Report on the analysis of the Irish language media

A report on the analysis of the Irish language media commisioned by Foras na Gaeilge.Olltuairisc ar an anailís ar na meáin Ghaeilge_FnaG_Noll18