Nuacht

29 Már
2021
Nuacht, Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

An Scéim Meantóireachta 2021

Is é aidhm na scéime seo deis a thabhairt do scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta comhairle faoina gcuid scríbhinní agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne a fháil ó mheantóirí ar scríbhneoirí aitheanta iad. Cuirimid fáilte roimh iarratais le haghaidh na ról seo a leanas: Scríbhneoirí – scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta Meantóirí – scríbhneoirí aitheanta a bhfuil suim acu a bheith ina meantóirí Comhordaitheoir – scríbhneoir aitheanta a dhéanfaidh an scéim a chomhordú Cáipéisí

Stádas: OSCAILTE

16 Fea
2021
Nuacht, Blag

#DoGhairmleGaeilge - Eimear Ní Bhroin

     

Ba mhaith linn san fhíseán seo Eimear Ní Bhroin a chur in aithne daoibh. Tá Eimear ina hoifigeach gnóthaí teanga sa Choimisiúin Eorpach i mBaile Átha Cliath. Tá moltaí iontacha ag Eimear d’aon duine a bhfuil suim acu dul i mbun oibre leis an Aontas Eorpach. Tá réimse deiseanna ar fáil do dhaoine a bhfuil Gaeilge acu, idir aistriúchán, ateangaireacht, profáil agus eagrúchán. Tá poist san Eoraip nach mbíonn daoine ar an eolas fúthu agus is féidir le hEimear cabhrú maidir leis sin. Ná caill amach ar an agallamh seo

#DoGhairmleGaeilge - Eimear Ní Bhroin

Stádas: Choose Status

15 Fea
2021
Nuacht, Blag

#DoGhairmleGaeilge - Seán Mac Risteaird

            An chéad fhíseán eile sa tsraith #DoGhairmleGaeilge! Tá Seán Mac Risteaird ina ollamh cúnta le Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá dochtúireacht aige i litríocht chomhaimseartha na Gaeilge ó Ollscoil Mhá Nuad, agus tá sé tar éis tréimhsí a chaitheamh ag obair le heagraíochtaí agus institúidí éagsúla, Gaelchultúr, Coláiste Hibernia agus Ollscoil Mhá Nuad ina measc. D’oibrigh sé thar lear leis an nGaeilge, ag caitheamh seala ag obair le Fondúireacht Ollscoile na hÉireann agus Cheanada roimh dó filleadh ar an mbaile. Is féidir cloisteáil faoin tionchar a bhí ag an nGaeilge ar a shaol ag   Seán Mac Risteaird - Ollamh Cúnta le Gaeilge

Stádas: Choose Status

09 Fea
2021
Nuacht

Obair foclóireachta pháirtaimseartha – dhá phainéal

Tá Rannóg Foclóireachta Fhoras na Gaeilge ag iarraidh dhá phainéal a chur ar bun chun seirbhísí a sholáthar dá gcuid tionscadail foclóireachta. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na painéil agus chun na foirmeacha iarratais a íoslódáil féach anseo

 

Stádas: Choose Status

05 Fea
2021
Nuacht, Preasráitis

Preaseisiúint - Crossways 2021 – féile ar líne de scríbhneoireacht as Éirinn agus as Albain

     

Beidh Crossways 2021, mórfhéile de scríbhneoireacht as Éirinn agus Albain, ag tarlú ar líne deireadh seachtaine an 12 go dtí an 14 Feabhra 2021. Bíonn Crossways á eagrú ag an fhoilsitheoir Duillí Éireann agus a eagarthóir Chris Agee. I mbliana, ainneoin dhúshláin COVID, tá méadú ar an fhéile. Dúirt Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, “Tá lúcháir orainn maoiniú a chur ar fáil do Crossways 2021 mar chuid de Cholmcille 1500, comóradh 1500 bliain ó rugadh Naomh Colm Cille, naomh a aontaíonn Éire agus Albain agus atá aitheanta mar fhile agus naomhphátrún filí.” Tá Crossways 2021 á mhaoiniú ag clár Cholmcille d’Fhoras na Gaeilge, Bòrd na Gàidhlig, agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha i mBaile Átha Cliath.

