Scéimeanna Maoinithe 2017

Beidh Foras na Gaeilge ag reáchtáil na scéimeanna a leanas le linn 2017:

  • Scéim Tacaíochta Gnó
  • Scéim na gCampaí Samhraidh
  • Scéim na nImeachtaí Óige
  • Scéim na bhFéilte
  • Scéim na gComplachtaí Drámaíochta
  • Scéim Sparánachta Cholmcille (Gaeilge na hAlban)

Tuilleadh Eolais

https://www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna-maoinithe/

T: +353 1 639 8400