Féach Thart! Rang 4

Scéim bliana le haghaidh Rang 4 atá sna pacáistí Féach Thart: Eolaíocht, Féach Thart: Tíreolaíocht agus Féach Thart: Stair. I gcás gach ábhair, cuirtear 19 dtéama i láthair na ndaltaí, iad uile bunaithe ar cheann de shnáithaonaid an churaclaim OSIE. Is le sraitheanna sleamhnán Powerpoint a chuirtear na téamaí i láthair agus tá leabhar oibre ag gabháil le gach ábhar freisin.

Cliceáil ar na híomhánna thíos le teacht ar na comhaid Powerpoint a bhaineann le gach ábhar. Is féidir na leabhair oibre a cheannach anseo

 

Féach Thart: Eolaíocht

19 Sraith Sleamhnán

Féach Thart: Tíreolaíocht

19 Sraith Sleamhnán

Féach Thart: Stair

19 Sraith Sleamhnán

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.