News

12Jun
2018
News

Féile na Gealaí 2018

Is féile ceoil chomhaimseartha Gaeilge í Féile na Gealaí. Is í an t-aon fhéile champála trí mheán na Gaeilge atá ar siúl sa tír. Bunaíodh an fhéile in 2016 mar fhreagra ar an gcinneadh a rinneadh ‘Ravelóid’a a chuir ar ceal.

Bhí éacht bainte amach againn in 2016 an fhéile a eagrú ó thus go deireadh i dtrí seachtaine. Is léir go raibh suim ag an phobal gaelach san fhéile mar gur éirigh linn Gradam Féile na Bliana a thabhairt linn Gradam Nós 2017 agus Gradam Nós 2018, gradam a bhí ag brath ar vóta poiblí.

Ag Féile na Gealaí 2017 d’fhreastail 250 ar an fhéile, is é sin dhá oiread go leith ar an mhéid a bhí ann in 2016. Tá mé ag dréim go mbeidh méadú ar na figiúirí sin i mbliana arís de thairbhe an fhéile a bheith go i mbéal an phobail anois. Teastaíonn uainn forbairt a dhéanamh ar an tús láidir a bhí ag an bhféile le dhá bhliain anuas agus tógáil air i mbliana.

Is féile ceoil agus campála dhá oíche a bheidh ar siúl i nGaeltacht Ráth Chairn í Féile na Gealaí. An phríomhaidhm atá ag an bhféile ná ceol, cultúr agus ealaíona na gaeilge a chur chun cinn ar bhealach nualaíoch. Tugtar deis do ghaelgóirí as gach aois grúpa as áiteacha ar fud na hÉireann teacht le chéile agus caidreamh a chothú i ngaeilge.

I dtaca leis sin tugtar deis do cheoltóirí teacht le chéile agus aithne a cur ar a gcéile agus orthu siúd atá ag eagrú imeachtaí/ceolchoirmeacha le linn na bliana. Reáchtálafar an fhéile seo go hiomlán trí mheán na Gaeilge, ceol i ngaeilge, fógraíocht Gaeilge, oibríthe le gaeilge, gach imeacht trí ghaeilge (nó gaidhlig na hAlbain!)

www.feilenagealai.ie/

https://www.facebook.com/FeilenaGealai/

Status: Choose Status

30May
2018
News

Golf as Gaeilge 2018

Galf as Gaeilge 2018
Dé Sathairn, 9 Meitheamh 2018
Esker Hills GC,
An Tulach Mhór
12.00 p.m. go dtí 3.00 p.m.


Rialacha don SCRAMBLE
(Ní mór Gaeilge mhaith agus bac oifigiúil GUI a bheith ag gach imreoir)

 1. Comórtas Scramble le foireann de 3
 2. 1/6ú (an séú cuid) de iomlán na mbacanna
 3. Caithfear céad buille gach duine den triúr a úsáid ar a laghad 3 huaire agus é sin a bheith soiléir ar an gcárta.
 4. Caithfear an liathróid a roghnaítear a imirt ‘mar a luíonn sé’ agus tá cead ag an bheirt eile an liathróid a leagan síos (placing), i ngach áit.
 5. Duaiseanna don 1ú, 2ú & 3ú, 4ú agus 5ú háit, maraon le duaiseanna don chéad naoi agus don dara naoi bpoll agus don té is cóngaraí don pholl .

Beidh grúpa i mbun ceoil sa gClubtheach ó 6.00 p.m. ar aghaidh. Beidh bia agus deoch le ceannach i rith an lae ar fad agus beidh na duaiseanna á bhronnadh c. 8.00 p.m.

Tá Galf as Gaeilge 2018 á eagrú ag Oireachtas na Gaeilge agus Gael Linn agus urraithe ag Foras na Gaeilge

Application Form 2018

Status: Choose Status

25May
2018
Press Releases, News

€500,000 worth of grants approved by Foras na Gaeilge

Foras Gaeilge is delighted to announce that there will be 86 summer camps running throughout the island during the summer. The Summer Camps Scheme 2018, which was announced earlier this year, will give the opportunity to young people between 3 and 18 years of age to attend sports, drama, dancing, music and filming activities as well as trips. Grants worth €174,712, each a maximum of €2,500 or £1,750, have been approved for 86 different camps this year.