I mbliana beidh tromlach na léamh i nGaeilge na hÉireann agus na hAlban. Is é an file Simon Ó Faoláin léiritheoir Ghaeilge na hÉireann, agus is í an file an tOllamh Meg Bateman léiritheoir Ghaeilge na hAlban.

Tarlaíonn an fhéile i nGlaschú de ghnáth, ach d’fhéile ar líne 2021 thaistil Winnie Brooke Young, cainteoir Gaeilge as an Oileán Sgitheanach ar fud Éireann agus Alban le linn bearnaí sa dianghlasáil gur thaifead sí físeáin ardchaighdeáin d’fhilí ag léamh as a saothar. Beidh na físeáin beo ar an 12 Feabhra ag www.crossways festival.org. Beidh beirt scríbhneoirí i ngach seisiún, Nuala Ní Dhomhnaill agus Aonghus Dubh MacNeacail, mar shampla, nó Paula Meehan agus Kathleen Jamie.

Is é Duillí Éireann a d’fhoilsigh The Other Tongues: An Introduction to Irish, Scots Gaelic and Scots in Ulster and Scotland agus Crann na Teanga/The Language Tree, mórchnuasach d’fhilíocht Chathail Uí Shearcaigh. Cuireann Crossways 2021 go mór leis an chaidreamh idir scríbhneoirí Gaeilge agus Ghaeilge na hAlban, ag tógáil ar oidhreacht Thuras na bhFilí agus An Leabhar Mòr – The Great Book of Gaelic.

Críoch

Stádas: Choose Status

04 Fea
2021
Nuacht, Preasráitis

Preaseisiúint - Stiúrthóir Seirbhisí Forbartha, Éamonn Ó hArgáin le dul ar luathscor

 

 

 

Tá sé fógartha ag Foras na Gaeilge go mbeidh Éamonn Ó hArgáin, Stiúrthóir Seirbhisí Forbartha agus Rúnaí an Bhoird, ag dul ar luathscor ag deireadh mhí Aibreáin 2021 tar éis bliain agus daichead ag obair in earnáil na Gaeilge le Bord na Gaeilge agus le Foras na Gaeilge.

Chuir Éamonn tús lena ghairmré le Bord na Gaeilge in 1980 nuair a ceapadh é mar Oifigeach Feidhmiúcháin ag plé le scéimeanna pobail, agus go luath ina dhiaidh sin mar Ardoifigeach Feidhmiúcháin ag plé leis an earnáil phoiblí mar chuid den chéad Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge 1983-1986.

Nuair a bunaíodh Foras na Gaeilge mar fhoras trasteorann in 1999 bhí ról lárnach ag Éamonn mar Rúnaí an Bhoird ag plé le gach réimse de ghnóthaí Fhoras na Gaeilge agus d’earnáil na Gaeilge. Mar Stiúrthóir Seirbhísí Forbartha, bhí Éamonn ag plé leis an réimse pobal agus gnó, cumarsáid, margaíocht agus feasacht, réimse na hearnála poiblí agus na n-ealaíon agus leis an gclár Colmcille.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, go raibh “a thréimhse ag plé le hearnáil na Gaeilge, idir Bhord na Gaeilge agus Fhoras na Gaeilge, le tréaslú le hÉamonn agus gabhaim buíochas leis as a shaothar le Foras an Gaeilge go háirithe. Is beag duine i saol na Gaeilge ná sa saol poiblí nach raibh plé ag Éamonn leo ar fud an oileáin. Níl aon amhras ach go bhfuil a lorg fágtha aige ar bhealach an-suntasach ar earnáil na Gaeilge thuaidh, theas, thoir agus thiar, agus ar gach gné d’Fhoras na Gaeilge. Guím gach rath air sna blianta atá le teacht.”

