Community

23Mar
2020
Community

Colmcille Grants Scheme 2019

This scheme aims to promote relations between the language communities of Scottish and Irish Gaeilge and to strengthen Scottish and Irish Gaelic through these relations. There will be two rounds of the grants scheme in 2019:

Read more

Round 1: 

·         Deadline Friday 22 March 2019

·         Applications for projects starting in 2019

·         Upper limit €12,000/£10,800 

Round 2:

·         Deadline Thursday 10 October 2019

·         Applications for projects starting in 2019/2020

·         Upper limit €12,000/£10,800

An application can be made for up to 80% of the total costs of the project. The scheme is open to any organisation which is in a position to promote the relations and which has the appropriate documentation.

More Information:

Colmcille Grants Scheme 2019 - Application Form

Colmcille Grants Scheme 2019 - Guidlines

Read less

Status: Open

27Jun
2019
Community

Colmcille Small Grants Scheme

Colmcille Small Grants Scheme for promoting an initiative or a partnership with Scotland

Deadline mid-day 10th December 2019

 

Background 

 

Colmcille is a partnership between Foras na Gaeilge in Ireland and Bòrd na Gàidhlig in Scotland. Colmcille aims to foster interaction and cooperation between speakers of Irish Gaelic and speakers of Scottish Gaelic, and to strengthen the two language communities.

Colmcille has three funding schemes

  1. The small grants scheme for carrying out research and for planning joint initiatives
  2. The grants scheme for funding projects (the main Colmcille grants scheme)
  3. The bursaries scheme to help people learn Scottish Gaelic

Read more

Read less

 

If you want to develop an initiative with a partner in Scotland, or which will be connected to Scottish Gaelic, this small grants scheme (scheme 1 above) is to help develop joint initiatives and partnership. When the partnership and an initiative plan have been agreed under this small grants scheme, an application can be made to the Colmcille Grants Scheme (scheme 2 above, the main Colmcille grants scheme), which gives a higher level of support, if that is needed.

If you are interested in making an application speak with Colmcille officers in Foras na Gaeilge before you fill in the application form.

Colmcille Foirm Iarratais Scéim Miondeontas 2019 - G-B

Scéim Miondeontas Cholmcille, treoir - G-B

Status: Choose Status

11Dec
2020
Pobal

Scéim Miondeontas Cholmcille 2020

Scéim Miondeontas Cholmcille le haghaidh tionscnamh nó comhpháirtíocht le hAlbain a chur chun cinn

Spriocdháta meán lae an 11 Nollaig 2020

Cúlra

Is comhpháirtíocht é Colmcille idir Foras na Gaeilge in Éirinn agus Bòrd na Gàidhlig in Albain. Tá aidhm ag Colmcille caidreamh agus comhoibriú a chothú idir cainteoirí Ghaeilge na hÉireann agus cainteoirí Ghaeilge na hAlban, agus an dá phobal teanga a neartú.

Tá trí scéim maoinithe ag Colmcille:

  1. An scéim miondeontas le taighde a dhéanamh agus le comhthionscnaimh a phleanáil
  2. An scéim deontas le tionscadail a mhaoiniú (príomhscéim deontas Cholmcille)
  3. An scéim sparántachta

Léigh níos mó

Má tá tú ag iarraidh tionscnamh a fhorbairt le comhpháirtí in Albain, nó a bhainfeas le Gaeilge na hAlban, tá an scéim miondeontas seo (scéim 1 thuas) ann le cuidiú le comhthionscnaimh agus comhpháirtíocht a fhorbairt. Nuair a bheidh an chomhpháirtíocht agus an plean tionscnaimh aontaithe faoin scéim miondeontas seo, is féidir iarratas a dhéanamh ar Scéim Deontas Cholmcille (scéim 2 thuas, príomhscéim deontas Cholmcille), a thugann leibhéal tacaíochta níos airde, má bhíonn sin de dhíth.

Má tá spéis agat iarratas a dhéanamh gabh chun cainte le hoifigigh Cholmcille ag Foras na Gaeilge sula líonfaidh foirm iarratais na scéime.

Treoir Scéim Miondeontas 2020

Foirm Iarratais Scéim Miondeontas 2020

Léigh níos lú

Status: OSCAILTE

21Feb
2020
Community

Colmcille Bursary Scheme 2020

A scholarship scheme for fluent Irish speakers who wish to take a course in Scottish Gaelic in 2020.