 

Foras na Gaeilge Chief Executive, Seán Ó Coinn, said, “During Bliain na Gaeilge 2018 it is a source of hope for me that the number of camps to be funded by Foras na Gaeilge has increased by 20% since 2016 and we hope that this trend will continue in the future. The Summer Camps Scheme shows the continuous demand for opportunities for young people to use Irish outside of school. I have no doubt that the camps will have a positive influence on the use of Irish in different areas from west Belfast to Cork City, and that their experience will stand to the 3,883 children who will be attending the camps this year.”

 

€116,379 worth of grants have been approved for 46 festivals which will be run in 2018 through the Festivals Scheme. The Festivals Scheme provides funding to festivals which aim to foster and promote Irish language arts, indigenous arts and the Irish language heritage through the medium of Irish or bilingually, as an integral part of the festival. The festivals give a national and international platform to arts and they have a great influence on the Irish language community and on the wider community in general.

 

€208,896 in total was approved for 18 drama companies, including amateur, professional and newly established companies, which aim to foster, develop and provide Irish language theatre to the arts sector, the Irish language community, the general public and the education sector.

 

Foras na Gaeilge Chief Executive, Seán Ó Coinn, said, “The 46 festivals and 18 drama companies which funding has been approved for will have a significant impact. These festivals are important not only for Irish speakers in the community, but for providing a platform for performers to present their art. As well as that, it is important to recognise that audience communities must be developed for Irish language theatre, which will be an aim for the drama companies for which grants were approved.”

 

End

Further Information:

Anna Davitt, Programme Manager: Communications, Marketing & Awareness, Foras na Gaeilge

Tel: 0035387 673 6175     email: adavitt@forasnagaeilge.ie

Status: Choose Status

15May
2018
News

ANÚNA Singing workshop

Saturday 12th May

2pm - 5pm | £5

 

Established in 1987 by its current Artistic Director and composer, Michael McGlynn, Anúna is Ireland’s flagship a cappella vocal ensemble representing the beauty of Irish musical heritage and literature all over the world.


This workshop is ideal for those with some singing experience and the ability to read music is an advantage. We will use pieces in Irish and English from the Anúna repertoire and the workshop will be delivered bilingually.

Two Anúna facilitators will deliver the workshop:

Fergus Cahillane is from Dublin and a graduate of the NUI, Maynooth, with a degree in English and Music. He has been a member of Anúna since 2016.

Ellie McGinley is a native of Co Donegal. She is a music graduate from Dundalk IT, a specialist in sean-nós singing and a fiddle player.

 

Status: Choose Status

03May
2018
Press Releases, News

Launch of New English-Irish Dictionary App

 

 

3 May 2018

Launch of Léann Teanga: An Reiviú (Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge)

Launch of the Mac Donncha Scholarship

Launch of the New English-Irish Dictionary App

Presentation of the Seal of Accreditation for Translators

 

At an event in the Aula Maxima, The Square, University of Ireland, Galway today the sixth edition of the peer reviewed journal Léann Teanga: An Reiviú was launched. An Reiviú is published as part of the MA course in Language Studies with Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, University of Ireland, Galway.  The journal deals with the following various areas of language: translation, sociolinguistics, linguistics, language teaching, language planning and communication.  This is an annual publication, sponsored by Foras na Gaeilge, which provides a platform for language discourse in Ireland and abroad.  Renowned writer, Ré Ó Laighléis officially launched the journal.

The Mac Donncha Scholarship was launched in memory of Joe Mac Donncha (1953-2016), a graduate of the university and a former chief executive and former chairperson of Foras na Gaeilge, who gave sterling service to the Irish language community. The scholarship was set up with funding from Foras na Gaeilge in 2017. Two scholarships will be awarded this year worth €6,015 each.

Foras na Gaeilge Chairperson, Pól Ó Gallchóir, launched the new English-Irish Dictionary app which is being made available free of charge as part of Bliain na Gaeilge 2018. There are nearly 50,000 entries, 140,000 meanings and 3.5 million English and Irish words in the dictionary now – which is more than most of the major bilingual dictionaries available internationally. All this material, as well as grammar files and sound files, are available in the app.

Foras na Gaeilge Chairperson, Pól Ó Gallchóir, said, “It is very important that our dictionaries are available on the most modern media and platforms. 1.7 million users per year are visiting the focloir.ie site from everywhere in the world, and we hope that there will be a large demand for the app now it is available free. With this version Foras na Gaeilge wants the new dictionary to be in the pocket of every school pupil and every university student.”

