Scéimeanna Maoinithe

Ag taispeáint 31 dtoradh

29 Ean
2021
Nuacht, Na hEalaíona

Scéim na gCompántas Drámaíochta Proifisiúnta agus Amaitéarach 2021

Díríonn an scéim seo ar chompántais drámaíochta Gaeilge a bhfuil sé mar aidhm acu drámaíocht na Gaeilge a chothú, a fhorbairt, agus a chur ar fáil d’earnáil na n-ealaíon, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal, agus don earnáil oideachais. Lena chois sin, is ar fhorbairt pobail, freastail agus luchta féachána imeachtaí drámaíochta a dhíríonn an scéim seo.

Stádas: OSCAILTE

01 Fea
2021
Pobal

Scéim Miondeontas Cholmcille 2020

Scéim Miondeontas Cholmcille le haghaidh tionscnamh nó comhpháirtíocht le hAlbain a chur chun cinn.

Is féidir cur isteach ar an scéim seo am ar bith: níl spriocdháta ag an scéim.

Léigh níos mó

 

Cúlra

Colmcille 1500

Ón 7 Nollaig 2020 go dtí an 7 Nollaig 2021, beidh comóradh ar 1500 bliain ó rugadh Naomh Colmcille, a bhunaigh Mainistir Oileán Í. Is siombail é Colmcille den chomhoibriú idir tíortha sna hoileáin seo. Chomh maith leis na gnáthchritéir, beidh fáilte roimh iarratais a thógann feasacht ar oidhreacht Naomh Colmcille agus a thugann daoine le chéile, go háirithe idir Éire agus Albain.

Tá trí scéim maoinithe ag Colmcille:                                        

 1. An scéim miondeontas le taighde a dhéanamh agus le comhthionscnaimh a phleanáil
 2. An scéim deontas le tionscadail a mhaoiniú (príomhscéim deontas Cholmcille
 3. An scéim sparánachtaí le cuidiú le daoine Gaeilge na hAlban a fhoghlaim

Má tá tú ag iarraidh tionscnamh a fhorbairt le comhpháirtí in Albain, nó a bhainfeas le Gaeilge na hAlban, tá an scéim miondeontas seo (scéim 1 thuas) ann le cuidiú le comhthionscnaimh agus comhpháirtíocht a fhorbairt. Nuair a bheidh an chomhpháirtíocht agus an plean tionscnaimh aontaithe faoin scéim miondeontas seois féidir iarratas a dhéanamh ar Scéim Deontas Cholmcille (scéim 2 thuas, príomhscéim deontas Cholmcille), a thugann leibhéal tacaíochta níos airde, má bhíonn sin de dhíth.

Má tá spéis agat iarratas a dhéanamh gabh chun cainte le hoifigigh Cholmcille ag Foras na Gaeilge sula líonfaidh tú foirm iarratais na scéime.

Scéim MDCC Treoir Gaeilge

Scéim Miondeontas Cholmcille - Foirm Iarratais

Scéim Miondeontas foirm dhátheangach glan

Léigh níos lú

Stádas: OSCAILTE

16 Dei
2020
Nuacht, Na hEalaíona

Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon

Díríonn an scéim seo ar mhór-imeachtaí a bhfuil d’aidhm acu an Ghaeilge agus na healaíona teangabhunaithe Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach mar dhlúthchuid de mhór-imeacht. Lena chois sin díríonn an scéim seo ar na gréasáin shóisialta Ghaeilge, ar an mórphobal agus ar earnáil na n-ealaíon ar bhonn uile-oileáin agus go hidirnáisiúnta.

Léigh níos mó

Beidh Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon oscailte do ghrúpaí gairmiúla cuí chun deis a thabhairt dóibh forbairt a dhéanamh ar mhór-imeachtaí ealaíon nó ar ghnéithe de mhór-imeachtaí ealaíon atá á reáchtáil agus á gcur i bhfeidhm trí mheán na Gaeilge nó a bhfuil na healaíona teangabhunaithe Gaeilge mar chuid lárnach díobh.

