Nuacht

13 Iúi
2020
Nuacht

Agallamh le hEimear Finan - Buaiteoir Ghradam Smedia

 

 

 

Bhí an-áthas ar Fhoras na Gaeilge tacú leis na Gradaim Smedia i mbliana, ag déanamh urraíochta ar an gcomórtas Iriseoireacht trí Ghaeilge. Aithníonn na gradaim seo caighdeán ard iriseoireachta i measc mac léinn. D’éirigh le hEimear Finan, rúnaí ar an gCumann Gaelach i gColáiste na Trionóide agus eargarthóir sóisearach ar The University Times, an comórtas seo a bhuachan lena halt, Fostaíocht san Aontas Eorpach – Iniúchadh ar Chúrsaí Dlí agus Gaeilge. Diríonn an t-alt seo ar na deiseanna atá ar fáil san Eoraip dóibh sin a bhfuil suim agus cruinneas sa Ghaeilge acu agus cuireann sé ceist cén fáth nach bhfuil cúrsa sa Dlí agus Gaeilge ar fáil do mhic léinn Choláiste na Trionóide. Tá éagsúlacht le feiceáil i scríbhneoireacht Eimear, í ag obair le téamaí éadroma chomh maith le scéalta níos dáiríre, mar atá le feiceáil san alt seo.

Cé go bhfuil Gaeilge líofa ag Eimear, bhí ionadh uirthí nuair a chonaic sí ar na meáin shóisialta go raibh Smedia buaite aicí. “Ní raibh mé ag súil leis, bhí ríméad orm,” a dúirt sí.

Bhí suim i gcónaí ag Eimear i gcúrsaí iriseoireachta agus i dteangacha. Múinteoir Gaeilge is ea máthair Eimear, Mary, agus d’fhás an tsuim a bhí aici sa teanga i ndiaidh di maidin chaife a eagrú do chairde agus comharsana, spreagtha ag an bhfeachtas The Gathering. “Bhí cairde liom agus tuismitheoirí leo ag an teach agus bhí gach éinne ag úsáid na Gaeilge a bhí acu,” a deir sí liom faoin ócáid. “Bíonn níos mó Gaeilge ag daoine ná mar a cheapann siad.”

Lean Eimear léi leis an nGaeilge, ag freastal ar an nGaeltacht roimh di an ardteist a dhéanamh agus ag glacadh páirte i scéim cónaithe na mac léinn agus í sa choláiste. Bhí freagrachtaí ag baint le bheith mar chuid den scéim seo agus i measc na bhfreagrachtaí sin, rinne Eimear agus cairde leí gníomhaíochtaí mar chéilí agus comórtas Mr & Mrs a eagrú trí Ghaeilge, mar aon leis an amhrán Send Me on My Way a aistriú go Gaeilge, le foilsiú ar na meáin shóisialta. “Bhí an Ghaeilge mar chuid speisialta dár saol agus bhíomar sásta í a scaipeadh san ollscoil. Rinnemar Jailbreak a reachtáil chomh maith agus bhí mé mar chuardaitheoir.”

Rinne Eimear bliain a chaitheamh in Albain i ndiaidh di an scoil a fhágáil, ag fanacht lena deirfiúr agus a fear agus ag fáil taithí oibre in oifig dlíodóra. “Bhí an-suim agam i gcúrsaí dlí agus d’fhoghlaim mé an-chuid le linn na bliana,” a mhíníonn sí. Cé go bhfuil sí ag baint taitnimh as an gcúrsa, tá sí ag déanamh machnaimh ar céard ba mhaith léi a dhéanamh sa todhchaí. “Níl sé beartaithe agam céard ba mhaith liom a dhéanamh go fóill, ach leanfaidh mé leis an nGaeilge agus leis an scríbhneoireacht.” Tá leibhéal B2 ag Eimear i dTeastas Eorpach na Gaeilge, agus tá sé i gceist aici leanúint leis an teanga i slite éagsúla amach anseo. Tá an-suim aici dioplóma san aistriúchán a ghnóthú ó Óstaí an Rí. Mar a deir sí féin, “Beidh mé réidh don saol oibre ag an bpointe sin.