Certificates were presented to some of the 15 accredited English-Irish translators who succeeded in the Seal of Accreditation for Translators examination in 2017. The Seal of Accreditation for Translators is a strong accreditation system, which includes the complexity of the different dialects, modern and technical jargon, and official prose and communication. The highest standards are therefore ensured in the translation industry and the reputation of able translators is protected, and this accreditation system has a central role in the continuous development of the language. The Translation and Interpretation Unit in the University of Ireland, Galway, ran the latest examination for the Accreditation Seal on behalf of Foras na Gaeilge.

 

Ends

 

Note for the editor:

 

The Accreditation Seal for Translators

15 accredited English-Irish translators succeeded in the Seal of Accreditation for Translators examination in 2017:

 

 1. Síle Dolan, Co. Offaly
 2. Colm Mac Fhionnghaile, Dublin
 3. Cáit Ní Bhriain, Limerick
 4. Máire Ní Chonghaile, Co. Meath
 5. Sionainn Ní Ghréacháin, Limerick
 6. Isadora Ní Loingsigh, Co. Galway
 7. Jennifer Ní Mhaoileoin, Dublin
 8. Clár Ní Sheachnasaigh, Galway
 9. Pádraig Ó Ceallacháin, Co. Limerick
 10. Maitiú Ó Coimín, Co. Galway
 11. Pádraig Ó Cuinneagáin, Co. Cavan
 12. Darán Ó Dochartaigh, Co. Antrim
 13. Justin Ó Gliasáin, Dublin
 14. Eoin P. Ó Murchú, Dublin
 15. Elizabeth Warren, Co. Galway 

There are 209 translators accredited under the system to date and there is a comprehensive list of accredited translators available at www.forasnagaeilge.ie/seala

 

Further information:

Anna Davitt, Programme Manager: Communications, Marketing & Awareness, Foras na Gaeilge

Tel: 0035387 673 6175    

Email: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Status: Choose Status

25Apr
2018
Press Releases, News

Seoladh Léann Teanga: An Reiviú

 

Seolfar an séú heagrán den iris phiarmheasúnaithe Léann Teanga: An Reiviú ag 5:00 p.m Déardaoin, an 3 Bealtaine 2018 san Aula Maxima, An Chearnóg, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  Foilsítear An Reiviú mar chuid den chúrsa MA sa Léann Teanga le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  Baineann an iris leis na réimsí éagsúla teanga seo: an t- aistriúchán, an tsochtheangeolaíocht, an teangeolaíocht, teagasc teangacha, pleanáil teanga agus cúrsaí cumarsáide.  Is foilseachán bliantúil é seo, atá urraithe ag Foras na Gaeilge, a thugann ardán don dioscúrsa teanga in Éirinn agus thar lear.  An scríbhneoir cáiliúil Ré Ó Laighléis a sheolfaidh an iris go hoifigiúil i mbliana.

Seolfaidh Pól Ó Gallchóir, Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Scoláireacht Mhic Dhonncha i gcuimhne ar Joe Mac Donncha (1953-2016) ag an ócáid chéanna. Thug Joe Mac Donncha sársheirbhís do phobal na Gaeilge mar Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael (1997-2000), Cathaoirleach TG4 (2000-2004), Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge (2002-2006), Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe (2006-2013), Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma (2013-5), comhalta boird, Foras na Gaeilge (2011-2015) agus mar Chathaoirleach Fhoras na Gaeilge (2015-6).  In ómós dá shaothar leis an nGaeilge agus le Foras na Gaeilge, tá an Foras trasteorann ag cur maoiniú ar fáil le haghaidh dhá scoláireacht d’iarchéimithe Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ar luach €12,000 (€6,000 an ceann).

Mar chuid den ócáid chéanna, bronnfaidh Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge an Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí ar na hiarrthóirí ar éirigh leo é a bhaint amach i scrúdú 2017, agus  seolfaidh sé an leagan saor in aisce  d’Aip an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge chomh maith.

Beidh sólaistí ar fáil agus cuirfear fáilte roimh chách ag an ócáid seo.

Tuilleadh eolais ar fáil  ó  Áine Charlton (086-3163661) / Clíona Uí Dhálaigh (087-6223016) ag reiviuleannteanga@oegaillimh.ie,

  ó  Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht agus Feasacht, Foras na Gaeilge ag adavitt@forasnagaeilge.ie.

