Bord

An Cathaoirleach: Pól Ó Gallchóir

Pól Ó Gallchóir

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2020

Táille: €11,970 / £8,140

Beathaisnéis: Rugadh Pól Ó Gallchóir i nGaoth Dobhair i gContae Dhún na nGall. D’fhreastal sé ar Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Ceapadh é mar Iriseoir i seomra Nuachta  RTÉ i nDomhnach Broc i 1980. 

Taispeáin níos mó

Leas-Cathaoirleach: Barra Ó Muirí                                 

Barra Ó Muirí

Barra Ó Muirí

Téarma an cheapacháin: 7/07/2016 - 06/07/2021

Táille: €9,830 / £6,690

Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Barra i mBaile Úr, deisceart Ard Mhacha. D'fhreastail sé ar Choláiste Phádraig in Ard Mhacha agus bhain sé céim onóracha sa Ghaeilge amach i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste in 2002. Chaith sé bliain mar Uachtarán Aontas na Macléinn i gColáiste Mhuire fosta.

Taispeáin níos mó

Conor McGuinness                       

Feidhm: Comhalta Boird 

Conor McGuinness

Téarma an cheapacháin: 24/06/2016 - 23/06/2021

Táille: €7,695 / £5,235

Beathaisnéis: Is gníomhaí polaitiúil é Conor McGuinness a bhfuil conaí air i nGaeltacht na nDéise, an Rinn in iarthar Phort Láirge. Tá céim sa Ghaeilge bainte amach aige in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, maraon le céim mháistir san abhcóideacht phoiblí agus gníomhaíochas. Tá cúlra aige in earnáil an léirithe teilifíse, agus obair déanta aige ar chláir do RTÉ agus TG4. Chaith Conor tréimhse i dTír na mBascach ag obair le daoine óga mar chuid de thionscadal oideachasúil trítheangach, áit a raibh deis aige dul i dtaithí ar pholasaithe agus ar ghníomhaíocht teanga na tíre sin.

Taispeáin níos mó

Bláthnaid Ní Chofaigh                                                                

Feidhm: Comhalta Boird                                                                                                                        

Téarma an cheapacháin: 13/12/2015 - 12/12/2019

Táille: Ní bhaineann*

NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Bláthnaid Ní Chofaigh

Beathaisnéis: 

Earcaíodh Bláthnaid Ní Chofaigh go sciobtha agus í an-óg, 18 mbliana d’aois, agus tá sí ag obair ó shin in RTÉ mar láithreoir teilifíse agus raidió agus mar ambasadóir don chraoltóir náisiúnta. Is léir an bhua atá ag Bláthnaid d’agallaimh agus is compordaí í ag plé leis an bpobal, lena díograis ag brú chun cinn scéalta mar phríomhchuspóir aici. Seans ar bith dá bhfaigheann sí leagann sí béim ar an tábhacht a bhaineann le leatrom a aithint agus eolas a roinnt leis an lucht éisteachta.

Taispeáin níos mó

Grainne McElwain

Feidhm: Comhalta Boird

Gráinne-McElwain.jpeg-e1455316262329

Gráinne McElwain

Téarma an cheapacháin: 13/12/2015 - 12/12/2019    

Táille: €7,695 / £5,235        

Beathaisnéis: As Baile Átha an Fhóid in aice leis an Bhoth i gCo. Mhuineacháin do Ghráinne McElwain. Rugadh i gCeanada í ach tháinig sí abhaile ag aois ceithre bliana agus d’fhreastail sí ar Scoil Náisiúnta Thig Dhamhanta sula bhfuair sí a meánscolaíocht i gClochar Luaghaidh i Muineachán. Céimí sna Daonnachtaí in Ollscoil Ulaidh i gCúl Raithin í Gráinne agus fuair sí a hArd Teastas Múinteoireachta in Ollscoil na hÉireann, Áth Cliath. Chaith sí tréimhse ag teagasc i Muineachán agus Áth Cliath.

Taispeáin níos mó

Máire Ní Neachtain

Feidhm: Comhalta Boird 

Máire Ní Neachtain

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2020

Táille: Ní bhaineann*

Beathaisnéis: Is as Baile ’n tSagairt sa Spidéal i nGaeltacht Chois Fharraige do Mháire Ní Neachtain.  Is í atá ina Ceann Roinne ar Roinn na Gaeilge agus ina Déan Cúnta i nDámh na nDán i gColáiste Mhuire gan Smál i Luimneach. Sochtheangeolaíocht na Gaeilge agus drámaíocht na Gaeilge is tábhachtaí di ó thaobh cúrsaí taighde agus bíonn sí ag saothrú i ngort shealbhú na Gaeilge mar chéad teanga freisin.

