Reading and Publishing

29Mar
2021
Reading and Publishing, News

The Mentoring Scheme 2021

This scheme aims to give writers at the start of their writing career an opportunity to get advice on their writing and the craft of writing in general from mentors who are recognised writers. We welcome applications for the following roles: Writers – writers at the start of their writing career Mentors – recognised writers interested in becoming mentors Coordinator – a recognised writer who will coordinate the scheme

Status: Open

29Mar
2021
Community, Reading and Publishing, News

Status: Open

18Aug
2020
Nuacht, Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Tairiscintí á lorg do sheirbhísí margaíochta

 

 

 

Le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge, tá conradh, ar fiú suas le €210,000 é, á thairiscint ag Cumann na bhFoilsitheoirí le bainistiú a dhéanamh ar a bhfeachtas margaíochta agus poiblíochta ar leabhair Ghaeilge idir seo agus mí na Nollag 2022.

Níor mhór d'iarrthóirí na cáilíochtaí seo a leanas a bheith acu:

• Taithí chruthaithe i réimse na margaíochta;
• Ardchaighdeán Gaeilge agus Béarla, idir labhartha agus scríofa;
• Eolas cuimsitheach ar earnáil foilsitheoireachta na Gaeilge;
• Saineolas ar na meáin shóisialta agus ar na meáin thraidisiúnta araon agus ar úsáid ardáin éagsúla ar mhaithe le margaíocht a dhéanamh.

Seol iarratais ar rphost chuig: cumannnabhfoilsitheoiri@gmail.com roimh 26 Lúnasa

Status: Choose Status

09Sep
2020
Reading and Publishing, News

Literary Projects Scheme 2021

Grants will be awarded based on comprehensive plans submitted by groups/organisations who wish to develop and promote Irish language literary projects.

Read more

Closing date: 12 noon, Monday, 9 September 2020

Further Information: 

Treoirlínte - Tionscadail Litríochta 2021(c)

Critéir Mheasúnaithe - Cáiliú do dheontas A(c)

Critéir Mheasúnaithe - Cáiliú do dheontas B(c

Application Form: 

Please contact Clár na Leabhar Gaeilge at 046 9430419 or by emailing  to request an application form.

Please include the name of the company and a contact number if you are contacting us by email. 

Read less

Status: Closed

19Jun
2020
Reading and Publishing, News

Scheme to provide marketing support to the Irish language Publishing Sector

Irish language publishers are publishing books of the highest standard. The quality of these books are every bit as good and often better than what is being published in English. There is a real need for an integrated approach to marketing on behalf of the publishers, both on an all-Island and on an international basis. It is for this reason that we are announcing this new scheme to provide support to the Irish language publishing sector. This is a 30 month scheme running from July 2020 to December 2022.  This new scheme will build on the excellent progress made under the first scheme which was launched in 2014.

Read more

More information:

Scéim Tacaíochta Nóta Eolais

Deadline: 12 Midday, 19th June 2020

Application Form

To request an application form please contact IS on 01 6616522 or E-mail ais@forasnagaeilge.ie

Read less

Status: Closed

19Jun
2020
Nuacht, Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim le tacaíocht mhargaíochta a sholáthar d’earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge

Tá leabhair den scoth á bhfoilsiú ag foilsitheoirí Gaeilge. Tá caighdeán na leabhar seo chomh hard nó níos fearr fiú ná cuid mhór de na leabhair atá á bhfoilsiú i mBéarla. Tá géarghá le cur chuige comhtháite a thabharfadh faoi mhargaíocht a dhéanamh ar bhonn uile-oileáin agus go deimhin go hidirnáisiúnta thar ceann na bhfoilsitheoirí. Is chuige sin atá scéim nua le tacaíocht mhargaíochta a sholáthar d’earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge á fógairt againn. Is scéim 30 mí a bheidh ann a mhairfidh ó mhí Iúil 2020 go mí na Nollag 2022.  Beidh an scéim nua seo ag tógáil ar an dea-obair a rinneadh faoin scéim seo ó bunaíodh é den chéad uair in 2014.

