Bord

Leas-Cathaoirleach: Barra Ó Muirí                                 

Barra Ó Muirí

Barra Ó Muirí

Téarma an cheapacháin: 7/07/2016 - 06/07/2021

Táille: €9,830 / £6,690

Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Barra i mBaile Úr, deisceart Ard Mhacha. D'fhreastail sé ar Choláiste Phádraig in Ard Mhacha agus bhain sé céim onóracha sa Ghaeilge amach i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste in 2002. Chaith sé bliain mar Uachtarán Aontas na Macléinn i gColáiste Mhuire fosta.

Taispeáin níos mó

Is múinteoir Gaelscoile é, ag obair i nGaelscoil Phádraig Naofa i gCrois Mhic Lionnáin agus ceapadh mar chomhairleoir de chuid Shinn Féin é in 2014. Tá sé pósta le Rosemary agus tá ceathrar clainne acu, Róise, Ríona, Naoise agus Lorcán. Tá Barra ina bhall de Chumann Peile Naomh Micheál, Baile Úr, agus bíonn sé ag traenáil imreoirí óga agus is oifigeach den chlub é. Is ball de Bhólchumann na hÉireann é agus tá sé ar choiste Ghaelphobal Ard Mhacha Theas ó bunaíodh é.

Taispeáin níos lú


Conor McGuinness                       

Feidhm: Comhalta Boird 

Téarma an cheapacháin: 24/06/2016 - 23/06/2021

Táille: €7,695 / £5,235

Conor McGuinness

Beathaisnéis: Is iondaí poiblí é Conor McGuinness a bhfuil cónaí air i nGaeltacht na nDéise in Iarthar Phort Láirge. Tá céim sa Ghaeilge bainte amach aige in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, maraon le céim Mháistir san abhcóideacht phoiblí agus gníomhaíochas. Tá cúlra aige in earnáil an léirithe teilifíse. Tá obair déanta aige ar chláir do RTÉ agus TG4 agus rinne sé a thraenáil leis an gcomhlacht léiriúcháin neamhspleách Nemeton. Chaith Conor tréimhse i dTír na mBascach ag obair le daoine óga mar chuid de thionscadal oideachasúil trítheangach, áit a raibh deis aige dul i dtaithí ar pholasaithe agus ar ghníomhaíocht teanga na tíre sin.

Taispeáin níos mó

Is ball tofa é Conor de chuid Chomhairle Phort Láirge, ag déanamh ionadaíocht ar Ghaeltacht na nDéise, Dún Garbhán agus Iarthar Phort Láirge. Tá taithí aige mar chomhalta boird deonach tar éis dó bliain a chaitheamh mar bhall d'údarás na hollscoile in OÉ Gaillimh. Tá sé ina chomhalta boird agus leas-chathaoirleach le Comhar Creidmheasa Dhún Garbhán agus is oifigeach tofa é de chuid a cheardchumainn UNITE


Maighréad Ní Chonghaile                        

Feidhm: Comhalta Boird 

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2021

Maighréad Ní Chonghaile

Táille: €7,695 / £5,235

Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Maighréad i dTuaisceart Bhéal Feirste. D’fhreastail sí ar Ollscoil Uladh, áit ar bhain sí céim sa Ghaeilge amach. Chaith sí blianta ag obair mar Oifigeach Fhorbairt na Gaeilge le Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain i mBéal Feirste thuaidh sula ndeachaigh sí go Coláiste Ollscoile Naomh Muire le Teastas Iarchéime Oideachais a bhaint amach.

Ceapadh Maighréad mar mhúinteoir Gaelscoile i scoil nua-bhunaithe ar imeall na cathrach, Gaelscoil Éanna, sa bhliain 2008. Chuaigh sí ar aghaidh chun Caílíocht Cheannasaíochta an Phríomhoide a bhaint amach agus bhí sí ceaptha mar phríomhoide sa scoil, atá go fóill ag fás agus ag forbairt i 2012.