-Críoch -

Status: Choose Status

29Mar
2018
Press Releases, News

Ceithleann Ní Chonluain wins gradireland National Student Challenge 2018

A final year Politics, Philosophy, Economics and Sociology (PPES) student in Trinity College, Ceithleann Ní Chonluain, has won the gradireland National Student Challenge 2018.

The gradireland 2018 National Student Challenge, sponsored by Lidl, puts teams through their paces through different challenges testing their teamwork, technical, communication and problem solving skills. The students compete in teams, yet were judged individually by assessors from each of the companies involved. All the challenges are designed to test the candidates for the skills that employers are looking for.

“When I was announced as winner, it wasn’t just surprise, it was total shock,” says Ceithleann, on the announcement  that she emerged victorious from a field of over 50 of Ireland’s best and brightest students. The competitors for the final day, held at Chartered Accountants House on Dublin’s Pearse Street, were drawn from those ranked highest in the online National Student Challenge. As the overall winner, Ceithleann took away the gradireland National Student Challenge trophy and a cheque for €1,000.

Hailing from Monkstown in County Dublin, Ceithleann attended Alexandra College before taking up her studies in Trinity College, Dublin. She was raised in a bilingual household, fluent in both Irish and English, and went on to expand on her range of languages by studying French at second level and completing an Erasmus year in Germany. “Being from a bilingual household and growing up speaking Irish meant that I was comfortable in a multilungual setting. I probably could have come back with more German, but Erasmus is something I would wholeheartedly recommend.” she adds.

In terms of what it means for her CV, Ceithleann is very proud to be able to add ‘Winner of National Student Challenge’ to her credentials. “It’s a huge boost for my confidence and obviously for my CV, as it’s sure to be a conversation starter with future employers. As for my career, I’m very much drawn to the political element of my course so I’ll definitely be seeking opportunities in the area of policy, research or lobbying.”

Congratulating Ceithleann on her achievement, Foras na Gaeilge CEO Seán Ó Coinn said “Ceithleann is an excellent ambassador for any student considering the value of maintaining or learning an additional language. Having a second language adds another set of skills to a CV but a third or fourth language can open up an entire new world of opportunities through spending an Erasmus year in another country or, as we have seen with many Irish speakers, working with languages in the EU. I am thrilled that Ceithleann, a fluent Irish speaker, has won the gradireland National Student Challenge in what is Bliain na Gaeilge 2018 and have no doubt that her language skills will continue to benefit her in her future career”.

Ends

Notes for the Editor

About Do Ghairm le Gaeilge

Fluency in Irish enables graduates to develop interesting careers, not only in more traditional sectors such as teaching, translation and media, but also in the arts and cultural sector, in public sector organisations, and in professions such as healthcare, ICT and marketing.  

Visit the gradireland website to hear about how bilingualism benefited Irish speakers such Breda Ní Mhaoláin, Translator and Interpreter and Micheál Ó Ciaraidh, TG4 presenter: http://gradireland.com/get-started-fyi/gaeilge

About gradireland National Student Challenge

For more information on gradireland National Student Challenge visit: www.gradireland.com/challenge

Media queries: 

Foras na Gaeilge 

Anna Davitt, Programme Manager: Communications, Marketing & Awareness, Foras na Gaeilge

Tel: 0035387 673 6175    

Email: adavitt@forasnagaeilge.ie

gradireland National Student Challenge

Ruairi Kavanagh, Editor, gradireland

Tel: 00 353 1 645 1500

Email: Ruairi.kavanagh@gradireland.com

Status: Choose Status

23Mar
2018
Press Releases, News

Foras na Gaeilge are delighted to announce that Rody Gorman has been chosen to go to Slovenia as part of Other Words.

Foras na Gaeilge is delighted to announce that they have selected Rody Gorman to spend time in Slovenia as part of the Other Words project this year. Rody will be writing in Scottish Gaelic for the Other Words project. Rody will focus on his own writing, keeping a blog and participating in events connected with minority languages, especially Slovenian, while he is there.

