Bord

Leas-Cathaoirleach: Barra Ó Muirí

Barra Ó Muirí

Barra Ó Muirí

Téarma an cheapacháin: 7/07/2016 - 06/07/2021

Táille: €9,830 / £6,690

Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Barra i mBaile Úr, deisceart Ard Mhacha. D'fhreastail sé ar Choláiste Phádraig in Ard Mhacha agus bhain sé céim onóracha sa Ghaeilge amach i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste in 2002. Chaith sé bliain mar Uachtarán Aontas na Macléinn i gColáiste Mhuire fosta.

Taispeáin níos mó

Is múinteoir Gaelscoile é, ag obair i nGaelscoil Phádraig Naofa i gCrois Mhic Lionnáin agus ceapadh mar chomhairleoir de chuid Shinn Féin é in 2014. Tá sé pósta le Rosemary agus tá ceathrar clainne acu, Róise, Ríona, Naoise agus Lorcán. Tá Barra ina bhall de Chumann Peile Naomh Micheál, Baile Úr, agus bíonn sé ag traenáil imreoirí óga agus is oifigeach den chlub é. Is ball de Bhólchumann na hÉireann é agus tá sé ar choiste Ghaelphobal Ard Mhacha Theas ó bunaíodh é.

Taispeáin níos lú


Conor McGuinness

Feidhm: Comhalta Boird

Téarma an cheapacháin: 24/06/2016 - 23/06/2021

Táille: €7,695 / £5,235

Conor McGuinness

Beathaisnéis: Is iondaí poiblí é Conor McGuinness a bhfuil cónaí air i nGaeltacht na nDéise in Iarthar Phort Láirge. Tá céim sa Ghaeilge bainte amach aige in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, maraon le céim Mháistir san abhcóideacht phoiblí agus gníomhaíochas. Tá cúlra aige in earnáil an léirithe teilifíse. Tá obair déanta aige ar chláir do RTÉ agus TG4 agus rinne sé a thraenáil leis an gcomhlacht léiriúcháin neamhspleách Nemeton. Chaith Conor tréimhse i dTír na mBascach ag obair le daoine óga mar chuid de thionscadal oideachasúil trítheangach, áit a raibh deis aige dul i dtaithí ar pholasaithe agus ar ghníomhaíocht teanga na tíre sin.

Taispeáin níos mó

Is ball tofa é Conor de chuid Chomhairle Phort Láirge, ag déanamh ionadaíocht ar Ghaeltacht na nDéise, Dún Garbhán agus Iarthar Phort Láirge. Tá taithí aige mar chomhalta boird deonach tar éis dó bliain a chaitheamh mar bhall d'údarás na hollscoile in OÉ Gaillimh. Tá sé ina chomhalta boird agus leas-chathaoirleach le Comhar Creidmheasa Dhún Garbhán agus is oifigeach tofa é de chuid a cheardchumainn UNITE


Maighréad Ní Chonghaile

Feidhm: Comhalta Boird

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2021

Maighréad Ní Chonghaile

Táille: €7,695 / £5,235

Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Maighréad i dTuaisceart Bhéal Feirste. D’fhreastail sí ar Ollscoil Uladh, áit ar bhain sí céim sa Ghaeilge amach. Chaith sí blianta ag obair mar Oifigeach Fhorbairt na Gaeilge le Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain i mBéal Feirste thuaidh sula ndeachaigh sí go Coláiste Ollscoile Naomh Muire le Teastas Iarchéime Oideachais a bhaint amach.

Ceapadh Maighréad mar mhúinteoir Gaelscoile i scoil nua-bhunaithe ar imeall na cathrach, Gaelscoil Éanna, sa bhliain 2008. Chuaigh sí ar aghaidh chun Caílíocht Cheannasaíochta an Phríomhoide a bhaint amach agus bhí sí ceaptha mar phríomhoide sa scoil, atá go fóill ag fás agus ag forbairt i 2012.

Taispeáin níos mó

Taispeáin níos lú

Is stiúrthóir ar Chumann Cultúrtha Mhic Reachtain í Maighréad agus tá sí ag feidhmiú mar chisteoir don eagraíocht i láthair na huaire. Tá sí ina ball de CLG Naomh Éanna agus ainmnithe ansin mar Oifigeach Chosaint an Leanaí. Tá Maighréad mar bhall de Shinn Féin le blianta beaga anuas agus suim mhór aici sa pholaitíocht.

