Scéalta clasaiceacha do pháistí

 

Cochaillín Dearg

Cinnín Óir agus na Trí Bhéar

Na Trí Mhuicín

Leaganacha simplí de sheanscéalta atá sa tsraith seo leabhar a scríobhadh do pháistí atá ag foghlaim na léitheoireachta. Oireann na leabhair seo do pháisití a bhfuil roinnt focal simplí ar eolas acu agus atá ábalta abairtí gearra a léamh cheana féin. Cuideoidh an t-athrá leo líofacht a bhaint amach sa léitheoireacht. Spreagfaidh na pictiúir spéis na bpáistí sa scéal agus cuideoidh siad leo an téacs a thuiscint. De réir mar a rachaidh páistí trí na leabhair aithneoidh siad na focail agus na habairtí atá á n-athrá. Is féidir le duine fásta cuidiú leo trína n-aird a tharraingt ar thúslitreacha na bhfocal agus trí fhuaim na litreacha a dhéanamh dóibh. Foghlaimeoidh na páistí na fuaimeanna de réir a chéile.

Children learning to read need every encouragement and support. Picturebooks with big text, repetition and bold colourful illustrations underpin those aims. An Gúm have just published a new edition of 3 ever-popular tales that will refresh the selection of books as Gaeilge available to young children.

  Buanna na leabhar seo  / merits of these books:

  • stór focal agus abairtí simplí / building vocabularly and simple sentences
  • cló mór soléite / big legible print
  • léaráidí beoga / bold colourful illustrations
  • scéalta spreagúla greannmhara / humourous gripping stories

€4.50 an ceann

 

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.