Séideán Sí – Cúrsa Gaeilge Bunscoile

seidean-si-logo

Cúrsa bunscoile i gcomhair mhúineadh an churaclaim Ghaeilge is ea clár Shéideán Sí. Idir áiseanna digiteacha (1 & 2) agus áiseanna clóite (3) ann a fhéachann le cúram a dhéanamh de gach uile ghné den churaclam. Tá sé bunaithe ar an gcur chuige cumarsáideach agus déantar comhtháthú ann ar na ceithre scil: éisteacht; labhairt; léitheoireacht agus scríbhneoireacht.

  1.  www.seideansi.ie (áiseanna leictreonacha)

Is ar an suíomh nua thuas atá teacht ar na háiseanna leictreonacha atá á bhforbairt agus á bhfoilsiú mar chuid de thionscadal a a bhfuil An Gúm/Foras na Gaeilge, An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Chomhairle um Scrúduithe Curaclaim (CCEA) agus COGG páirteach ann. Tá na háiseanna le híoslódáil saor in aisce sna trí mhórchanúint.

Dóibh siúd a bhfuil áiseanna clóite an chúra Gaeilge seo á n-úsáid acu sa seomra ranga le tamall anuas beidh cur amach acu ar na scéalta, sceitsí agus amhráin a foilsíodh ar an tsraith dlúthdhioscaí  do gach rang. Tabhair do d’aire go bhfuil ábhar na ndlúthdhioscaí sin ar fáil le híoslódáil chomh maith ach cliceáil ar nasc 2 thíos.

2. Séideán Sí – Ábhar na nDlúthdhioscaí (N. Bheaga – Rang 6)

————————————————————————————————————————————————————-

3. Séideán Sí – Bróisiúr d’Áiseanna Clóite

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.