Tá mac amháin ag Maighréad, Oisín Rosa atá 10 mbliana d’aois agus tá dúil mhór acu beirt i gcursaí Gaeilge agus i gcúrsaí cultúrtha. Tá Maighréad an-ghníomhach in obair fhorbartha na Gaeilge agus i gcúrsaí Ghaelscolaíochta i gCathair Bhéal Feirste agus sa cheantar máguaird.

Taispeáin níos lú


Maighréad Ní Chonghaile

Feidhm: Comhalta Boird

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2021

Maighréad Ní Chonghaile

Táille: €7,695 / £5,235

Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Maighréad i dTuaisceart Bhéal Feirste. D’fhreastail sí ar Ollscoil Uladh, áit ar bhain sí céim sa Ghaeilge amach. Chaith sí blianta ag obair mar Oifigeach Fhorbairt na Gaeilge le Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain i mBéal Feirste thuaidh sula ndeachaigh sí go Coláiste Ollscoile Naomh Muire le Teastas Iarchéime Oideachais a bhaint amach.

Ceapadh Maighréad mar mhúinteoir Gaelscoile i scoil nua-bhunaithe ar imeall na cathrach, Gaelscoil Éanna, sa bhliain 2008. Chuaigh sí ar aghaidh chun Caílíocht Cheannasaíochta an Phríomhoide a bhaint amach agus bhí sí ceaptha mar phríomhoide sa scoil, atá go fóill ag fás agus ag forbairt i 2012.

Taispeáin níos mó

Is stiúrthóir ar Chumann Cultúrtha Mhic Reachtain í Maighréad agus tá sí ag feidhmiú mar chisteoir don eagraíocht i láthair na huaire. Tá sí ina ball de CLG Naomh Éanna agus ainmnithe ansin mar Oifigeach Chosaint an Leanaí. Tá Maighréad mar bhall de Shinn Féin le blianta beaga anuas agus suim mhór aici sa pholaitíocht.

Tá mac amháin ag Maighréad, Oisín Rosa atá 10 mbliana d’aois agus tá dúil mhór acu beirt i gcursaí Gaeilge agus i gcúrsaí cultúrtha. Tá Maighréad an-ghníomhach in obair fhorbartha na Gaeilge agus i gcúrsaí Ghaelscolaíochta i gCathair Bhéal Feirste agus sa cheantar máguaird.

Taispeáin níos lú


Niall Iósaf Ó Gallchóir

Feidhm: Comhalta Boird

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2021

Niall Iósaf Ó Gallchóir

Táille: €7,695 / £5,235

Taispeáin níos mó

Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Niall i Leifear in oirthear Dhún na nGall, baile beag lonnaithe in aice leis an teorainn le Tír Eoghain.  D’fhreastail sé ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, áit ar bhain sé bunchéim sa Ghaeilge agus Stair amach, mar aon le céim mháistreachta san iriseoireacht fosta. Tá Niall ag obair anois mar comhairleoir polaitíochta agus bainisteoir an dáilcheantair leis an Teachta Dála Pearse Doherty. Tá spéis mhór aige sa pholaitíocht agus i gcúrsaí reatha.

Taispeáin níos lú

 

Wuraola Majekodunmi

Téarma an cheapacháin: 27/11/2020-26/11/2024

Táille: €7,695/£5,235 in aghaidh na bliana

Beathaisnéis:

Wuraola Majekudonmi

Taispeáin níos mó

‘Gníomhaí ar son na Gaeilge, saoririseoir agus cainteoir poiblí í Wuraola Majekodunmi, atá ina craoltóir le Raidió na Life. Is scríbhneoir í; déanann sí ábhar a sholáthar don Irish Times, Journal.ie, RTÉ.ie agus eile, agus tá roinnt oibre déanta aici le TG4. Bíonn Wuraola le feiceáil ar scáileáin TG4 is RTÉ go minic, ag labhairt faoi ábhair eagsúla a bhaineann leis an bpolaitíocht, cine agus an Ghaeilge. Bíonn sí le cloisteáil ar na stáisiúin raidió náisiúnta, RTÉ Raidió na Gaeltachta, RTÉ Radio 1, RTÉ 2FM agus BBC Radio Ulster san áireamh. In 2018 bhí sí ina stiúrthóir ar an ngearrscannán “What does Irishness Look Like?” a fuair ardmholadh.  Tá BA i mBéarla, sna Meáin agus i Staidéar Cultúrtha aici, mar aon le MA i dTáirgeadh Craolacháin ó Scoil Scannáin IADT.  Tá ainmniúchán bainte amach aici le haghaidh “Réalt Óg na Bliana 2019” sna Gradaim Chumarsáide, agus ainmníodh í faoi dhó – i 2018  agus 2019 – le haghaidh Gradam Náisiúnta Meán na Mac Léinn sa chatagóir "Iriseoireacht trí Ghaeilge". Is comhbhunaitheoir í de 'Beyond Representation', tionscnamh a thosaigh sí lena col ceathar agus cara, le cabhrú le buanna mná le dath in Éirinn a chur chun cinn.