Sinéad Nic Gearailt

Stádas: Choose Status

10 Iúi
2020
Nuacht

Dán an Domhnaigh #LeChéile: Éiceolaí, le Biddy Jenkinson

 

 

 

Ba mhaith linn an dán seo, “Éiceolaí ” a roinnt libh mar chuid den tsraith “Dán an Domhnaigh”. Scríobh Biddy Jenkinson é. #LeChéile

Éiceolaí

Tá bean béal dorais a choinníonn caoi ar a teach,
a fear, a mac,
is a shíleann gairdín a choinneáil mar iad, go baileach.
Beireann sí deimheas ag an uile rud a fhásann.
Ní maith léi fiántas.
Ní fhoighníonn le galar ná smál ná féileacán bán
ná piast ag piastáil
Is ní maith léi an bláth a ligfeadh a phiotail ar lár.

Cuirim feochadáin chuici ar an ngaoth.
Téann mo sheilidí de sciuird oíche ag ithe a cuid leitíse.
Síneann na driseacha agamsa a gcosa faoin bhfál.
Is ar an bhféar aici siúd a dhéanann mo chaothainnse
cuileanna glasa a thál.

Tá bean béal dorais a choinneodh a gairdín faoi smacht
ach ní fada go mbainfimid deireadh dúile dá misneach.

Biddy Jenkinson

Focail faoin dán
Ón uair go bhfuil gairdin breá ag an scríbhneoir  anois - prátaí agus fataí ann, úlla, rósanna, leitís, piseanna, pónairí agus ceapach coirce (dá cearca) d’fhéadfaí a rá gurb í féin an bhean béal dorais anois.  Foilsíonn Coiscéim dánta agus scéalta léi agus í dóchasach.

Focail agus dán le Biddy Jenkinson

Stádas: Choose Status

10 Iúi
2020
Nuacht

Folúntas (Sealadach)

 

 

 

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe a chuireann an Ghaeilge chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh.

Oifigeach Foirne (Sealadach) Tagairt: OFOID/0420

(Conradh Sealadach chun tréimhse saoire mháithreachais a chlúdach)

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, i mBéal Feirste.

Is é an raon tuarastail don phost ná: £31,137 - £32,800 (pro rata).

D’fhéadfaí an ráta tuarastail a choigeartú ó am go chéile ar aon dul le beartas pá an Rialtais.

*Caithfear an post a thairiscint ag bun an scála

TUILLEADH EOLAIS

T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip PDF/JPG de d’fhoirm iarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ríomhphost roimh 12 meánlae, Dé Céadaoin, 29 Iúil 2020 chuig:

poist@forasnagaeilge.ie

Foirm Iarratais & Deascán Eolais

Eolas d'Iarrthóirí ODOID 0420

Foirm iarratais OFOID 0420

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post

 

Stádas: DÚNTA

06 Iúi
2020
Nuacht

Lugh Films & Dearcán Media

Tá sé foilsithe ag Lugh Films go mbeidh an scannán úr "The  Tribe of Gods" á thaispeáinnt don chéad úr le linn Féile Scannáin na Gaillimhe 2020. Beidh an scannán ar fáil ar líne ag www.galwayfilmfleadh.com ar an Sathairn, 11 Iúil, ag a 3 a chlog san iarnón. Is féidir clár iomlán na féile a aimsiú ag an nasc céanna chomh maith le ticéid ar €7.50. Tá aitheantas tuilte ag Féile Scannáin na Gaillimhe 2020, TG4 agus Ciste Craoltóireachta Gaeilge an Tuaisceart don tionscnamh seo. Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh Loic Jourdain nó Anne Marie Rogers.

Stádas: Choose Status

03 Iúi
2020
Nuacht

Dán an Domhnaigh #LeChéile: Just Add Potato - do Dhónall ar a Lá Mór Breithe, 15 Bealtaine 2020 le hAifric Mac Aodha

Ba mhaith linn an dán seo, “Just Add Potato ” a roinnt libh mar chuid den tsraith “Dán an Domhnaigh”. Scríobh Aifric Mac Aodha é. #LeChéile

Focail Faoin Dán:

Bhíos ag gearán le deartháir liom nach raibh uaim sa saol ach curry chips, agus sheol sé Knorr’s Medium Curry Sauce chugam sa phost mar aon leis an nóta ‘Just Add Potato’. Le breith ar a chineáltas in aimsir an chuibhrithe, chumas an píosa seo dá lá breithe.

