Reading and Publishing

09Sep
2020
Reading and Publishing, News

Literary Projects Scheme 2021

Grants will be awarded based on comprehensive plans submitted by groups/organisations who wish to develop and promote Irish language literary projects.

Read more

Closing date: 12 noon, Monday, 9 September 2020

Further Information: 

Treoirlínte - Tionscadail Litríochta 2021(c)

Critéir Mheasúnaithe - Cáiliú do dheontas A(c)

Critéir Mheasúnaithe - Cáiliú do dheontas B(c

Application Form: 

Please contact Clár na Leabhar Gaeilge at 046 9430419 or by emailing  to request an application form.

Please include the name of the company and a contact number if you are contacting us by email. 

Read less

Status: Open

19Jun
2020
Reading and Publishing, News

Scheme to provide marketing support to the Irish language Publishing Sector

Irish language publishers are publishing books of the highest standard. The quality of these books are every bit as good and often better than what is being published in English. There is a real need for an integrated approach to marketing on behalf of the publishers, both on an all-Island and on an international basis. It is for this reason that we are announcing this new scheme to provide support to the Irish language publishing sector. This is a 30 month scheme running from July 2020 to December 2022.  This new scheme will build on the excellent progress made under the first scheme which was launched in 2014.

More information:

Scéim Tacaíochta Nóta Eolais

Deadline: 12 Midday, 19th June 2020

Application Form

To request an application form please contact IS on 01 6616522 or E-mail ais@forasnagaeilge.ie

Status: Closed

19Jun
2020
Nuacht, Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim le tacaíocht mhargaíochta a sholáthar d’earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge

Tá leabhair den scoth á bhfoilsiú ag foilsitheoirí Gaeilge. Tá caighdeán na leabhar seo chomh hard nó níos fearr fiú ná cuid mhór de na leabhair atá á bhfoilsiú i mBéarla. Tá géarghá le cur chuige comhtháite a thabharfadh faoi mhargaíocht a dhéanamh ar bhonn uile-oileáin agus go deimhin go hidirnáisiúnta thar ceann na bhfoilsitheoirí. Is chuige sin atá scéim nua le tacaíocht mhargaíochta a sholáthar d’earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge á fógairt againn. Is scéim 30 mí a bheidh ann a mhairfidh ó mhí Iúil 2020 go mí na Nollag 2022.  Beidh an scéim nua seo ag tógáil ar an dea-obair a rinneadh faoin scéim seo ó bunaíodh é den chéad uair in 2014.

Tuilleadh Eolais:

An Scéim le Tacaíocht Mhargaíochta a Sholáthar, nóta eolais

Spriocdháta, 12 meán lae, an 19 Meitheamh 2020.

Foirm Iarratais

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hÁis ag 00353 1 6616522 nó ag an seoladh ríomhphoist ais@forasnagaeilge.ie.

Status: DÚNTA

09Sep
2019
Reading and Publishing, News

Literary Projects Scheme 2021

Grants will be awarded based on comprehensive plans submitted by groups/organisations who wish to develop and promote Irish language literary projects.

Read more

Closing date: 12 noon, Monday, 9 September 2020

Further Information: 

Treoirlínte - Tionscadail Litríochta 2020

Critéir Mheasúnaithe - Cáiliú do dheontas A

Critéir Mheasúnaithe - Cáiliú do dheontas B

Application Form: 

Please contact Clár na Leabhar Gaeilge at 046 9430419 or by emailing  to request an application form.

Please include the name of the company and a contact number if you are contacting us by email. 

Read less

Status: Open

02Sep
2020
Reading and Publishing, News

The Publishing Scheme 2021

The Publishing Scheme aims to assist publishers to publish Irish language books. Financial support is available in the production, marketing and developmental fields.

Grants will be awarded to  Irish language Publishers for the scheme based on an annual comprehensive plan.

Closing date: 12:00 midday, Monday, 2 September 2020

Read more

Application Form:

Please contact Clár na Leabhar Gaeilge at 046 9430419 or by emailing leabhar@forasnagaeilge.ie to request an application form.

Please include the name of the company and a contact number if you are contacting us by email. 

Further information:

Rialacha Scéim na Foilsitheoireachta 2021

Critéir - rangú na ngrúpaí

Critéir - cáiliú do dheontas AB

Critéir - cáiliú do dheontas - Grúpa C

Athrú Plean 2020

Éileamh A 2020

Éileamh B 2020

Read less

Status: Open

02Sep
2020
Nuacht, Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na Foilsitheoireachta 2021

Tugann an scéim seo cúnamh d’fhoilsitheoirí leabhair Ghaeilge a fhoilsiú. Cuirtear tacaíocht maoinithe ar fáil sna réimsí táirgeachta, margaíochta agus forbartha. 