Taispeáin níos mó

Taispeáin níos lú

Is stiúrthóir ar Chumann Cultúrtha Mhic Reachtain í Maighréad agus tá sí ag feidhmiú mar chisteoir don eagraíocht i láthair na huaire. Tá sí ina ball de CLG Naomh Éanna agus ainmnithe ansin mar Oifigeach Chosaint an Leanaí. Tá Maighréad mar bhall de Shinn Féin le blianta beaga anuas agus suim mhór aici sa pholaitíocht.

Tá mac amháin ag Maighréad, Oisín Rosa atá 10 mbliana d’aois agus tá dúil mhór acu beirt i gcursaí Gaeilge agus i gcúrsaí cultúrtha. Tá Maighréad an-ghníomhach in obair fhorbartha na Gaeilge agus i gcúrsaí Ghaelscolaíochta i gCathair Bhéal Feirste agus sa cheantar máguaird.

Taispeáin níos lú


Maighréad Ní Chonghaile                        

Feidhm: Comhalta Boird 

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2021

Maighréad Ní Chonghaile

Táille: €7,695 / £5,235

Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Maighréad i dTuaisceart Bhéal Feirste. D’fhreastail sí ar Ollscoil Uladh, áit ar bhain sí céim sa Ghaeilge amach. Chaith sí blianta ag obair mar Oifigeach Fhorbairt na Gaeilge le Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain i mBéal Feirste thuaidh sula ndeachaigh sí go Coláiste Ollscoile Naomh Muire le Teastas Iarchéime Oideachais a bhaint amach.

Ceapadh Maighréad mar mhúinteoir Gaelscoile i scoil nua-bhunaithe ar imeall na cathrach, Gaelscoil Éanna, sa bhliain 2008. Chuaigh sí ar aghaidh chun Caílíocht Cheannasaíochta an Phríomhoide a bhaint amach agus bhí sí ceaptha mar phríomhoide sa scoil, atá go fóill ag fás agus ag forbairt i 2012.

Taispeáin níos mó

Is stiúrthóir ar Chumann Cultúrtha Mhic Reachtain í Maighréad agus tá sí ag feidhmiú mar chisteoir don eagraíocht i láthair na huaire. Tá sí ina ball de CLG Naomh Éanna agus ainmnithe ansin mar Oifigeach Chosaint an Leanaí. Tá Maighréad mar bhall de Shinn Féin le blianta beaga anuas agus suim mhór aici sa pholaitíocht.

Tá mac amháin ag Maighréad, Oisín Rosa atá 10 mbliana d’aois agus tá dúil mhór acu beirt i gcursaí Gaeilge agus i gcúrsaí cultúrtha. Tá Maighréad an-ghníomhach in obair fhorbartha na Gaeilge agus i gcúrsaí Ghaelscolaíochta i gCathair Bhéal Feirste agus sa cheantar máguaird.

Taispeáin níos lú


Niall Iósaf Ó Gallchóir                            

Feidhm: Comhalta Boird 

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2021

Niall Iósaf Ó Gallchóir

Táille: €7,695 / £5,235

Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Niall i Leifear in oirthear Dhún na nGall, baile beag lonnaithe in aice leis an teorainn le Tír Eoghain.  D’fhreastail sé ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, áit ar bhain sé bunchéim sa Ghaeilge agus Stair amach, mar aon le céim mháistreachta san iriseoireacht fosta. Tá Niall ag obair anois mar comhairleoir polaitíochta agus bainisteoir an dáilcheantair leis an Teachta Dála Pearse Doherty. Tá spéis mhór aige sa pholaitíocht agus i gcúrsaí reatha.

 


Wuraola Majekodunmi

Téarma an cheapacháin: 27/11/2020-26/11/2024      

Táille: le deimhniú

Beathaisnéis:

