Regina Uí Chollatáin ceaptha mar Chathaoirleach ar Fhoras na Gaeilge

Ceapadh an tOllamh Regina Uí Chollatáin mar Chathaoirleach ar Fhoras na Gaeilge ag cruinniú earnála iompair den Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas (CATT) ar an 5 Bealtaine. Is as Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, ó dhúchas do Regina Uí Chollatáin. Is ollamh le Nua-Ghaeilge í agus is í ceann Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ó 2015 i leith.

Ceapadh Freda Nic Giolla Chatháin mar chomhalta ar bhord Fhoras na Gaeilge ag an gcruinniú céanna, a fhágann go bhfuil gach ceann de na sé áit déag ar an mbord líonta. Anuas ar na ceapacháin, thug CATT faomhadh do Phlean Corparáideach 2021-2022 agus Plean Gnó 2021 Fhoras na Gaeilge.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá lúcháir orm fáilte a chur roimh Regina Uí Chollatáin mar Chathaoirleach Fhoras na Gaeilge, agus ar ndóigh roimh Freda Nic Giolla Chatháin. Den chéad uair le tamall fada tá bord iomlán againn anois. Tá an-saineolas ar an Ghaeilge ag an Chathaoirleach nua, rud a chuideoidh go mór léi tuigbheáil a fháil go gasta ar chúraimí Fhoras na Gaeilge, agus ar ndóigh, tá taithí aici ar bheith ag plé le Foras na Gaeilge ar feadh na mblianta maidir leis na meáin agus maidir leis an chur chuige comhpháirtíochta leis na sé cheanneagraíocht.”

Dúirt Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Regina Uí Chollatáin, “Táim ag súil go mór le bheith ag obair le Foras na Gaeilge sa ról seo agus is pribhléid mhór í dom an deis seo a fháil. Tá neart tograí agus féidearthachtaí spreagúla ar siúl i measc phobal na Gaeilge faoi láthair agus is mór agam a bheith páirteach san obair seo.”