Teagmháil

Caithfear gach réimse le réiltín (*) a líonadh isteach.

Foras na Gaeilge 63-66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1. T: 1850 325 325 / 0845 3098142 (TÉ) (táillí de réir rátaí glao áitiúil) T: 01 6398400 R: eolas@forasnagaeilge.ie


Foras na Gaeilge Teach an Gheata Thiar, 2-4 Sráid na Banríona, Béal Feirste, BT1 6ED. T: 028 (048) 9089 0970 R: eolas@forasnagaeilge.ie


Foras na Gaeilge, An Chrannóg, Na Doirí Beaga, Gaoth Dobhair, Dún na nGall T: 074 9560113 / 9560114 R: eolas@forasnagaeilge.ie


Áisíneacht Dáileacháin Leabhar (ÁIS) Aonad 3 Páirc Ghnó Dhún Seachlainn Dún Seachlainn Co. na Mí T: 01 6616522 R: ais@forasnagaeilge.ie


Foras na Gaeilge, Ráth Chairn, Baile Áth Buí, Co. na Mí. T: 046 9430419 R: leabhar@forasnagaeilge.ie


An Gúm 63-66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1. T: 01 6398400


An Coiste Téarmaíochta, 63-66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1. T: 01 639 8418

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.