Féach Thart: Rang 4 – Tíreolaíocht

Nasc chuig sleamhnán Powerpoint atá i ngach ceann de na mionsamhlacha thíos cé is moite den chéad ceann. Féadfaidh tú sleamhnán a íoslódáil ach cliceáil ar an mionsamhail chuí. Nochtfar táb ansin ag bun an scáileáin, cliceáil air, agus osclófar an sleamhnán. Tabhair do d’aire gur leaganacha trialacha atá sna 5 shleamhnán seo ach beidh leaganacha cearta díobh móide sleamhnáin nua á n-uaslódáil againn i dtús mhí na Samhna.

Má chuirtear bac romhat sleamhnán a íoslódáil moltar malairt brabhsálaí a thriail. Sa chás nach bhfuil rath air sin ní miste an chomhairle ábhartha atá ar shuíomh Microsoft a cheadú http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3

f-thart

Eolas don Mhúinteoir

An-Domhan

An Domhan: Ilchríocha agus Aigéin

Timthriall-an-Uisce

Timthriall an Uisce

Contaetha-na-heireann

Contaetha na hÉireann

An-Aimsir

An Aimsir

Mo-Cheantar-Fein

Mo Cheantar Féin

AAA-06-An-Ghrian-agus-an-Domhan

An Ghrian agus an Domhan

07-Airde-an-ChompáisFT--R4

Airde an Chompáis

AAA 08 Sléibhte na hÉireann - FT R4

Sléibhte na hÉireann

AAA 09 An Iodáil - FT R4(1)

An Iodáil

AAA 10 An Grianchóras - FT R4(1)

An Grianchóras

11-Mo-Chontae-Féin--FT-R4

Mo Chontae Féin

12-Aibhneacha---FT-R4

Aibhneacha

13-Inis-Orr---FT-R4

Inis Oírr: Saol an Oileáin

14-Carraigeacha---FT-R4

Carraigeacha

15 An Bhrasaíl - FT R4

An Bhrasaíl

16-Cathracha-na-hÉireann---FT-R4

Cathracha na hÉireann

17 An Pobal - FT R4

An Pobal

18 An Ghaeltacht - FT R4

An Ghaeltacht

19 Aibhneacha agus Lochanna - FT R4

Aibhneacha agus Lochanna na hÉireann

Fch Thart - Treol cldach tosaigh 1

Leabhar Oibre

ISBN 978-1-85791-826-7 – €6.50