feirste Thoir
Tacaíocht Pobal

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis an oideachas trí na gníomhaíochtaí thíos

 • Ionadaíocht
 • Scéimeanna agus Tionscadail
 • Tacaíocht agus Acmhainní Oideachais
Tacaíocht Oideachais & Óige

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis an ngnó trí na gníomhaíochtaí thíos

 • Gnó Means Business
 • Ábhair bholscaireachta
Tacaíocht Ghnó

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis na healaíona trí scéimeanna éagsúla

 • Scéim na bhFéilte
 • Scéim na gCompántas Drámaíochta
Tacaíocht Ealaíon

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis an bhfoilsitheoireacht trí aonaid éagsúla

 • An Gúm
 • ÁIS
 • Clár na Leabhar Gaeilge
Leabhair & Foilsitheoireacht

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis na meáin trí bhealaí éagsúla

 • Irisí & Nuachtáin
 • Stáisiúin Raidió
Tacaíocht do na Meán

Foclóirí Gaeilge & Téarmaíocht

Tá ról ar leith againn maidir le foclóirí cuimsitheacha nua-aimseartha a chur ar fáil chun úsáid agus dea-chleachtas na teanga a éascú agus a dhaingniú i ngach réimse den saol comhaimseartha. Léigh tuilleadh anseo