Léigh níos mó

Tuilleadh Eolais:

An Scéim le Tacaíocht Mhargaíochta a Sholáthar, nóta eolais

Spriocdháta, 12 meán lae, an 19 Meitheamh 2020.

Foirm Iarratais

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hÁis ag 00353 1 6616522 nó ag an seoladh ríomhphoist ais@forasnagaeilge.ie.

Léigh níos lú

Status: DÚNTA

09Sep
2019
Reading and Publishing, News

Literary Projects Scheme 2021

Grants will be awarded based on comprehensive plans submitted by groups/organisations who wish to develop and promote Irish language literary projects.

Read more

Closing date: 12 noon, Monday, 9 September 2020

Further Information: 

Treoirlínte - Tionscadail Litríochta 2020

Critéir Mheasúnaithe - Cáiliú do dheontas A

Critéir Mheasúnaithe - Cáiliú do dheontas B

Application Form: 

Please contact Clár na Leabhar Gaeilge at 046 9430419 or by emailing  to request an application form.

Please include the name of the company and a contact number if you are contacting us by email. 

Read less

Status: Closed

02Sep
2020
Reading and Publishing

Publishing Scheme 2021

This scheme assists publishers of Irish language books. Funding support is provided in the areas of production, marketing and development.

Deadline: 12:00 midday, Wednesday 2 September 2020

Application Form

To request the application form contact the Clár na Leabhar Gaeilge office on 046 9430419 or at the email address leabhar@forasnagaeilge.ie.

In the case of an email you are asked to add the company name and contact number.

Status: Closed

13Feb
2019
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

An Scéim Meantóireachta

Aidhm: Deis a thabhairt do scríbhneoirí í dtús a ré scríbhneoireachta comhairle faoina gcuid scríbhinní, agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne, a fháil ó scríbhneoirí aitheanta (meantóirí)

Tacaíocht ar fáil: Táille €2,500 don mheantóir agus táille €1,000 don phrintíseach. Costas nach mó ná €350 ar fáil don mheantóir.

Spriocghrúpa: Scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta agus scríbhneoirí aitheanta a bhfuil suim acu a bheith ina meantóirí faoin scéim.

Stádas: Dúnta

Spriocdháta d’iarratais: 13:00, Dé hAoine, 15 Márta 2019

Léigh níos mó

 

 

Cáipéisí:

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag 046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist leabhar@forasnagaeilge.ie i gcás ríomhphost iarrtar ort uimhir teagmhála a chur leis.

1.1 Téarmaí agus Rialacha Scéim Meantóireachta 2019

1.2 Critéir Measúnaithe- ábhair scríbhneora

1.3 Crit Measúnaithe - meantóir

Foirm Iarratais

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag 046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist leabhar@forasnagaeilge.ie i gcás ríomhphost iarrtar ort uimhir teagmhála a chur leis.

Léigh níos lú

Status: DÚNTA

13Feb
2019
Reading and Publishing

The Mentoring Scheme

Aim: Gives trainee writers an opportunity to get advice regarding their writing and the art of writing in general from recognised writers (mentors).

Support available: A fee of €2,500 for the mentor and a fee of €1,000 for the apprentice. Expenses of no more that €350 available for the mentor.

Target Group: Writers at the beginning of their writing career and recognised writers who are interested in being mentors themselves.

Status: Open

Closing date for applications: 12:00, Friday, 15 March 2019

Read more

 

Forms:

1.1 Téarmaí agus Rialacha Scéim Meantóireachta 2019

1.2 Critéir Meas- ábhair scríbhneora

1.3 Crit Meas - meantóir

 

Application Form

To request an application form please contact Clár na Leabhar Gaeilge’s offices at 046 9430419 or by email at leabhar@forasnagaeilge.ie If contacting by email please include a contact telephone number.

Read less

Status: Closed

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.