Funding Schemes 2017

Foras na Gaeilge will be running the following Schemes during 2017: 

  • Scéim Tacaíochta Gnó
  • Scéim na gCampaí Samhraidh
  • Scéim na nImeachtaí Óige
  • Scéim na bhFéilte
  • Scéim na gComplachtaí Drámaíochta
  • Scéim Sparánachta Cholmcille (Gaeilge na hAlban)

Further Information:

https://www.forasnagaeilge.ie/funding-schemes/?lang=en

T: +353 1 639 8400