Community

07Dec
2018
Community, The Arts

The Colmcille Small Grants Scheme

The Colmcille Small Grants Scheme for promoting projects or a partnership with Scotland:

Read more

 

Status: Open

12Oct
2018
Community

Colmcille Grants Scheme 2018

This scheme aims to promote interaction between the language communities of Irish and Scottish Gaeilge and to strengthen Irish and Scottish Gaelic through this interaction. There will be two rounds of the grants scheme in 2018:

Read more

Status: Open

19Feb
2018
Community

Colmcille Bursary Scheme 2018

A scholarship scheme for fluent Irish-speakers who wish to take a course in Scottish Gaelic in 2018.

Deadline:  12.00 noon, Friday, 19 February 2018

Read more

Status: Closed

01Dec
2017
Community

Grúpaí le Gaeilge 2018 (Groups with Irish)

Supporting opportunities for use in the community by providing funding for groups to run a programme of events in Irish in connection with a special interest they have.

Deadline: Friday 1 December 2017, 12.00 p.m. 

Read more

Status: Closed

14Mar
2017
Community

Post ar chonradh sealadach mar Ardoifigeach Feidhmiúcháin le Foras na Gaeilge (Baile Átha Cliath)

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a
dhéanamh.

Ardoifigeach Feidhmiúcháin (Conradh Sealadach) Tagairt: AOFSSC/0317
Beidh an post seo lonnaithe i gCeannáras Fhoras na Gaeilge, i mBaile Átha Cliath.

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

Foirm iarratais AOFSSC 0317

Fógra AOFSSC 0317

Eolas d’Iarrthóirí AOFSSC 0317

T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie
Nó is féidir na cáipéisí a íoslódáil díreach ó https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/foluntais/ nó scríobh chuig an seoladh thíosluaite agus an uimhir thagartha a lua.

SPRIOCDHÁTA
Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae, Dé Luain, 3 Aibreán 2017.
Poist,
Foras na Gaeilge,
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost

Status: Choose Status

13Feb
2017
Community, News

Ard-Dioplóma sa Dlítheangeolaíocht agus san Aistriúchán Dlíthiúil 2017-18

Is teanga oifigiúil den Aontas Eorpach í an Ghaeilge agus beidh institiúidí an AE ag earcú dlítheangeolaithe agus aistritheoirí dlíthiúla le hardleibhéal scileanna Gaeilge as éadan as seo go deireadh 2021. Tá os cionn 100 aistritheoir Gaeilge agus os cionn 30 dlítheangeolaí Gaeilge le hearcú toisc go bhfuil deireadh á chur leis an maolú ar stádas oifigiúil na Gaeilge san AE. Tá na poist seo ar fáil i bParlaimint na hEorpa, sa Choimisiún Eorpach, sa Chomhairle agus sa Chúirt Bhreithiúnais agus iad lonnaithe sa Bhruiséil agus i Lucsamburg. Tá tuarastal agus coinníollacha oibre den scoth i gceist.

Tuilleadh Eolais:

Eolas 2017-18

Fogra 2017-18

Foirm Iarratais – Ard Diplóma

 

Status: Choose Status

08Feb
2016
Community

Community Radio Scheme

Tá an scéim seo dírithe ar iarratasóirí incháilithe chun sceideal lán-Ghaeilge craoltóireachta raidió a sholáthar do phobail éisteachta logánta Ghaeilge le linn tréimhse trí bliana d’Eanáir 2016 anuas go dtí Nollaig 2018.

Read more

Status: Closed

08Feb
2016
Community

Scéim Pobal Gaeilge

Foras na Gaeilge welcomes applications from community organisations for Scéim Pobal Gaeilge. Through this scheme Foras na Gaeilge will fund a network of community based Irish language development officers who will be employed under the direction of local Irish language committees for four years from July 2016. These officers will have facilitation and networking duties, as well as duties relating to the development of other bodies in which Irish will be used and promoted for the benefit of that community.

Read more

Status: Closed