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Treoirlínte_Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon 2021

Scéim na Mór-imeachtaí Foirm

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

04 Meá
2020
Nuacht, Na hEalaíona

Scéim na bhFéilte 2021 Glaoch 1 (01 Eanáir – 31 Bealtaine)

Beidh Scéim na bhFéilte Glaoch 1 oscailte do ghrúpaí áitiúla cuí chun deis a thabhairt dóibh forbairt a dhéanamh ar fhéilte ealaíon nó ar eilimintí d’fhéilte atá á reáchtáil agus á gcur i bhfeidhm trí mheán na Gaeilge nó a bhfuil na healaíona Gaeilge mar chuid lárnach díobh idir 01 Eanáir agus 31 Bealtaine 2021.

Stádas: DÚNTA

19 Mei
2020
Nuacht, Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim le tacaíocht mhargaíochta a sholáthar d’earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge

Tá leabhair den scoth á bhfoilsiú ag foilsitheoirí Gaeilge. Tá caighdeán na leabhar seo chomh hard nó níos fearr fiú ná cuid mhór de na leabhair atá á bhfoilsiú i mBéarla. Tá géarghá le cur chuige comhtháite a thabharfadh faoi mhargaíocht a dhéanamh ar bhonn uile-oileáin agus go deimhin go hidirnáisiúnta thar ceann na bhfoilsitheoirí. Is chuige sin atá scéim nua le tacaíocht mhargaíochta a sholáthar d’earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge á fógairt againn. Is scéim 30 mí a bheidh ann a mhairfidh ó mhí Iúil 2020 go mí na Nollag 2022.  Beidh an scéim nua seo ag tógáil ar an dea-obair a rinneadh faoin scéim seo ó bunaíodh é den chéad uair in 2014.

Léigh níos mó

Tuilleadh Eolais:

An Scéim le Tacaíocht Mhargaíochta a Sholáthar, nóta eolais

Spriocdháta, 12 meán lae, an 19 Meitheamh 2020.

Foirm Iarratais

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hÁis ag 00353 1 6616522 nó ag an seoladh ríomhphoist ais@forasnagaeilge.ie.

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

03 Mei
2020
An Ciste Tionscadal

An Ciste Tionscadal

Cuireann Foras na Gaeilge fáilte roimh eagraíochtaí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar an gCiste Tionscadal. Is ciste é seo atá dírithe ar réimsí oibre agus tionscadail nach bhfuil clúdaithe faoi scéimeanna Fhoras na Gaeilge agus tá idir €1,000/£900 agus €12,000/£10,800 ar fáil mar dheontas.

Léigh níos mó

Fáilteofar roimh iarratais a léiríonn:

 1. go bhfuil cur chun cinn, cothú agus buanú na Gaeilge mar phríomhaidhm den tionscadal a bhfuil deontas á lorg ina leith
 2. go bhfuil an tionscadal ag teacht le tosaíochtaí agus le straitéis Fhoras na Gaeilge
 3. go bhfuil gá leis an tionscadal agus go bhfuil luach airgid le fáil ag Foras na Gaeilge agus pobal na Gaeilge

Fáilteofar roimh thionscadail mar iad seo a leanas:

 1. Tionscadail nuálacha a bheadh de leas earnáil na Gaeilge nó phobal na Gaeilge
 2. Forbairt coincheapa nua a bheadh de leas earnáil na Gaeilge nó phobal na Gaeilge
 3. Tionscadail a mbeadh tionchar leathan acu ar earnáil na Gaeilge nó ar phobal na Gaeilge
 4. Tionscadail a chinntíonn cur chun cinn, cothú agus buanú na Gaeilge.

Sprioc d’iarratais

Níl sprioc ann ach tá an buiséad teoranta agus déanfar measúnú ar iarratais go dtí go bhfuil an ciste caite.

Fiosruithe agus iarratais

Mar thoradh ar an oiread spéise atá léirithe sa chiste, ní bheimid ag glacadh le hiarratais nua ag an bpointe seo. D’fhéadfadh an stádas seo athrú amach anseo mar sin coimeád súil ar ár suíomh gréasáin.

