Féach Thart: Eolaíocht - Rang 4

Nascanna beo atá leagtha amach thíos - Eolas don Mhúinteoir, Leabhar Oibre agus 19 sraith sleamhnán. Is féidir cliceáil orthu le dul díreach chuig an ábhar atá uait.
Mura n-éiríonn leat na sleamhnáin a íoslódáil, moltar duit malairt brabhsálaí a thriail.

f-thart

Eolas don Mhúinteoir

Leabhar Oibre

solaid

01 Solaid, Leachtanna agus Gáis

An-Cnamharlach

02 An Cnámharlach

solas

03 Solas

an-crann-darach

04 An Crann Darach san Fhómhar

fuaim

05 Fuaim

matain

06 Matáin

07 Gnáthóga

laghdaigh

08 Athchúrsáil

an-crann-darach-sa-gheimh

09 An Crann Darach sa Gheimhreadh

dohmantarraingt

10 Domhantarraingt

teas

11 Teas

biashlabhrai

12 Biashlabhraí

an-croi

13 An Croí

maighneadas

14 Maighnéadas

an-crann-darach-sahmradh

15 An Crann Darach san Earrach & sa Samhradh

leichtreachas

16 Leictreachas

an-taer

17 An tAer

funinneamh

18 Fuinneamh

an-bradan

19 An Bradán

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.