Status: Choose Status

13Mar
2018
News

Pop-up Gaeltacht coming to St. Tiernach’s Park, Clones

Monaghan v Donegal | St. Tiernach’s Park, Clones | Sunday 18th March | 2pm

The first ever Pop-up Gaeltacht at a G.A.A. match will take place at the Allianz league fixture between Monaghan and Donegal on the Sunday after St. Patrick’s Day. The event is being organised by the Culture and Irish language committee of Monaghan G.A.A. County Board. The Irish Language will be given pride of place on the day with an all-Irish-speaking area being allocated behind the Gerry Arthur’s Stand for Irish speakers, learners and fluent speakers alike, before and after the match.

This new idea of a ‘Pop-up Gaeltacht’ first appeared in Dublin in November 2016. Peadar Ó Caomhánaigh along with Osgur Ó Ciardha organised the first Pop-up Gaeltacht in a bar in the city and the idea has grown exponentially since then. Nowadays Pop-up Gaeltachtaí take place on a monthly basis and Gaeilgeoirs come in their hundreds to them. The aim of such events is to create an all-Irish-speaking environment to give people an opportunity to speak Irish at their ease under no pressure. Up until now the Pop-up Gaeltachtaí have been constrained to the confines of pubs and the concept has not yet reached G.A.A. grounds around the country. However, Monaghan G.A.A. County Board are attempting to establish a new trend and they even have big plans for the Ulster Final itself.

The committee hopes that an all-Irish-speaking environment will be created around St. Tiernach’s Park on the day. All the announcements will be as Gaeilge; There will be an Irish-speaking-only tent behind the stand; and there will be more Irish than ever before visible around the grounds. As well as that, there will be traditional music, tea, coffee and plenty of freebies given out in the tent. This historic occasion coincides with Monaghan G.A.A.’s huge efforts in promoting Bliain na Gaeilge 2018. It is hoped that there will be more opportunities for the Irish Language community to come together and converse as Gaeilge at G.A.A. matches in the future. Who knows, perhaps a few more Pop-up Gaeltachtaí will appear at big championship matches in the Summer?

Status: Choose Status

13Mar
2018
News

Other Words

Call for applications for an 8-week literary creative residency, 11th June to 6thAugust, in Leeuwarden for Irish language writers

 

Deadline for applications is 1 p.m.29th March 2018.

 

The Other Words literary project is a partnership programme between cultural and language organisations in European regions which aims to establish a network of creative placements for European writers in small and minority languages. The partner organisations are:

 • Donostia Kultura and San Sebastian 2016 (Basque Country)
 • Foras na Gaeilge (Ireland)
 • X-OP, eXchange of art Operators and Producers (Slovenia)
 • Youth Forum na Mladi (Macedonia)
 • Leeuwarde/Ljouwert 2018 (Friesland).

 

The objectives of the project are:

 • To help literature written in small and minority languages to become known further afield.
 • To highlight the importance of language diversity.
 • To shed light on the literary creation process.
 • To draw attention to social themes, issues and social groups connected to small languages.
 • To promote cooperation between writers and artists in literature in small and minority languages.
 • To give writers the opportunity to benefit from a literary placement to help them develop in their literary career.

 

The components of the project are:

 • Placements: This is the essence of the project, which is based on the exchange of writers between different regions. Each participating region will send two writers to complete an eight week placement in two partner regions in each of the three years, and each region will also host two writers per year from partner regions. There will be a total of 10 writers participating each year.

 

 • Creative literary projects: During the placements, the writers will work on subjects dealing with themes, issues and social groups connected with lesser used languages, the result of which will be a literary text dealing with these subjects, maintaining at all times contact and cooperation with the host community and shedding light on the creative process. To help achieve this the writers will participate in a series of initiatives during the placements.

 

 • Translations: As stated one of the goals of the project is to foster literature produced in minority or small languages and to promote collaboration between writers. All of the texts created during the placements will therefore be translated into the languages of the partners and into English. This will enable us to share “other words” and “the words of others”.

 

 

 • Website: The works produced under the Beste Hitzak/Other Words project, and the creative process itself, will be published on a specially created website. This website will provide a platform for dissemination of the project content.

 

We wish to encourage all writers to respond to our open call. This is an excellent opportunity to create a literary work and to become familiar with another region. As already stated, the selected writers will live in another region for eight weeks, all expenses paid. They will also receive financial remuneration.

There will be more placements and events in the future, which will be announced at the appropriate time.

For further information email focaileile@forasnagaeilge.ie or  go to www.focaileile.ie,  www.otherwordsliterature.eu

Status: Choose Status

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.