Vacancies

Folúntas

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe a chuireann an Ghaeilge chun cinn ar fud oileán na hÉireann, na ceapacháin seo a leanas a dhéanamh:

Rúnaí Oifige (sealadach) Tagairt: ROBF/1319 - Conradh Sealadach go dtí 30 Meán Fómhair 2020.

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, i mBéal Feirste.

Is é an raon tuarastail don phost ná: £24,734 - £25,540 (pro rata).

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

Eolas d'Iarrthóirí ROBF 1319

Foirm iarratais ROBF 1319

T: (00353) (01) 639 8400 R: poist@forasnagaeilge.ie

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe a bheith faighte ag an seoladh thíos roimh 12 meánlae, Dé Céadaoin, 20 Samhain 2019.

Poist,

Foras na Gaeilge,

63-66 Sráid Amiens,

Baile Átha Cliath 1.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost.

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

Comhordaitheoir Pleanála Teanga, Tagairt: AOFPT/1219

Is é an raon tuarastail don phost ná: €46,517 - €58,556

D’fhéadfaí an ráta tuarastail a choigeartú ó am go chéile ar aon dul le beartas pá an Rialtais.

Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint agus is féidir cur leis an tréimhse sin ag brath ar chúrsaí maoinithe.

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

Eolas d'Iarrthóirí AOFPT 1219

Foirm iarratais AOFPT 1219

T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíos roimh 12 meánlae, Dé Céadaoin, 6 Samhain 2019.

Poist

Foras na Gaeilge

63-66 Sráid Amiens

Baile Átha Cliath 1

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost.

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.