 

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

22 Sam
2019
Na hEalaíona

Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon 2020

Beidh Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon oscailte do ghrúpaí gairmiúla cuí chun deis a thabhairt dóibh forbairt a dhéanamh ar mhór-imeachtaí ealaíon nó ar ghnéithe de mhór-imeachtaí ealaíon atá á reáchtáil agus á gcur i bhfeidhm trí mheán na Gaeilge nó a bhfuil na healaíona teangabhunaithe Gaeilge mar chuid lárnach díobh.

Léigh níos mó

Díríonn an scéim seo ar mhór-imeachtaí a bhfuil d’aidhm acu an Ghaeilge agus na healaíona teangabhunaithe Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach mar dhlúthchuid de mhór-imeacht. Lena chois sin díríonn an scéim seo ar na gréasáin shóisialta Ghaeilge, ar an mórphobal agus ar earnáil na n-ealaíon ar bhonn uile-oileáin agus go hidirnáisiúnta.

Spriocdháta: 12 meán lae, Dé hAoine an 22 Samhain 2019

Critéir, foirm iarratais agus cáipéisí gaolmhara: 

2020 Crit Scéim M.I.E. Gaeilge

2020Scéim na Mór-imeachtaí Foirm

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

18 Dei
2019
Nuacht, Na hEalaíona

Scéim na bhFéilte 2020

Beidh Scéim na bhFéilte oscailte do ghrúpaí áitiúla cuí chun deis a thabhairt dóibh forbairt a dhéanamh ar fhéilte ealaíon nó ar eilimintí d’fhéilte atá á reáchtáil agus á gcur i bhfeidhm trí mheán na Gaeilge nó a bhfuil na healaíona Gaeilge mar chuid lárnach díobh.

Léigh níos mó

Díríonn an scéim seo ar fhéilte a bhfuil d’aidhm acu an Ghaeilge, na healaíona Gaeilge, na healaíona dúchasacha agus oidhreacht na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach, mar dhlúthchuid den fhéile, agus ardán a chur ar fáil do phobal na Gaeilge, don mhórphobal agus d’earnáil na n-ealaíon.

Spriocdháta: 12 meán lae an 18 Deireadh Fómhair 2019

Cáipéisí:

Foirm Sainordú Íocaíochta 2020 Féilte

190912 Treoirlínte Critéir Féilte Gaeilge 2020 (Sc. na bhFéilte)

190912 Treoirlínte Critéir Féilte Béarla 2020 (Sc. na bhFéilte) 190913

190913 Foirm Iarratais Féilte 2020

Tabhair faoi deara go gcaithfidh gach iarratasóir an seicliosta um chumhdach cuí a chur isteach leis an iarratas, tá na seicliostaí ar fáil thíos:

190912 Seicliosta Cumhdach leanaí_ó dheas (Sc. na bhFéilte)

190912 Seicliosta Cumhdach leanaí_ó thuaidh (Sc.na bhFéilte)

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

18 Dei
2019
Nuacht, Na hEalaíona

Scéim na gCompántas Drámaíochta 2020

Beidh Scéim na gCompántas Drámaíochta oscailte do ghrúpaí drámaíochta amaitéaracha agus proifisiúnta, grúpaí nua-bhunaithe san áireamh, ar mian leo drámaí Gaeilge nó dátheangacha a léiriú timpeall na tíre.

Léigh níos mó

Díríonn an scéim seo ar chompántais drámaíochta Gaeilge a bhfuil sé mar aidhm acu drámaíocht na Gaeilge a chothú, a fhorbairt, agus a chur ar fáil d’earnáil na n-ealaíon, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal, agus don earnáil oideachais. Lena chois sin, is ar fhorbairt pobail freastail agus féachána imeachtaí drámaíochta a dhíríonn an scéim seo.

Spriocdháta: 12 meán lae an 18 Deireadh Fómhair 2020

Léigh níos mó

Léigh níos lú

Cáipéisí:

Foirm Sainordú Íocaíochta 2020 CD

190912 Treoirlínte Critéir CD Gaeilge

190912 Treoirlínte Critéir CD Béarla 2020

Tabhair faoi deara go gcaithfidh gach iarratasóir an seicliosta um chumhdach cuí a chur isteach leis an iarratas, tá na seicliostaí ar fáil thíos:

190912 Seicliosta Cumhdach leanaí_ó dheas (3)

190912 Seicliosta Cumhdach leanaí_ó thuaidh

190913 CD. Foirm Iarratais 2020

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

20 Aib
2020
Pobal

Scéim Deontas Cholmcille 2020

Tá an spriocdháta do Bhabhta 1 den scéim seo curtha siar go dtí an 20 Aibeán 2020. 