Just Add Potato

Nuair a d’inis sí dó go pusach
go raibh a sáith aici faoin tráth seo
den iora glas is dá eireaball dosach
ar an staighre éalaithe
sa ghairdín cúil i gCúil-na-Greina
agus go dtabharfadh sí a dhá súil
ar sceallóga Aprile ar maos in anlann,

Is iomaí fear eile ann
a chuirfeadh in iúl dá dheirfiúr
de rois nárbh aon chabhair dó
an cineál sin criongáin
agus é seasta sa scuaine,
ag feitheamh ar a sheal san ollmhargadh,
an turas breithlae go Meiriceá curtha ar ceal
agus an chloch mhíle ag dul sa mhuileann air.

Ní hamháin gur fhan an mac lár báire,
soirbhíoch an teaghlaigh, ina thost,
ach chuir sé Knorr’s Medium Curry Sauce,
riar a cáis, chuici sa phost.

Aifric Mac Aodha:

Tá Aifric Mac Aodha ag obair ina heagarthóir cúnta leis an nGúm. D’fhoilsigh An Sagart an chéad chnuasach filíochta léi, Gabháil Syrinx, sa bhliain 2010. Chaith sí seal ina heagarthóir ar Comhar agus, le tamall de bhlianta, tá sí ag obair ina heagarthóir filíochta ar The Stinging Fly, gorse agus Trumpet. Bhronn An Chomhairle Ealaíon mórchuid sparánachtaí uirthi agus bhain sí an chéad duais san Oireachtas sa bhliain 2016. Chuir The Gallery Press cnuasach léi i gcló le déanaí, Foreign News (aistriúcháin le David Wheatley, 2017).

Foinse: Focail agus dán le Aifric Mac Aodha

Stádas: Choose Status

29 Mei
2020
Nuacht, Blag

#LeChéile: Turas Tíre sa Teach

Tá áthas ar Fhoras na Gaeilge tacú le leabhrán nua gleoite,Turas Tíre sa Teach, le Sadhbh Devlin, maisithe ag Tarsila Kruse. Ní gá an teach a fhágáil leis an tír a thaisteal! É lán le gníomhaíochtaí spraoiúla agus oideachasúla, tá an leabhar seo ar fáil le híoslódáil ar líne ó COGG anseo.

Stádas: Choose Status

26 Mei
2020
Nuacht

Dán an Domhnaigh #LeChéile: STANISLAV PETROV le Seosamh Ó Murchú

 

 

 

Ba mhaith linn an dán seo, “STANISLAV PETROV ” a roinnt libh mar chuid den tsraith “Dán an Domhnaigh”. Scríobh Seosamh Ó Murchú é. #LeChéile

STANISLAV PETROV 

I gcuimhne ar laoch a ligeadh i ndearmad 

Fuineadh na gréine gile 

Á searradh féin i gcéin 

Ar imeall thiar na míthuisceana 

Is an naimhdis ilchríche 

Chuir mearbhall is míobhán 

Ar idéil is ar eolaíocht araon 

Is d’fhág agatsa, Stanislav Petrov, 

Leathuair an chloig glan 

Chun d’aigne righin Shlavach 

A chóiriú chun catha nó síthe. 

 

Agus thugais dúinn cairde 

Ná feadramar cá fhad 

Agus thugais dúinn faoiseamh 

Nár thuill dúinn aon stad. 

 

Shéalaigh do chríonnacht 

Gan fhios don saol mór 

Ach maireann fós san éasc 

Idir solas agus contúirt 

An tráth sin a mbíonn 

An feacht is an taoide 

Ag rith in aghaidh a chéile 

An chiontacht is an feall 

Ag méarnáil ar an gcoinsias 

Tráth tarraingthe na gcos. 

 

Seosamh Ó Murchú:

I Loch Garman a rugadh Seosamh Ó Murchú agus is i mBaile Átha Cliath atá cónaí air le fada. Iareagarthóir ar Comhar is ea é agus bhí sé ina chomhbhunaitheoir agus ina chomheagarthóir ar an irisleabhar liteartha, Oghma. Bronnadh Gradam Filíochta Mhichíl Uí Airtnéide ar a chéad chnuasach filíochta, Taisí Tosta. In 2019 a foilsíodh Athchuairt, an dara cnuasach leis. Tá sé ina Eagarthóir Sinsearach sa Ghúm.

