Vacancies

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh.

Oifigeach Feidhmiúcháin (Buan) Tagairt: OFSSF/0521

Beidh an post seo lonnaithe in oifig Fhoras na Gaeilge, Sráid Amiens, Baile Átha Cliath.

Is é an raon tuarastail don phost ná: €29,428 - €49,353*.

D’fhéadfaí an ráta tuarastail a choigeartú ó am go chéile ar aon dul le beartas pá an Rialtais.

*Caithfear an post a thairiscint ag bun an scála.

Foirm Iarratais & Leabhrán Eolais

Is féidir na cáipéisí a íoslódáil anseo:

Eolas d'Iarrthóirí OFSSF 0521

Foirm iarratais OFSSF 0521

Tuilleadh Eolais

T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie

SPRIOCDHÁTA

Caithfear cóip PDF/JPG de d’fhoirm iarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ríomhphost roimh 12 meán lae, Dé Luain, 31 Bealtaine 2021 chuig: poist@forasnagaeilge.ie

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.