Spriocdháta: 12 meán lae, Dé Luain, 2 Meán Fómhair 2020

Léigh níos mó

Foirm Iarratais

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag 046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist leabhar@forasnagaeilge.ie.

I gcás ríomhphost iarrtar ort ainm na cuideachta agus uimhir teagmhála a chur leis.

Tuilleadh eolais sna cáipéisí thíos:

Rialacha Scéim na Foilsitheoireachta 2021

Critéir - rangú na ngrúpaí

Critéir - cáiliú do dheontas AB

Critéir - cáiliú do dheontas - Grúpa C 

Athrú Plean 2020

Bunchonradh Údair Foil

Éileamh A 2020

Éileamh B 2020

Léigh níos lú

Status: OSCAILTE

13Feb
2019
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

An Scéim Meantóireachta

Aidhm: Deis a thabhairt do scríbhneoirí í dtús a ré scríbhneoireachta comhairle faoina gcuid scríbhinní, agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne, a fháil ó scríbhneoirí aitheanta (meantóirí)

Tacaíocht ar fáil: Táille €2,500 don mheantóir agus táille €1,000 don phrintíseach. Costas nach mó ná €350 ar fáil don mheantóir.

Spriocghrúpa: Scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta agus scríbhneoirí aitheanta a bhfuil suim acu a bheith ina meantóirí faoin scéim.

Stádas: Dúnta

Spriocdháta d’iarratais: 13:00, Dé hAoine, 15 Márta 2019

Léigh níos mó

 

 

Cáipéisí:

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag 046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist leabhar@forasnagaeilge.ie i gcás ríomhphost iarrtar ort uimhir teagmhála a chur leis.

1.1 Téarmaí agus Rialacha Scéim Meantóireachta 2019

1.2 Critéir Measúnaithe- ábhair scríbhneora

1.3 Crit Measúnaithe - meantóir

Foirm Iarratais

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag 046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist leabhar@forasnagaeilge.ie i gcás ríomhphost iarrtar ort uimhir teagmhála a chur leis.

Léigh níos lú

Status: DÚNTA

13Feb
2019
Reading and Publishing

The Mentoring Scheme

Aim: Gives trainee writers an opportunity to get advice regarding their writing and the art of writing in general from recognised writers (mentors).

Support available: A fee of €2,500 for the mentor and a fee of €1,000 for the apprentice. Expenses of no more that €350 available for the mentor.

Target Group: Writers at the beginning of their writing career and recognised writers who are interested in being mentors themselves.

Status: Open

Closing date for applications: 12:00, Friday, 15 March 2019

Read more

 

Forms:

1.1 Téarmaí agus Rialacha Scéim Meantóireachta 2019

1.2 Critéir Meas- ábhair scríbhneora

1.3 Crit Meas - meantóir

 

Application Form

To request an application form please contact Clár na Leabhar Gaeilge’s offices at 046 9430419 or by email at leabhar@forasnagaeilge.ie If contacting by email please include a contact telephone number.

Read less

Status: Closed

13Feb
2019
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na gCoimisiúin

Aidhm: Ciste coimisiúnaithe a dháileadh i measc lucht liteartha na Gaeilge sa chaoi is go gcinnteofar soláthar sásúil sna réimsí éagsúla léitheoireachta.

Tacaíocht ar fáil: Idir €2,000 - €12,000 don scríbhneoir agus €500 táille riaracháin don fhoilsitheoir ar fhoilsiú an choimisiúin.

Spriocghrúpa: Lucht liteartha na Gaeilge.

Stádas: Dúnta

Léigh níos mó

Cáipéisí

1.1 Rialacha Scéim na gCoimisiún

1.2 Crit Mheasúnaithe Scéim na gCoimisiúin 2019

Foirm Iarratais

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag 046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist leabhar@forasnagaeilge.ie I gcás ríomhphost iarrtar ort ainm na cuideachta agus uimhir teagmhála a chur leis.

Léigh níos mó

Status: DÚNTA

13Feb
2019
Reading and Publishing

The Commission Scheme

Aim: To distribute funds among Irish language writers in such a way as to ensure a satisfactory supply across the full range of reading categories.

Support available: between €2,000 - €12,000 for the writer and €500 administrative fee for the publisher on publication of the commission.

Target Group: Irish Language Writers.

Status: Open

Read more

Forms

1.1 Rialacha Scéim na gCoimisiún

1.2 Crit Mheas Scéim na gCoim 2019 don suíomh

Application Form

To request an application form please contact Clár na Leabhar Gaeilge’s offices at 046 9430419 or by email at leabhar@forasnagaeilge.ie If contacting by email please enclose the company’s name and contact telephone number.

Read less

Status: Closed

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.