Téacs agus Trialacha: Tionscadal Mata

 

Téacs & Trialacha 3

Téacs & Trialacha 3

O.D. Morris, Paul Cooke, Paul Behan

Matamaitic na hArdteistiméireachta, an Gnáthleibhéal Snáitheanna 1-5

Cúrsa iomlán na Matamaitice le haghaidh Ghnáthleibhéal na hArdteistiméireachta ó 2014 ar aghaidh atá sa leabhar seo. Tá réimse mór ceisteanna ann agus iad cumtha go cliste samhlaíoch. Tá roinn "Cuir triail ort féin" i ndeireadh gach caibidle mar áis do dhaltaí agus iad ag caitheamh súil siar ar ábhar na caibidle.

ISBN 9781857918298     €19.99     Ceannach


 

Eagráin nua: Tá eagrán nua de Téacs & Trialacha 4 á réiteach ag an nGúm faoi láthair.

www.cogg.ie Féach suíomh gréasáin COGG mar a bhfuil cur síos ar na heagráin nua de Téacs & Trialacha 1 agus 2 atá foilsithe acusan.

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.