Teagmháil

Caithfear gach réimse le réiltín (*) a líonadh isteach.

Foras na Gaeilge
63-66 Sráid Amiens,
Baile Átha Cliath 1.
T: 1850 325 325 / 0845 3098142 (TÉ)
T: 01 6398400
R: eolas@forasnagaeilge.ie


Foras na Gaeilge
Teach an Gheata Thiar,
2-4 Sráid na Banríona,
Béal Feirste,
BT1 6ED.
T: 028 (048) 9089 0970
R: eolas@forasnagaeilge.ie


Foras na Gaeilge,
An Chrannóg,
Na Doirí Beaga,
Gaoth Dobhair,
Dún na nGall
T: 074 9560113 / 9560114
R: eolas@forasnagaeilge.ie


Áisíneacht Dáileacháin Leabhar (ÁIS)
Aonad 3
Páirc Ghnó Dhún Seachlainn
Dún Seachlainn
Co. Na Mí
T: 01 6616522
R: ais@forasnagaeilge.ie


Foras na Gaeilge,
Ráth Chairn,
Baile Áth Buí,
Co. na Mí.
T: 046 9430419
R: leabhar@forasnagaeilge.ie


An Gúm
63-66 Sráid Amiens,
Baile Átha Cliath 1.
T: 01 6398400


An Coiste Téarmaíochta,
63-66 Sráid Amiens,
Baile Átha Cliath 1.
T: 01 639 8418

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.