Scéimeanna Maoinithe

Cuirimid maoiniú ar fáil le cuidiú le grúpaí Gaeilge ar an oileán. Faigh tuilleadh eolais

Stádas
Oscailte
Dáta Deiridh
10 Márta 2023
Catagóir Colmcille ,

Scéim sparánachta do dhaoine a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu agus a...

Stádas
Oscailte
Dáta Deiridh
17 Feabhra 2023
Catagóir Oideachas / Óige ,

Tá maoiniú (Uasmhéid €2,500 / £1,750) á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do champaí samhraidh oiriúnacha trí Ghaeilge don aos ó...

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
20 Eanáir 2023
Catagóir An Ciste Tionscadal ,

An Ciste Tionscadal 2023, Is ciste é seo atá dírithe ar réimsí oibre agus tionscadail nach bhfuil clúdaithe faoi scéimeanna Fho...

Fúinn

Ar an dara lá de mhí na Nollag 1999 bunaíodh Foras na Gaeilge, an comhlacht atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn ar fud na hÉireann. Faigh tuilleadh eolais

box_image
box_image
€400k

d’infheistíocht curtha ar fáil do 18 Ionad Gaeilge

box_image
box_image
box_image

Tacaíocht

Léigh faoin tacaíocht a chuirimid ar fáil d’eagraíochtaí, grúpaí agus daoine leis an teanga a chur chun cinn. Léigh níos mó

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis an bpobal trí na gníomhaíochtaí thíos

 • Líonraí Gaeilge
 • Colmcille
 • Misean Bhéal Feirste Thoir
Tacaíocht Pobal

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis an oideachas trí na gníomhaíochtaí thíos

 • Ionadaíocht
 • Scéimeanna agus Tionscadail
 • Tacaíocht agus Acmhainní Oideachais
Tacaíocht Oideachais & Óige

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis an ngnó trí na gníomhaíochtaí thíos

 • Gnó Means Business
 • Ábhair bholscaireachta
Tacaíocht Ghnó

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis na healaíona trí scéimeanna éagsúla

 • Scéim na bhFéilte
 • Scéim na gCompántas Drámaíochta
Tacaíocht Ealaíon

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis an bhfoilsitheoireacht trí aonaid éagsúla

 • An Gúm
 • ÁIS
 • Clár na Leabhar Gaeilge
Leabhair & Foilsitheoireacht

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis na meáin trí bhealaí éagsúla

 • Irisí & Nuachtáin
 • Stáisiúin Raidió
Tacaíocht do na Meán

Foclóirí Gaeilge & Téarmaíocht

Tá ról ar leith againn maidir le foclóirí cuimsitheacha nua-aimseartha a chur ar fáil chun úsáid agus dea-chleachtas na teanga a éascú agus a dhaingniú i ngach réimse den saol comhaimseartha. Léigh tuilleadh anseo