Téacs agus Trialacha: Tionscadal Mata

Tá trí théacsleabhar sa tsraith Téacs & Trialacha: Tionscadal Mata foilsithe ag An Gúm go dtí seo:

Téacs & Trialacha 1Téacs & Trialacha 2 (Ardleibhéal) agus Téacs & Trialacha 3 (Gnáthleibhéal).

Téacs & Trialacha 1

Téacs & Trialacha 1

O.D. Morris, Paul Cooke, Paul Behan

Scríobhadh an leabhar seo go speisialta do Thionscadal Mata – Cúrsa Tosaigh Coiteann do Mhatamaitic na Chéad Bhliana. Cuirfidh an leabhar seo ar chumas an dalta bunphrionsabail na matamaitice a shealbhú, rud a chuirfidh bonn ceart faoi fhoghlaim na matamaitice ar an dara leibhéal.

ISBN 9781857911336     €14     Ceannach

Téacs & Trialacha 2

Téacs & Trialacha 2

O.D. Morris, Paul Cooke, Paul Behan

An Teastas Sóisearach: Ardleibhéal (Snáitheanna 1-5)

Scríobhadh Téacs & Trialacha 2 – Tionscadal Mata, Snáitheanna 1-5 mar chúrsa dhá bhliain sa mhatamaitic do dhaltaí atá ag tosú sa dara bliain. Tá gach ceann de na cúig shnáithe ar Shiollabas Thionscadal Mata don tSraith Shóisearach le fail sa leabhar seo. Tá réimse mór ceisteanna ann a threoraíonn daltaí ón leibhéal is bunusaí go dtí caighdeán an scrúduithe. Tá na ceisteanna curtha i gcomhthéacs an ghnáthshaoil ar mhaithe le húsáid na Matamaitice sa chomhthéacs sin a léiriú.

ISBN 9781857919134      €18.90     Ceannach

Téacs & Trialacha 2

O.D. Morris, Paul Cooke, Paul Behan

An Teastas Sóisearach: Gnáthleibhéal (Snáitheanna 1-5)

Scríobhadh Téacs & Trialacha 2 – Tionscadal Mata, Snáitheanna 1-5 mar chúrsa dhá bhliain sa mhatamaitic do dhaltaí atá ag tosú sa dara bliain. Tá gach ceann de na cúig shnáithe ar Shiollabas Thionscadal Mata don tSraith Shóisearach le fail sa leabhar seo. Is iad riachtanais na ndaltaí atá chun cinn sa leabhar, d'fhonn iad a spreagadh agus misneach a thabhairt dóibh.  Tá na ceisteanna scríofa sa tslí go dtabharfaidh siad ar dhaltaí scileanna réitithe fadhbanna a fhorbairt.

ISBN 9781857919271      €16.00     Ceannach

Téacs & Trialacha 3

Téacs & Trialacha 3

O.D. Morris, Paul Cooke, Paul Behan

Matamaitic na hArdteistiméireachta, an Gnáthleibhéal Snáitheanna 1-5

Cúrsa iomlán na Matamaitice le haghaidh Ghnáthleibhéal na hArdteistiméireachta ó 2014 ar aghaidh atá sa leabhar seo. Tá réimse mór ceisteanna ann agus iad cumtha go cliste samhlaíoch. Tá roinn "Cuir triail ort féin" i ndeireadh gach caibidle mar áis do dhaltaí agus iad ag caitheamh súil siar ar ábhar na caibidle.

ISBN 9781857918298     €19.99     Ceannach


Tabhair do d'aire go bhfuil na téacsleabhair eile sa tsraith seo ar fáil ó COGG.  www.cogg.ie   Téacs & Trialacha 4, Téacs & Trialacha 5, Téacs & Trialacha 6 agus Téacs & Trialacha 7

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.