Foinse: Focail agus dán le Seosamh Ó Murchú

Stádas: Choose Status

25 Mei
2020
Nuacht

Aistriulitriochta.ie - Áis nua do léitheoirí Gaeilge

Tá áis ar fáil anois do léitheoirí ar mhaith leo teacht ar leaganacha Gaeilge de leabhair ar leith. Tiocfaidh léitheoirí ar léirmheasanna, moltaí agus nuacht maidir le foilseacháin nua. Is féidir moltaí a dhéanamh maidir le leabhair nua tríd an suíomh gréasáin. Tuilleadh eolais ar fáil ag https://www.aistriulitriochta.ie/bunachar-na-naistriuchan/.

Stádas: Choose Status

19 Mei
2020
Nuacht

Dán an Domhnaigh #LéChéile: Paidir Thuata le Louis de Paor

 

 

 

Ba mhaith linn an dán seo, “Paidir thuata” a roinnt libh mar chuid den tsraith “Dán an Domhnaigh”. Scríobh Louis de Paor é. #LeChéile

Paidir thuata

Paidir thuata
Tor is ea tú
cois tobair
bheannaithe

sceach ar fhál
ar an gconair chaol
idir inniu is go brách.

Tá ceirteacha
chomh daite
le síleáil eaglaise

ag bláthú
ar do ghéaga loma
is mé chugat

uair amháin eile
ar mo dhá ghlúin
ag guí:

go raibh tú romham
i gcónaí
is an ghrian

ag dul faoi,
fuíoll
an tsolais

chomh geal
le huisce fíor
id shúil ghlan

a choisceann
uaigneas
na bhfíréan

is tart
an ainchreidmhigh
araon.

Louis de Paor

Tá hocht gcinn de chnuasaigh filíochta foilsithe ag Louis de Paor. Ina meascsan, tá 30 Dán (1992), Seo. Siúd. Agus Uile (1996), Rogha Dánta (2012) agus Grá Fiar (2016). Tá aistriúcháin Bhéarla le Kevin Anderson, Biddy Jenkinson agus Mary O'Donoghue taobh leis na bundánta Gaeilge aige in Ag Greadadh Bas sa Reilig/Clapping in the Cemetery (2005) agus rud eile de/and another thing (2010), agus The Brindled Cat and the Nightingale's Tongue (2014). Bronnadh an phríomhdhuais don bhfilíocht ar an gcnuasach is déanaí dá chuid, Obair Bhaile, ag Oireachtas 2019.

Foinse: Focail agus dán le Louis de Paor

Stádas: Choose Status

15 Mei
2020
Nuacht

Cúig Seachtaine de Champaí Samhraidh le Craoladh sa tSraith Nua Campaí Cúla4

 

 

Tá an-áthas ar Fhoras na Gaeilge a bheith ag tacú le sraith nua clár ar TG4 dírithe ar dhaoine óga – Campaí Cúla4. Líonfaidh na cláracha seo bearna do dhaoine óga nach bhfaighidh deis freastal ar champa samhraidh i mbliana mar gheall ar phaindéim Covid-19. Tosóidh na cláracha ag craoladh ar an 29 Meitheamh, ag leanúint ar feadh 5 seachtaine (Luan – Aoine ag 10 a.m.). Beidh téama éagsúil gach seachtain agus príomh láithreoir amháin luaite le gach téama acu.  Maraon leis sin beidh aíonna eile ag glacadh páirt sna cláracha ó réimse ceantair agus canúintí éagsúla.

  • Campa a hAon - Na hEalaíona Traidisiúnta.  Láithreoir:  Orla Ní Fhinneadha  
  • Campa a Dó - Bia, Folláine & An Nádúr - Diarmuid Ó Mathúna
  • Campa a Trí: An Teicneolaíocht & an Chruthaitheacht (STEAM) – Jules Ní Chonchubhair ó Techspace
  • Campa a Ceathair - Spórt & Aclaíocht - Máire Treasa Ní Dhubhghaill
  • Campa a Cúig - Na Meáin Chumarsáide (teilifís, raidio, podchraoltaí, vlogáil, scríbhneoireacht) – Caitlín Nic Aoidh​

Cúig Seachtaine de Champaí Samhraidh le Craoladh sa tSraith Nua ‘Campaí Cúla4’

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.