Education / Youth

26Mar
2021
Education / Youth, News

Scéim na nImeachtaí Óige 2021/2022

Is é 5pm Dé Aoine an 26 Márta 2021 an spriocdháta d'iarratais ar an scéim seo.

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do chláir oiriúnacha imeachtaí óige de dhá sheisiún déag trí Ghaeilge don aos óg idir trí bliana agus ocht mbliana déag d’aois taobh amuigh den Ghaeltacht:

 • a bhfuil sé mar aidhm acu an Ghaeilge a threisiú trí mheascán d’imeachtaí;
 • nach imeachtaí cónaithe iad;
 • a bheidh á reáchtáil idir an 31 Lúnasa 2021 agus an 30 Meitheamh 2022;
 • nach féilte, comórtais, nó imeachtaí aon lae amháin iad.

Is le hairgead poiblí a bhronntar deontais, agus tá dualgais reachtúla ar Fhoras na Gaeilge luach ar airgead gach tionscadail mhaoinithe a dheimhniú.

Molann Foras na Gaeilge d’iarratasóirí cómhaoiniú a lorg le haghaidh tionscadal, nuair is cuí, agus comhoibriú le heagraíochtaí eile leis an luach is fearr a fháil ó dheontas Fhoras na Gaeilge.

Cuirimid fáilte faoi leith roimh iarratais ó eagraíochtaí atá lonnaithe i gceantair aitheanta i straitéisí nó i reachtaíocht rialtais.

Status: Closed

26Mar
2021
Nuacht, Oideachas / Óige

Scéim na nImeachtaí Óige 2021/2022

Is é 5pm Dé Aoine an 26 Márta 2021 an spriocdháta d'iarratais ar an scéim seo.

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do chláir oiriúnacha imeachtaí óige de dhá sheisiún déag trí Ghaeilge don aos óg idir trí bliana agus ocht mbliana déag d’aois taobh amuigh den Ghaeltacht:

 • a bhfuil sé mar aidhm acu an Ghaeilge a threisiú trí mheascán d’imeachtaí;
 • nach imeachtaí cónaithe iad;
 • a bheidh á reáchtáil idir an 31 Lúnasa 2021 agus an 30 Meitheamh 2022;
 • nach féilte, comórtais, nó imeachtaí aon lae amháin iad.

Is le hairgead poiblí a bhronntar deontais, agus tá dualgais reachtúla ar Fhoras na Gaeilge luach ar airgead gach tionscadail mhaoinithe a dheimhniú.

Molann Foras na Gaeilge d’iarratasóirí cómhaoiniú a lorg le haghaidh tionscadal, nuair is cuí, agus comhoibriú le heagraíochtaí eile leis an luach is fearr a fháil ó dheontas Fhoras na Gaeilge.

Cuirimid fáilte faoi leith roimh iarratais ó eagraíochtaí atá lonnaithe i gceantair aitheanta i straitéisí nó i reachtaíocht rialtais.

Léigh níos mó

Is gá foirm shínithe leictreonach agus na cáipéisí tacaíochta go léir a chur chuig oideachas@forasnagaeilge.ie faoin spriocdháta. Cuirimid fáilte roimh aon cheist maidir leis an scéim seo roimh an spriocdháta.

Treoirlínte Gaeilge_Scéim na nImeachtaí Óige 2021-22

Foirm Iarratais Gaeilge_Scéim na nImeachtaí Óige 2021-22

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Dheas

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Léigh níos lú

Status: DÚNTA

05Mar
2021
Education / Youth, News

Summer Camp Scheme 2021

Foras na Gaeilge is providing funding for appropriate Summer Camps through Irish for young people (3 to 18 years of age):

 • which aim to strengthen the Irish language through a mix of activities;
 • that are not residential camps;
 • which will last 5 days;
 • which will run;
 • which will last at least 4.5 hours each day.

This is a nonprofit scheme to keep the camp fees low for the young people.

Léigh níos mó

Grants are provided out of public funding, and Foras na Gaeilge has statutory duties to ensure value for money for all funded projects.

Foras na Gaeilge recommends applicants to seek joint funding for projects, when appropriate, and to cooperate with other organisations in order to achieve the best value from the Foras na Gaeilge grant.

We particularly welcome applications from organisations located in areas recognised in government strategies or legislation.

Documents

Foirm Iarratais Dhátheangach_Bilingual Application Form_Scéim na gCampaí Samhraidh 2021

Treoirlínte Dhátheangach_Bilingual Guidelines_Scéim na gCampaí Samhraidh 2021

Please note that every applicant must submit the relevant safeguarding checklist with the application:

Guidance for Safeguarding Policy Checklist_South

Guidance for Safeguarding Policy Checklist_North

Safeguarding Policy Checklist_South

Safeguarding Policy Checklist_North

The application form and supporting documents must be submitted to by email to oideachas@forasnagaeilge.ie before the deadline.

If you have any question on any aspect of the qualifying criteria, contact Foras na Gaeilge before the déadlíne of Friday 5th March 2021 at 5.00 pm.

Léigh níos lú

 

Status: Closed

05Mar
2021
Nuacht, Oideachas / Óige

Scéim na gCampaí Samhraidh 2021

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do champaí samhraidh oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois):

• a bhfuil sé mar aidhm acu an Ghaeilge a threisiú trí mheascán d’imeachtaí;

• nach campaí cónaithe iad;

• a mhairfidh 5 lá;

• a bheidh á reáchtáil idir an 21 Meitheamh agus an 27 Lúnasa 2021;

• a mhairfidh ar a laghad 4.5 uair an chloig gach lá.

Is scéim neamhbhrabúsach í seo chun táillí an champa a choinneáil íseal do na daoine óga.

