Vacancies

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe a chuireann an Ghaeilge chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh.

Oifigeach Foirne (Sealadach) Tagairt: OFOID/0420

(Conradh Sealadach chun tréimhse saoire mháithreachais a chlúdach)

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, i mBéal Feirste.

Is é an raon tuarastail don phost ná: £31,137 - £32,800 (pro rata).

D’fhéadfaí an ráta tuarastail a choigeartú ó am go chéile ar aon dul le beartas pá an Rialtais.

*Caithfear an post a thairiscint ag bun an scála

TUILLEADH EOLAIS

T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip PDF/JPG de d’fhoirm iarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ríomhphost roimh 12 meánlae, Dé Céadaoin, 29 Iúil 2020 chuig:

poist@forasnagaeilge.ie

Foirm Iarratais & Deascán Eolais

Eolas d'Iarrthóirí ODOID 0420

Foirm iarratais OFOID 0420

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.