Reference Guides

An Gúm House Style Guide

Stíl Tí an Ghúim_Eanáir 2018

Translator Guidelines

Treoracha d’Aistritheoirí

Christian Brothers’ Irish Language Grammar

Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí 1999