Féach Thart: Rang 4 – Eolaíocht

Nasc chuig sleamhnán Powerpoint atá i ngach ceann de na mionsamhlacha thíos cé is moite den chéad ceann. Féadfaidh tú sleamhnán a íoslódáil ach cliceáil ar an mionsamhail chuí. Nochtfar táb ansin ag bun an scáileáin, cliceáil air, agus osclófar an sleamhnán. Tabhair do d’aire gur leaganacha trialacha atá sna 5 shleamhnán seo ach beidh leaganacha cearta díobh móide sleamhnáin nua á n-uaslódáil againn i dtús mhí na Samhna.

Má chuirtear bac romhat sleamhnán a íoslódáil moltar malairt brabhsálaí a thriail. Sa chás nach bhfuil rath air sin ní miste an chomhairle ábhartha atá ar shuíomh Microsoft a cheadú http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3

f-thart

Eolas don Mhúinteoir

solaid

01 Solaid, Leachtanna agus Gáis

An-Cnamharlach

02 An Cnámharlach

solas

03 Solas

an-crann-darach

04 An Crann Darach san Fhómhar

fuaim

05 Fuaim

matain

06 Matáin

gnathoga

07 Gnáthóga

laghdaigh

08 Athchúrsáil

an-crann-darach-sa-gheimh

09 An Crann Darach sa Gheimhreadh

dohmantarraingt

10 Domhantarraingt

teas

11 Teas

biashlabhrai

12 Biashlabhraí

an-croi

13 An Croí

maighneadas

14 Maighnéadas

an-crann-darach-sahmradh

15 An Crann Darach san Earrach & sa Samhradh

leichtreachas

16 Leictreachas

an-taer

17 An tAer

funinneamh

18 Fuinneamh

an-bradan

19 An Bradán

ealoiacht

Leabhar Oibre