Taispeáin níos lú


Dáithí Mac Cárthaigh

Dáithí Mac Cárthaigh

Téarma an cheapacháin: 27/11/2020-26/11/2024

Táille: €7,695/£5,235 in aghaidh na bliana

Taispeáin níos mó

Beathaisnéis:

Abhcóide is ea é Dáithí, le béim aige ar chúrsaí ceart teanga agus é i mbun na hoibre seo. Tá sé ina chomhordaitheoir dlí agus Gaeilge in Óstaí an Rí ó 2010. Riarann sé cúrsaí ard-dioplóma do chéimithe ar mian leo dul le gairmeacha leis an Aontas Eorpach mar dhlítheangeolaithe agus mar aistritheoirí dlíthiúla le Gaeilge, mar aon le cúrsaí sa dlí-chleachtadh trí Ghaeilge. Bhí sé páirteach san ollfheachtas chun stádas a bhaint amach don Ghaeilge mar theanga oifigiúil agus oibre den Aontas Eorpach. Bhí sé ina uachtarán ar Chonradh na Gaeilge idir 2005 agus 2008. D’fhoilsigh sé téacsleabhar ceannródaíoch le déanaí, An Ghaeilge sa Dlí, faoi stádas na Gaeilge in Éirinn agus san AE, faoi láthair agus go stairiúil, ina moltar leasuithe chun feabhais bunaithe ar an scothchleachtas idirnáisiúnta.

Taispeáin níos lú


Neasa Ní Chiaráin

Téarma an cheapacháin: 27/11/2020-26/11/2024

Táille: Ní bhaineann

Beathaisnéis:

Neasa Ní Chiaráin

Taispeáin níos mó

Rugadh agus tógadh Neasa Ní Chiaráin i mBaile Átha Cliath agus chaith sí cuid mhaith dá hóige in iarthar na tíre – sa Chlár, ach go háirithe. Bhí sí sa chéad rang riamh i Scoil Mológa agus chaith sí a blianta bunscoile ag bogadh ó fhoirgneamh go foirgneamh sula bhfuarthas suíomh buan. Cuireadh meánscolaíocht uirthi i gColáiste Ráithín, Bré, agus is anseo a thosaigh sí ag cur spéise sa ríomhaireacht agus sna nua-theangacha. D’fhreastail sí ar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath mar ar bhain sí a bunchéim amach sa Ríomhtheangeolaíocht le Gearmáinis. Bhain sí Céim Máistir amach san Eolaíocht Chognaíoch i gColáiste na hOllscoile, BÁC, ina dhiaidh sin. Chaith sí bliain ag obair le Bard na nGleann i nGaeltacht Mhuscraí sular fhill sí ar Bhaile Átha Cliath agus ar Choláiste na Tríonóide chun tosú ar Chéim Dochtúra agus mar bhall d’fhoireann ABAIR.ie. Is ar Fhoghlaim Ríomhchuidithe Teangacha a dhírigh sí a tráchtas agus tá sí anois ag obair mar Ollamh Cúnta Ussher le Teicneolaíocht Urlabhra agus Teanga don Ghaeilge. Tá spéis ar leith aici sa cheol traidisiúnta. Tá sí pósta le Richard agus beirt pháistí óga acu, Caoilfhionn agus Oisín.

Taispeáin níos lú


Máire Ní Neachtain

  Téarma an cheapacháin: 13/12/2020-12/12/2021

  Táille: €7,695/£5,235 in aghaidh na bliana

  Taispeáin níos mó

  Beathaisnéis: le deimhniú

  Grianghraif: le deimhniú

  Taispeáin níos lú


Sorcha Ní Chéide

Sorcha Ní Chéide

  Téarma an cheapacháin: 13/12/2020-12/12/2021

  Táille:: €7,695/£5,235 in aghaidh na bliana

  Taispeáin níos mó

  <Beathaisnéis: Is aisteoir as Leitir Móir, Co. na Gaillimhe, í Sorcha Ní Chéide, a bhfuil céim onóracha aici sa Chumarsáid ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh, chomh maith le hard-dioplóma san Amharclannaíocht, Aistriúchán (Institúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo) agus Léiriú Teilifíse. Bhain sí amach teastas múinteoireachta damhsa leis an gComisiún le Rincí Gaelacha sa bhliain 2010, agus tá sí anois ina stiúrthóir ar Scoil Rince Ré Órga I gCúige Chonnacht. In éineacht le bheith ag damhsa agus ag aisteoireacht, bíonn sí ag scríobh don sobalchlár Ros na Rún agus ag stiúradh cláir do pháistí do chomhlachtaí teilifíse neamhspleácha. .

