Féach Thart! Rang 6

RANG 6

Tá scéim bliana i gcomhair chuid na Staire den churaclam OSCE Rang 6 á réiteach ag An Gúm faoi láthair. Dála na scéimeanna i gcomhair Rang 4 agus Rang 5 beidh idir 19 sraith sleamhnán agus leabhar an dalta ann. Tá na chéad seacht sleamhnán ar fáil thíos agus beimid ag cur lena líon de réir a chéile. Féadfaidh tú cliceáil ar na nascanna thíos chun na sleamhnáin a íoslódáil.  Mura n-éiríonn leat na comhaid Powerpoint a íoslódáil, moltar duit malairt brabhsálaí a thriail. 

Tá leabhar an dalta ar na bacáin ach faraor ní bheidh fáil air go ceann ráithe eile.

02 Stair na Cumarsáide

03 Fathach na Samhna

04 Féilte

05 An tSean-Ghréig

06 Na Cluichí Oilimpeacha

07 Peirséas Agus Meadúsa

17 An Reifirméisean