Taispeáin níos mó

Seán Ó hArgáin                                                                                  

Seán-Ó-hArgáin.jpeg1-e1455317029180

Seán Ó hArgáin

Feidhm: Comhalta Boird                                                              

Téarma an cheapacháin: 13/12/2015 - 12/12/2019

Táille: Ní bhaineann*

Beathaisnéis: Is as an gCoireán in Uíbh Ráthach do Sheán Ó hArgáin ach tá sé ina chónaí i gCill Chainnigh le cheithre bliana déag. Is príomhoide é ar Ghaelscoil Osraí ó 2008, áit a raibh sé ag múineadh ó 2002. Is scoil dhá oide is fiche atá ann a bunaíodh in 1984. Tá Seán mar bhall boird agus iar-Chathaoirleach chomh maith ar Choláiste Pobail Osraí, an Ghaelscoil dara leibhéil sa chathair. Is stiúrthóir ar Ghaelscoileanna Teo. é Seán agus é mar Oifigeach Caidrimh Phoiblí faoi láthair.

Taispeáin níos mó

Seán Mícheál Ó Dómhnaill

Seán Micheál Ó Dómhnaill

Seán Micheál Ó Dómhnaill

Feidhm: Comhalta Boird (athcheapachán)

Téarma an cheapacháin: 13/12/2011 – 12/12/2019

Táille: €7,695 / £5,235

Beathaisnéis: Rugadh Seán Mícheál i Leac Chonaill i bParóiste Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall, i 1951. Fuair sé a chuid oideachais fhoirmiúil i Scoil Náisiúnta Leac Chonaill, Coláiste Éinde, Gaillimh agus Coláiste Phádraig, Droim Conrach. Ba Phríomhoide é i Scoil Náisiúnta na Breacaí, Ard an Rátha ó 1979 go 2006.

Taispeáin níos mó

Seán Ó Coistealbha

Seán Ó Coistealbha

Seán Ó Coistealbha

Feidhm: Comhalta Boird

Téarma an cheapacháin: 13/12/15 – 12/12/19

Táille: Ní bhaineann*

Beathaisnéis: Tá Seán Ó Coistealbha ina Phríomhoifigeach ar Mhuintearas ó 1996. Tá tríocha bliain caite aige ag obair le Muintearas, áit ar thosaigh sé ag obair mar Bhainisteoir Óige in 1985. Tá taithí nach beag aige ar chúrsaí forbartha pobail, cúrsaí oideachais agus cúrsaí na Gaeilge. Tá dhá leabhar filíochta foilsithe aige, Stadhan in 2012 agus Dídean in 2002.

Taispeáin níos mó

Mairéad Farrell                            

Feidhm: Comhalta Boird 

Mairéad Farrell

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2021

Táille: €7,695 / £5,235

Beathaisnéis: Tá Mairéad 27 bliana d’aois agus cónaí uirthi i gCathair na Gaillimhe. Bhain sí céim BA idirnáisiúnta  amach san Eacnamaíocht agus sa Stair ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, i 2012. 

Tá Máistreacht Eolaíochta i mBainistíocht Fiontair agus Rialú Airgeadais aici ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. Tá sí g obair mar chomhairleoir cathrach i nGaillimh ó toghadh í i mí Bealtaine 2014. Chomh maith sin leis tá sí ag obair mar anailísí sinsearach ar dhíorthaigh airgeadais i mbanc.

 


Maighréad Ní Chonghaile                        

Feidhm: Comhalta Boird 

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2021

Maighréad Ní Chonghaile

Táille: €7,695 / £5,235

Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Maighréad i dTuaisceart Bhéal Feirste. D’fhreastail sí ar Ollscoil Uladh, áit ar bhain sí céim sa Ghaeilge amach. Chaith sí blianta ag obair mar Oifigeach Fhorbairt na Gaeilge le Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain i mBéal Feirste thuaidh sula ndeachaigh sí go Coláiste Ollscoile Naomh Muire le Teastas Iarchéime Oideachais a bhaint amach.

Ceapadh Maighréad mar mhúinteoir Gaelscoile i scoil nua-bhunaithe ar imeall na cathrach, Gaelscoil Éanna, sa bhliain 2008. Chuaigh sí ar aghaidh chun Caílíocht Cheannasaíochta an Phríomhoide a bhaint amach agus bhí sí ceaptha mar phríomhoide sa scoil, atá go fóill ag fás agus ag forbairt i 2012.

Taispeáin níos mó

Niall Iósaf Ó Gallchóir                            

Feidhm: Comhalta Boird 

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2021

Niall Iósaf Ó Gallchóir

Táille: €7,695 / £5,235

Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Niall i Leifear in oirthear Dhún na nGall, baile beag lonnaithe in aice leis an teorainn le Tír Eoghain.  D’fhreastail sé ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, áit ar bhain sé bunchéim sa Ghaeilge agus Stair amach, mar aon le céim mháistreachta san iriseoireacht fosta. Tá Niall ag obair anois mar comhairleoir polaitíochta agus bainisteoir an dáilcheantair leis an Teachta Dála Pearse Doherty. Tá spéis mhór aige sa pholaitíocht agus i gcúrsaí reatha.

 


Sorcha Ní Chéide                          

Sorcha Ní Chéidigh

Feidhm: Comhalta Boird 

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2020

Táille: €7,695 / £5,235

Tuilleadh eolais le teacht faoin gceapachán seo.

 


Ceapacháin

Trí cheapachán ó Thuaisceart Éireann le deimhniú. 

Miontuairiscí Boird

Is féidir teacht ar mhiontuairiscí boird anseo

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.