  Taispeáin níos lú

 

Liam Rushe

  Téarma an cheapacháin: 16/12/2020-15/12/2024

  Táille: €7,695/£5,235 in aghaidh na bliana

  Taispeáin níos mó

  Beathaisnéis: le deimhniú

  Grianghraif: le deimhniú

  Taispeáin níos lú


Liadh Ní Riada

  Téarma an cheapacháin: 16/12/2020-15/12/2025

  Táille: €7,695/£5,235 in aghaidh na bliana

  Taispeáin níos mó

  Beathaisnéis: le deimhniú

  Grianghraif: le deimhniú

  Taispeáin níos lú


Kevin Ó hEadhra

Kevin Ó hEadhra

  Téarma an cheapacháin: 16/12/2020-15/12/2025

  Táille: le deimhniú

  Taispeáin níos mó

  Beathaisnéis: D’fhás Kevin aníos sa Spidéal i gConamara agus tá cónaí air i gceantar Chois Fharraige. Bhain sé céim onóracha amach san Eolaíocht in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh sa bhliain 2008. I ndiaidh na hOllscoile chaith sé blianta beaga ag plé leis an ghnó agus an fiontraíocht. Sheas Kevin mar iarrthóir faoi bhrat Shinn Féin sna toghcháin áitiúla i 2019 ach theip air suíochán a bhaint.Tá sé fostaithe anois mar chomhordaitheoir ar an Scéim Sóisialta Tuaithe i nGaeltacht Chonamara agus Maigh Eo a reáchtáiltear faoi choimirce Údarás na Gaeltachta. Tugann an Scéim Sóisialta Tuaithe deis d’fheirmeoirí agus d’iascairí beaga tacú leis an obair phobail atá ar siúl ina gceantair féin.

  Taispeáin níos lú


Caoimhín Mac Giolla Mhín

  Téarma an cheapacháin: 16/12/2020-15/12/2025

  Táille: €7,695/£5,235 in aghaidh na bliana

  Caoimhín Mac Giolla Mhín

  Taispeáin níos mó

  Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Caoimhín ina áit chónaithe, Iarthar Bhéal Feirste. Bhain sé céimle hónóracha amach ar Ollscoil Uladh (Bainistiú Eastáit) chomh maith le dioplóma (Staidéar Tionsclaíoch). Ó d’fhág sé an ollscolaíocht, fuair sé taithí leathan ar rólanna éagsúla sa phobal in Iarthar Bhéal Feirste agus in áiteanna eile in earnáil na Gaeilge agus in earnáil an Bhéarla.Bhí baint lárnach aige le tograí pobail straitéiseacha agus é freagrach fosta as cistí pobail shuntasacha a mhealladh agus a bhainistiú. Bhí Caoimhín sé bliana ina chomhairleoir ag Sinn Féin (Uachtar na bhFál). Tá sé fostaithe ó bhí 2010 ann mar phríomhfheidhmeannach ag Ciste Infheistíochta na Gaeilge, agus ciste rathúil infheistíochta caipitil pobail á bhainistiú acu do phobal na Gaeilge. Fuair Gerry Adams bunchiste s’acu mar chuid de Chaibidlíocht na Síochána an bhliain chéanna. I gcomhar lena bhord stiúrthóireachta, bhí ról ceannais aige maoiniú caipitil a sholáthar do bhreis agus tríocha togra caipitil straitéiseach Gaeilge sa Tuaisceart agus infheistíocht de bhreis agus £20m déanta acu i mbonneagar an phobail.Is maith le Caoimhín bheith ag taisteal, ag rothaíocht agus ag tomadóireacht scúba.

  Grianghraif: le deimhniú

Taispeáin níos lú


Doiminic Ó Brolcháin

 

Ceapacháin

Dhá cheapachán ó Rialtas na hÉireann le deimhniú.

Miontuairiscí Boird

Is féidir teacht ar mhiontuairiscí boird anseo.

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.