Status: Open

07Dec
2018
Community

The Colmcille Small Grants Scheme

The Colmcille Small Grants Scheme for promoting projects or a partnership with Scotland:

Read more

Background

Colmcille has three funding schemes:
1. The small grants scheme for carrying out research and for planning joint initiatives
2. The grants scheme for funding projects (the main Colmcille scheme)
3. The bursaries scheme to help people learn Scottish Gaelic

If you want to develop an initiative with a partner in Scotland, or which is connected to Scottish Gaelic, this small grants scheme (scheme 1 above) is here to help develop joint initiatives and partnership. When the partnership and an intitiative plan have been agreed under this small grants scheme, an application may be made to the Colmcille Grants Scheme (scheme 2 above, the main Colmcille grants scheme), which gives a higher level of support, if that is needed.

Maximum funding available €1,800/£1,566

Deadline: An application can be made at any time, there is no particular deadline.


If you are interested in making an application speak with Colmcille officers in Foras na Gaeilge before you fill in the form below.

Scéim Miondeontas Cholmcille 2018 - English

Scéim Miondeontas Cholmcille foirm iarratais 2018, glan

Read less

 

Status: Choose Status

12Oct
2018
Community

Colmcille Grants Scheme 2018

This scheme aims to promote interaction between the language communities of Irish and Scottish Gaeilge and to strengthen Irish and Scottish Gaelic through this interaction. There will be two rounds of the grants scheme in 2018:

Read more

Round 1:
- Deadline 20 April 2018
- Applications for projects starting in 2018
- Upper limit €11,110/£10,000


Round 2:
- Deadline 12 October 2018
- Applications for projects starting in 2019
- Upper limit €11,110/£10,000


Application can be made for up to 80% of the total costs of the project. The scheme is open to any organisation in a position to promote the interaction and who have the appopriate documentation.
More information:

Click on the links below to download the relevant forms:

Colmcille-Foirm-Iarratais-Application-Form-2018

180228 Colmcille Grants Scheme Guide (Eng) (2)

Read less

Status: Closed

19Feb
2018
Community

Colmcille Bursary Scheme 2018

A scholarship scheme for fluent Irish-speakers who wish to take a course in Scottish Gaelic in 2018.

Deadline:  12.00 noon, Friday, 19 February 2018

Status: Closed

01Dec
2017
Community

Grúpaí le Gaeilge 2018 (Groups with Irish)

Supporting opportunities for use in the community by providing funding for groups to run a programme of events in Irish in connection with a special interest they have.

Deadline: Friday 1 December 2017, 12.00 p.m. 

Read more

Conditions of the scheme

The group

  • The group applying is a community group. The name of the group must be the same as the name of the group’s bank account. Statutory bodies, local authorities or current grantees of Foras na Gaeilge are not eligible to apply for this scheme. A copy of the current bank statement of the committee is needed.
  • There are at least five in the group.
  • Irish is the group’s means of communications, but the group has planned activities in the programme of activities in connection with a special interest rather than Irish itself.

More information/Apply online

Read less

Status: Closed

14Mar
2017
Community

Post ar chonradh sealadach mar Ardoifigeach Feidhmiúcháin le Foras na Gaeilge (Baile Átha Cliath)

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a
dhéanamh.


Ardoifigeach Feidhmiúcháin (Conradh Sealadach) Tagairt: AOFSSC/0317
Beidh an post seo lonnaithe i gCeannáras Fhoras na Gaeilge, i mBaile Átha Cliath.

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

Foirm iarratais AOFSSC 0317

Fógra AOFSSC 0317

Eolas d'Iarrthóirí AOFSSC 0317

T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie
Nó is féidir na cáipéisí a íoslódáil díreach ó https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/foluntais/ nó scríobh chuig an seoladh thíosluaite agus an uimhir thagartha a lua.

SPRIOCDHÁTA
Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae, Dé Luain, 3 Aibreán 2017.
Poist,
Foras na Gaeilge,
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost

Status: Choose Status

13Feb
2017
Community, News

Ard-Dioplóma sa Dlítheangeolaíocht agus san Aistriúchán Dlíthiúil 2017-18

Is teanga oifigiúil den Aontas Eorpach í an Ghaeilge agus beidh institiúidí an AE ag earcú dlítheangeolaithe agus aistritheoirí dlíthiúla le hardleibhéal scileanna Gaeilge as éadan as seo go deireadh 2021. Tá os cionn 100 aistritheoir Gaeilge agus os cionn 30 dlítheangeolaí Gaeilge le hearcú toisc go bhfuil deireadh á chur leis an maolú ar stádas oifigiúil na Gaeilge san AE. Tá na poist seo ar fáil i bParlaimint na hEorpa, sa Choimisiún Eorpach, sa Chomhairle agus sa Chúirt Bhreithiúnais agus iad lonnaithe sa Bhruiséil agus i Lucsamburg. Tá tuarastal agus coinníollacha oibre den scoth i gceist.

Tuilleadh Eolais:

Eolas 2017-18

Fogra 2017-18

Foirm Iarratais - Ard Diplóma

 

Status: Choose Status

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.