Reading and Publishing

09Sep
2019
Reading and Publishing

Literary Projects Scheme 2020

Grants will be awarded based on comprehensive plans submitted by groups/organisations who wish to develop and promote Irish language literary projects.

Read more

Closing date: 12 noon, Monday, 09 September 2019 

Further Information: 

Treoirlínte - Tionscadail Litríochta 2020

Critéir Mheasúnaithe - Cáiliú do dheontas A

Critéir Mheasúnaithe - Cáiliú do dheontas B

Application Form: 

Please contact Clár na Leabhar Gaeilge at 046 9430419 or by emailing  to request an application form.

Please include the name of the company and a contact number if you are contacting us by email. 

Read less

Status: Closed

02Sep
2019
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na Foilsitheoireachta 2020

Tugann an scéim seo cúnamh d’fhoilsitheoirí leabhair Ghaeilge a fhoilsiú. Cuirtear tacaíocht maoinithe ar fáil sna réimsí táirgeachta, margaíochta agus forbartha. 

Spriocdháta: 12:00 meán lae, Dé Luain, 2 Meán Fómhair 2019

Léigh níos mó

Foirm Iarratais

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag m046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist leabhar@forasnagaeilge.ie.

I gcás ríomhphost iarrtar ort ainm na cuideachta agus uimhir teagmhála a chur leis.

Tuilleadh eolais sna cáipéisí thíos:

Rialacha Scéim na Foilsitheoireachta 2020

Critéir - rangú na ngrúpaí

Critéir - cáiliú do dheontas AB

Critéir - cáiliú do dheontas - Grúpa C

Athrú Plean 2020

Bunchonradh Údair Foil

Éileamh A 2020

Éileamh B 2020

Léigh níos lú

Status: DÚNTA

13Feb
2019
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

An Scéim Meantóireachta

Aidhm: Deis a thabhairt do scríbhneoirí í dtús a ré scríbhneoireachta comhairle faoina gcuid scríbhinní, agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne, a fháil ó scríbhneoirí aitheanta (meantóirí)

Tacaíocht ar fáil: Táille €2,500 don mheantóir agus táille €1,000 don phrintíseach. Costas nach mó ná €350 ar fáil don mheantóir.

Spriocghrúpa: Scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta agus scríbhneoirí aitheanta a bhfuil suim acu a bheith ina meantóirí faoin scéim.

Stádas: Dúnta

Spriocdháta d’iarratais: 13:00, Dé hAoine, 15 Márta 2019

Léigh níos mó

 

 

Cáipéisí:

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag 046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist leabhar@forasnagaeilge.ie i gcás ríomhphost iarrtar ort uimhir teagmhála a chur leis.

1.1 Téarmaí agus Rialacha Scéim Meantóireachta 2019

1.2 Critéir Measúnaithe- ábhair scríbhneora

1.3 Crit Measúnaithe - meantóir

Foirm Iarratais

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag 046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist leabhar@forasnagaeilge.ie i gcás ríomhphost iarrtar ort uimhir teagmhála a chur leis.

Léigh níos lú

Status: DÚNTA

13Feb
2019
Reading and Publishing

The Mentoring Scheme

Aim: Gives trainee writers an opportunity to get advice regarding their writing and the art of writing in general from recognised writers (mentors).

Support available: A fee of €2,500 for the mentor and a fee of €1,000 for the apprentice. Expenses of no more that €350 available for the mentor.

Target Group: Writers at the beginning of their writing career and recognised writers who are interested in being mentors themselves.

Status: Open

Closing date for applications: 12:00, Friday, 15 March 2019

Read more

 

Forms:

1.1 Téarmaí agus Rialacha Scéim Meantóireachta 2019

1.2 Critéir Meas- ábhair scríbhneora

1.3 Crit Meas - meantóir

 

Application Form

To request an application form please contact Clár na Leabhar Gaeilge’s offices at 046 9430419 or by email at leabhar@forasnagaeilge.ie If contacting by email please include a contact telephone number.

