Accreditation Systems for Translators and Editors

Accreditation Systems for Translators

Aithnítear go forleathan gur chun tairbhe na gcliant agus na n-aistritheoirí araon atá sé ardchaighdeán a chinntiú in earnáil an aistriúcháin. Is chuige sin a forbraíodh corás creidiúnaithe an chéad lá riamh. Is cóir a thuiscint nach cáilíocht san aistriúchán atá sa chóras creidiúnaithe ach dearbhú i leith caighdeán oibre an aistritheora.

Foras na Gaeilge will organise another examination for Séala an Aistriúchán towards the end of 2019.

Accreditation Systems for Translators

Click on the following document for a list of accredited translators:
Painéal Aistritheoirí

Accreditation Systems for Editors

Click on the following document for a list of accredited translators
Painéal Eagarthóirí

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.