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo caidreamh a chothú idir pobail teanga Ghaeilge na hAlban agus na hÉireann  agus Gaeilge na hAlban agus na hÉireann a neartú tríd an chaidreamh seo. Beidh dhá bhabhta den scéim deontas ann in 2020:

Léigh níos mó

Babhta 1

·         Spriocdháta Dé Luain 20 Aibreán 2020

·         Iarratais le haghaidh tionscadail a gcuirfear tús leo in 2020

·         Uasteorainn €12,000/£10,800

Babhta 2

·         Spriocdháta Dé Luain 12 Deireadh Fómhair 2020

·         Iarratais le haghaidh tionscadail a gcuirfear tús leo in 2020/2021

·         Uasteorainn €12,000/£10,800

Is féidir iarratas a dhéanamh ar suas le 80% de chostais uile an tionscadail. Tá an scéim oscailte d’eagraíocht ar bith atá i riocht an caidreamh a chur chun cinn, agus a bhfuil an cháipéisíocht chuí acu.

Tuilleadh Eolais

Treoir Scéim Deontas Cholmcille 2020

Foirm Iarratas Scéim Deontas Cholmcille 2020

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

30 Meá
2019
Oideachas / Óige

Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta 2020-2022

Cuireann Foras na Gaeilge fáilte roimh eagraíochtaí ar mian leo scéim scoláireachtaí a riaradh iarratas a dhéanamh ar Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta 2020-22.  Cuirfimid maoiniú ar fáil do scoláireachtaí faoi na trí chatagóir seo a leanas: Scoláirí faoi 18 ó thuaidh, Daoine fásta agus Teaghlaigh

Léigh níos mó

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo deis a chur ar fáil do dhaoine óga faoi ocht mbliana déag d’aois a bhfuil cónaí orthu ó thuaidh, chomh maith le daoine fásta agus teaghlaigh fud fad an oileáin, freastal ar chúrsa Gaeltachta.

Iarrfaimid ar dheontaithe, i gcomhar le grúpaí pobail, scoileanna etc., díriú ar cheantair a bhfuil líon ard daoine faoi mhíbhuntáiste ina gcónaí iontu. Iarrfaimid ar dheontaithe chomh maith díriú ar scoláireachtaí a chur ar fáil do dhaoine ó na bailte seirbhíse Gaeltachta agus na líonraí Gaeilge.

Caithfidh iarratasóirí na nithe seo a leanas a bheith acu

 1. Bunreacht nó meabhráin agus airteagail
 2. Seicliosta um chumhdach leanaí atá in oiriúint don dlínse ábhartha
 3. Cuntas bainc
 4. Uimhir chánach ROS bhailí nó deimhniú imréitigh cánach
 5. Cuntais iniúchta

Sprioc d’iarratais

5 p.m. Dé Luain an 30 Meán Fómhair 2019

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

09 Meá
2019
Nuacht, Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na dTionscadal Litríochta 2021

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo litríocht na Gaeilge a bhuanú, a chothú agus a chur chun cinn.

Íocfar deontas bunaithe ar phlean cuimsitheach le grúpaí/eagraíochtaí ar mian leo tionscadail litríochta Gaeilge a fhorbairt agus a chur chun cinn.

Spriocdháta; Dé Luain, 9 Meán Fómhair 2020.

Léigh níos mó

Treoirlínte - Tionscadail Litríochta 2021(c)

Critéir Mheasúnaithe - Cáiliú do dheontas A(c)

Critéir Mheasúnaithe - Cáiliú do dheontas B(c)  

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag 046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist leabhar@forasnagaeilge.ie

I gcás ríomhphost iarrtar ort ainm na cuideachta agus uimhir teagmhála a chur leis.

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.