Vacancies

Seirbhís i dtaca le comhordú agus forbairt ar shuíomhanna gréasáin

Tá tairiscintí á lorg ag Foras na Gaeilge i gcomhair chonraitheoir maidir le comhordú agus forbairt a dhéanamh ar na suíomhanna gréasáin www.gaeilge.ie & www.forasnagaeilge.ie  agus ar láithreacht Fhoras na Gaeilge ar na meáin shóisialta don tréimhse Deireadh Fómhair 2018 go Deireadh Fómhair 2019.

Ní mór dhá chóip chrua de na cáipéisí iarratais (Litir chumhdaigh, foirm iarratais agus cv) a sheoladh chuig Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge, 63-66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1 roimh 1.00 p.m. ar an 5 Meán Fómhair 2018.

Iarraidh ar thairiscintí do chomhordú agus forbairt ar shuíomhanna gréasáin

Foirm iarratais


Folúntas: Oifigeach Cléireachais

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh.

OIFIGEACH CLÉIREACHAIS (SEALADACH): TAGAIRT OCFNG/09/18

Beidh an post seo lonnaithe i gCeannáras Fhoras na Gaeilge, i mBaile Átha Cliath.

* Déanfar ceapachán amháin (sealadach) anois agus cuirfear painéal le chéile as a líonfar folúntais shealadacha ag an ngrád seo, as seo go ceann bliana ach acmhainn a bheith ann chuige sin.

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

T: (00353) (01) 639 8400 R: poist@forasnagaeilge.ie

Nó is féidir na cáipéisí a íoslódáil anseo:

Eolas d’Iarrthóirí OCFNG 0918

Foirm Iarratais OCFNG 0918

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae Dé Máirt, 4 Meán Fómhair 2018.

Poist,

Foras na Gaeilge,

63-66 Sráid Amiens,

Baile Átha Cliath 1.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.