Léigh níos mó

Is le hairgead poiblí a bhronntar deontais, agus tá dualgais reachtúla ar Fhoras na Gaeilge chun luach ar airgead gach tionscadail mhaoinithe a dheimhniú.

Molann Foras na Gaeilge d’iarratasóirí cómhaoiniú a lorg le haghaidh tionscadal, nuair is cuí, agus comhoibriú le heagraíochtaí eile leis an luach is fearr a fháil ó dheontas Fhoras na Gaeilge.

Cuirimid fáilte faoi leith roimh iarratais ó eagraíochtaí atá suite i gceantair aitheanta i straitéisí agus/nó i reachtaíocht rialtais.

Cáipéisí

Foirm Iarratais Gaeilge_Scéim na gCampaí Samhraidh 2021

Treoirlínte Gaeilge_Scéim na gCampaí Samhraidh 2021

Tabhair faoi deara go gcaithfidh gach iarratasóir an seicliosta um chumhdach cuí a chur isteach leis an iarratas:

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Is gá an fhoirm iarratais agus na cáipéisí tacaíochta a chur ar ríomhphost chuig oideachas@forasnagaeilge.ie roimh an spriocdháta.

Má tá aon cheist agat faoi ghné ar bith de na critéir cháilitheacha, dean teagmháil le Foras na Gaeilge roimh an spriocdháta, 5.00pm, Dé hAoine, an 5 Márta 2021.

Léigh níos lú

 

Status: DÚNTA

30Sep
2019
Education / Youth

Gaeltacht Scholarships Scheme 2020-22

Foras na Gaeilge welcomes organisations wishing to administer a scholarships scheme to apply to the Gaeltacht Scholarships Scheme 2020-22.  We will provide funding for scholarships under the following three categories: Pupils under 18 in the north, Adults and Families

Read more

This scheme aims to provide an opportunity to young people under eighteen years of age who live in the north, as well as adults and families throughout the island, to attend a Gaeltacht course.

We will ask grantees, in conjunction with community groups, schools etc., to focus on areas in which a large number of disadvantaged people live. We will ask grantees also to focus on providing scholarships to people from Gaeltacht service towns and the Irish language networks.

Applicants must have the following

 1. A constitution or memorandum and articles
 2. Child safeguarding checklist adapted to the relevant jurisdiction
 3. A bank account
 4. A valid ROS tax number or tax clearance certificate
 5. Audited accounts

Deadline for applications

5 p.m. Monday 30 September 2019

Read less

Status: Closed

27Apr
2020
Education / Youth, News

Youth Events Scheme 2020

Foras na Gaeilge is providing funding for appropriate Youth Events programmes (which must contain a minimum of 12 sessions) through Irish for young people (3 to 18 years of age):

Read more

 • which aim to strengthen the Irish language through a mix of activities;
 • that are not residential events;
 • which will run between 31 August 2020 and 02 July 2021;
 • applications for festivals, competitions or one-off events will not be accepted

Grants are provided out of public funding, and Foras na Gaeilge has statutory duties to ensure value for money for all funded projects.

Foras na Gaeilge recommends to applicants to seek joint funding for projects, when appropriate, and to cooperate with other organisations in order to achieve the best value from the Foras na Gaeilge grant.

We particularly welcome applications from organisations located in areas recognised in Government strategies or legislation.

Documents:

Treoirlínte Dhátheangach_Bilingual Guidelines_Scéim na nImeachtaí Óige 2020-21

Foirm Iarratais Dhátheangach_Bilingual Application Form_Scéim na nImeachtaí Óige 2020-21

Please note that every applicant must submit the relevant safeguarding checklist with the application:

Guidance for Safeguarding Policy Checklist_North

Guidance for Child Protection Policy Checklist_South

Safeguarding Policy Checklist_North

Child Protection Policy Checklist_South

A signed hard copy must be submitted to Foras na Gaeilge before the deadline.

If you have any question on any aspect of the qualifying criteria, contact Foras na Gaeilge before the deadline. The deadline for this scheme has been extended to Monday 27th April at 12.00 p.m

Read less

Status: Closed

28Feb
2020
Education / Youth, News

Summer Camp Scheme 2020

Foras na Gaeilge is providing funding for appropriate Summer Camps through Irish for young people (3 to 18 years of age):

Read more

 • which aim to strengthen the Irish language through a mix of activities;
 • that are not residential camps;
 • which will last 5 days;
 • which will run between 22 June and 28 August 2020;
 • which will last at least 4.5 hours each day.

This is a nonprofit scheme to keep the camp fees low for the young people.

Grants are provided out of public funding, and Foras na Gaeilge has statutory duties to ensure value for money for all funded projects.

Foras na Gaeilge recommends to applicants to seek joint funding for projects, when appropriate, and to cooperate with other organisations in order to achieve the best value from the Foras na Gaeilge grant.

We particularly welcome applications from organisations located in areas recognised in Government strategies or legislation.

Documents:

Treoirlínte Dhátheangach_Bilingual Guidelines_Scéim na gCampaí Samhraidh 2020

Foirm Iarratais Dhátheangach_Bilingual Application Form_Scéim na gCampaí Samhraidh 2020

Guidance for Safeguarding Policy Checklist_North

Guidance for Child Protection Policy Checklist_South

Safeguarding Policy Checklist_North 

Child Protection Policy Checklist_South

Please note that every applicant must submit the relevant safeguarding checklist with the application.

A signed hard copy must be submitted to Foras na Gaeilge before the deadline.

If you have any question on any aspect of the qualifying criteria, contact Foras na Gaeilge before the deadline, 12.00pm, Friday  28 February 2020.

Read less

Status: Closed

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.