Read less

Status: Closed

13Feb
2019
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na gCoimisiúin

Aidhm: Ciste coimisiúnaithe a dháileadh i measc lucht liteartha na Gaeilge sa chaoi is go gcinnteofar soláthar sásúil sna réimsí éagsúla léitheoireachta.

Tacaíocht ar fáil: Idir €2,000 - €12,000 don scríbhneoir agus €500 táille riaracháin don fhoilsitheoir ar fhoilsiú an choimisiúin.

Spriocghrúpa: Lucht liteartha na Gaeilge.

Stádas: Dúnta

Léigh níos mó

Cáipéisí

1.1 Rialacha Scéim na gCoimisiún

1.2 Crit Mheasúnaithe Scéim na gCoimisiúin 2019

Foirm Iarratais

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag 046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist leabhar@forasnagaeilge.ie I gcás ríomhphost iarrtar ort ainm na cuideachta agus uimhir teagmhála a chur leis.

Léigh níos mó

Status: DÚNTA

13Feb
2019
Reading and Publishing

The Commission Scheme

Aim: To distribute funds among Irish language writers in such a way as to ensure a satisfactory supply across the full range of reading categories.

Support available: between €2,000 - €12,000 for the writer and €500 administrative fee for the publisher on publication of the commission.

Target Group: Irish Language Writers.

Status: Open

Read more

Forms

1.1 Rialacha Scéim na gCoimisiún

1.2 Crit Mheas Scéim na gCoim 2019 don suíomh

Application Form

To request an application form please contact Clár na Leabhar Gaeilge’s offices at 046 9430419 or by email at leabhar@forasnagaeilge.ie If contacting by email please enclose the company’s name and contact telephone number.

Read less

Status: Closed

07Jun
2018
Reading and Publishing

Literary Projects Scheme 2019

Grants will be awarded based on comprehensive plans submitted by groups/organisations who wish to develop and promote Irish language literary projects.

Read more

Closing date: 12 noon, Monday, 10 September 2018  

Further Information: 

Critéir Measúnaithe Iarratas ar Thionscadail Litríochta - cáiliú do dheontas

Critéir Measúnaithe Iarratas ar Thionscadail Litríochta - cáiliú do dheontasB

Treoirlínte Tionsc Lit 2019

Application Form: 

Please contact Clár na Leabhar Gaeilge at 046 9430419 or by emailing  to request an application form.

Please include the name of the company and a contact number if you are contacting us by email. 

Read less

Status: Closed

19Dec
2016
Reading and Publishing

Scéim Tacaíocht Margaíochta

Scéim le tacaíocht margaíochta a sholáthar d’Earnáil na Foilsitheoireachta Ghaeilge.

léigh níos mó

Tá scoth na leabhar á bhfoilsiú ag foilsitheoirí Gaeilge.  Tá caighdeán na leabhar seo chomh hard nó níos fearr fiú ná cuid mhór de na leabhair atá á bhfoilsiú i mBéarla ach tá géarghá le chur chuige comhtháite a thabharfadh faoi mhargaíocht a dhéanamh ar bhonn uile-oileáin agus go deimhin go hidirnáisiúnta thar ceann na bhfoilsitheoirí uilig.  Is mian linn anois scéim tacaíochta margaíochta nua a fhógairt do thréimhse 2017 – 2019.  

Tuilleadh eolas agus foirm iarratas ar fáil ó ais@forasnagaeilge.ie.

Sprioc d’iarratas 13.00, Dé Luain, 9 Eanáir 2017.

léigh níos lú

Status: Choose Status

30Jun
2016
Reading and Publishing

The Publishing Scheme 2016

The Publishing Scheme aims to assist publishers to publish Irish language books.

Read more

Financial support is available in the production, marketing and developmental fields.

This scheme is closed. 

Documents:

Critéir-cáiliú-do-dheontas-AB

Critéir-cáiliú-do-dheontas-Grúpa-C

Critéir-rangú-na-ngrúpaí

Eíleamh-A-2016

Eileamh-B-2016

Rialacha-Scéim-na-Foilsitheoireachta-20161

Read less

Status: Closed

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.