Vacancies

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh.

Oifigeach Feidhmiúcháin (Buan)                                     Tagairt: OFSSC/0319

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, Sráid Amiens, Baile Átha Cliath. Tá an ról sonraithe don Stiúrthóireacht Seirbhísí Corparáideacha.

Is é an raon tuarastail don phost ná: €28,213 – €47,553.

  • Caithfear an post a thairiscint ag bun an scála.
  • Mura nglactar leis an bpost ag bun an scála déanfar tairiscint ag bun an scála leis an gcéad duine eile de na hiarrthóirí a cháiligh ag céim an agallaimh.

FOIRM IARRATAIS & LEABHRÁN EOLAIS

Foirm iarratais OFSSC 0319

Eolas d’Iarrthóirí OFSSC 0319

T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie

SPRIOCDHÁTA

12 meánlae, Dé hAoine, 8 Márta 2019.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post