Funding Schemes 2017

06Dec

Foras na Gaeilge will be running the following Schemes during 2017: 

  • Scéim Tacaíochta Gnó
  • Scéim na gCampaí Samhraidh
  • Scéim na nImeachtaí Óige
  • Scéim na bhFéilte
  • Scéim na gComplachtaí Drámaíochta
  • Scéim Sparánachta Cholmcille (Gaeilge na hAlban)

Further Information:

Funding Schemes

T: +353 1 639 8400

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.