Críoch

Stádas: Choose Status

03 Fea
2021
Nuacht, Blag

#DoGhairmleGaeilge - Emma Ní Chearúil

 

 

 

Is fiú go mór breathnú ar an bhfíseán seo d’Emma Ní Chearúil ag labhairt faoina saol oibre go dtí seo, agus faoin bpost atá aici, clár-reachtaire le Raidió na Life. Gan amhras tá Emma cloiste agaibh cheana agus í i mbun agallaimh a reáchtáil nó clár á chur i láthair ar an stáisiún. Tá post fíorshuimiúil agus moltaí iontacha aici do dhaoine a bhfuil suim acu a bheith ag obair sna meáin nó ar an raidió amach anseo.

https://gradireland.com/gradstories/gaeilge/emma-n-chear-il-cl-r-reachtaire-raidi-na-life

Stádas: Choose Status

26 Már
2021
Nuacht, Oideachas / Óige

Scéim na nImeachtaí Óige 2021/2022

Is é 5pm Dé Aoine an 26 Márta 2021 an spriocdháta d'iarratais ar an scéim seo.

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do chláir oiriúnacha imeachtaí óige de dhá sheisiún déag trí Ghaeilge don aos óg idir trí bliana agus ocht mbliana déag d’aois taobh amuigh den Ghaeltacht:

  • a bhfuil sé mar aidhm acu an Ghaeilge a threisiú trí mheascán d’imeachtaí;
  • nach imeachtaí cónaithe iad;
  • a bheidh á reáchtáil idir an 31 Lúnasa 2021 agus an 30 Meitheamh 2022;
  • nach féilte, comórtais, nó imeachtaí aon lae amháin iad.

Is le hairgead poiblí a bhronntar deontais, agus tá dualgais reachtúla ar Fhoras na Gaeilge luach ar airgead gach tionscadail mhaoinithe a dheimhniú.

Molann Foras na Gaeilge d’iarratasóirí cómhaoiniú a lorg le haghaidh tionscadal, nuair is cuí, agus comhoibriú le heagraíochtaí eile leis an luach is fearr a fháil ó dheontas Fhoras na Gaeilge.

Cuirimid fáilte faoi leith roimh iarratais ó eagraíochtaí atá lonnaithe i gceantair aitheanta i straitéisí nó i reachtaíocht rialtais.

Léigh níos mó

Is gá foirm shínithe leictreonach agus na cáipéisí tacaíochta go léir a chur chuig oideachas@forasnagaeilge.ie faoin spriocdháta. Cuirimid fáilte roimh aon cheist maidir leis an scéim seo roimh an spriocdháta.

Treoirlínte Gaeilge_Scéim na nImeachtaí Óige 2021-22

Foirm Iarratais Gaeilge_Scéim na nImeachtaí Óige 2021-22

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Dheas

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Léigh níos lú

Stádas: OSCAILTE

02 Fea
2021
Nuacht, Blag

#DoGhairmleGaeilge - Áine Ní Shúilleabháin

 

 

 

An chéad fhíseán eile sa tsraith #DoGhairmleGaeilge! Ba mhaith linn Áine Ní Shúilleabháin, oifigeach Gaeilge i gColáiste na Trionóide, a chur in aithne daoibh! Tá post fíor-shuimiúil ag Áine ag cur chun cinn na Gaeilge i measc na mac léinn agus na mball foirne agus tacú leo an Ghaeilge a úsáid i neart bealaí éagsúla. Is féidir cloisteáil faoi shaol oibre Áine in Éirinn agus thar lear go dtí seo, agus faoi na gnéithe is mó a thaitníonn léi faoin bpost ag

https://gradireland.com/gradstories/gaeilge/ine-n-sh-illeabh-in-oifigeach-gaeilge-col-iste-na-tr-on-ide

Stádas: Choose Status

01 Fea
2021
Nuacht, Blag

#DoGhairmleGaeilge - Ursula Ní Shabhaois

 

 

 

Táimid ar bís le sraith físeán a cruthaíodh le daoine óga a chur ar an eolas faoi na deiseanna a bhaineann leis an nGaeilge a roinnt libh. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le GradIreland as ucht a gcuid tacaíochta leis an bhfeachtas seo. San fhíseán seo ba mhaith linn Ursula Ní Shabhaois a chur in aithne daoibh, agus í ag labhairt faoina post, comhordaitheoir pleanála teanga. Agallamh suimiúil agus eolasach, go raibh míle maith agat a Ursula!

https://gradireland.com/gradstories/gaeilge/ursula-n-shabhaois-comhordaitheoir-plean-la-teanga

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.