Vacancies

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán sealadach seo a leanas a dhéanamh.

 

Oifigeach Foirne(sealadach)   Tagairt: OFOID/1118

  • Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, i mBéal Feirste.
  • Is é an raon tuarastail don phost ná: £30,149 – £31,760 (pro rata).

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

Foirm iarratais

Eolas d’Iarrthóirí

T: (00353) (01) 639 8400 R: poist@forasnagaeilge.ie

 

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe a bheith faighte ag an seoladh thíos roimh 12 meánlae, Dé Céadaoin, 21 Samhain 2018.

Poist,

Foras na Gaeilge,

63-66 Sráid Amiens,

Baile Átha Cliath 1.

 

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost 

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

 


Folúntas – Athfhógairt

 

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán buan seo a leanas a dhéanamh.

 

Timire Díolacháin                                                                             Tagairt: TDAIS/1018

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge (Áisíneacht Dáileacháin Leabhar), i nDún Seachlainn.

Is é an raon tuarastail don phost seo ná €27,934 go €47,553.

 

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie

Foirm iarratais TDAIS 1018

Eolas d’Iarrthóirí TDAIS 1018

Nó scríobh chuig an seoladh thíosluaite agus an uimhir thagartha a lua.

 

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae, Dé Luain, 12 Samhain 2018.

Poist,

Foras na Gaeilge,

63-66 Sráid Amiens,

Baile Átha Cliath 1.

 

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.