Wuraola Majekudonmi

‘Gníomhaí ar son na Gaeilge, saoririseoir agus cainteoir poiblí í Wuraola Majekodunmi, atá ina craoltóir le Raidió na Life. Is scríbhneoir í; déanann sí ábhar a sholáthar don Irish Times, Journal.ie, RTÉ.ie agus eile, agus tá roinnt oibre déanta aici le TG4. Bíonn Wuraola le feiceáil ar scáileáin TG4 is RTÉ go minic, ag labhairt faoi ábhair eagsúla a bhaineann leis an bpolaitíocht, cine agus an Ghaeilge. Bíonn sí le cloisteáil ar na stáisiúin raidió náisiúnta, RTÉ Raidió na Gaeltachta, RTÉ Radio 1, RTÉ 2FM agus BBC Radio Ulster san áireamh. In 2018 bhí sí ina stiúrthóir ar an ngearrscannán “What does Irishness Look Like?” a fuair ardmholadh.  Tá BA i mBéarla, sna Meáin agus i Staidéar Cultúrtha aici, mar aon le MA i dTáirgeadh Craolacháin ó Scoil Scannáin IADT.  Tá ainmniúchán bainte amach aici le haghaidh “Réalt Óg na Bliana 2019” sna Gradaim Chumarsáide, agus ainmníodh í faoi dhó – i 2018  agus 2019 – le haghaidh Gradam Náisiúnta Meán na Mac Léinn sa chatagóir "Iriseoireacht trí Ghaeilge". Is comhbhunaitheoir í de 'Beyond Representation', tionscnamh a thosaigh sí lena col ceathar agus cara, le cabhrú le buanna mná le dath in Éirinn a chur chun cinn.


Dáithí Mac Cárthaigh 

Dáithí Mac Cárthaigh

Téarma an cheapacháin: 27/11/2020-26/11/2024         

Táille: le deimhniú  

Beathaisnéis:

Abhcóide is ea é Dáithí, le béim aige ar chúrsaí ceart teanga agus é i mbun na hoibre seo. Tá sé ina chomhordaitheoir dlí agus Gaeilge in Óstaí an Rí ó 2010. Riarann sé cúrsaí ard-dioplóma do chéimithe ar mian leo dul le gairmeacha leis an Aontas Eorpach mar dhlítheangeolaithe agus mar aistritheoirí dlíthiúla le Gaeilge, mar aon le cúrsaí sa dlí-chleachtadh trí Ghaeilge. Bhí sé páirteach san ollfheachtas chun stádas a bhaint amach don Ghaeilge mar theanga oifigiúil agus oibre den Aontas Eorpach. Bhí sé ina uachtarán ar Chonradh na Gaeilge idir 2005 agus 2008. D’fhoilsigh sé téacsleabhar ceannródaíoch le déanaí, An Ghaeilge sa Dlí, faoi stádas na Gaeilge in Éirinn agus san AE, faoi láthair agus go stairiúil, ina moltar leasuithe chun feabhais bunaithe ar an scothchleachtas idirnáisiúnta.


Neasa Ní Chiaráin

 • Téarma an cheapacháin: 27/11/2020-26/11/2024
 • Táille: le deimhniú
 • Beathaisnéis: le deimhniú
 • Grianghraif: le deimhniú

Máire Ní Neachtain

 • Téarma an cheapacháin: 13/12/2020-12/12/2021
 • Táille: €7,695/£5,235 in aghaidh na bliana
 • Beathaisnéis: le deimhniú
 • Grianghraif: le deimhniú

Sorcha Ní Chéide

 • Téarma an cheapacháin: 13/12/2020-12/12/2021 -
 • Táille: €7,695/£5,235 in aghaidh na bliana
 • Beathaisnéis: le deimhniú
 • Grianghraif: le deimhniú

Liam Rushe

 • Téarma an cheapacháin: 16/12/2020-15/12/2024
 • Táille: le deimhniú
 • Beathaisnéis: le deimhniú
 • Grianghraif: le deimhniú

Liadh Ní Riada

 • Téarma an cheapacháin: 16/12/2020-15/12/2025
 • Táille: le deimhniú
 • Beathaisnéis: le deimhniú
 • Grianghraif: le deimhniú

Kevin O'Hara

 • Téarma an cheapacháin: 16/12/2020-15/12/2025
 • Táille: le deimhniú
 • Beathaisnéis: le deimhniú
 • Grianghraif: le deimhniú

Caoimhín Mac Giolla Mhín

 • Téarma an cheapacháin: 16/12/2020-15/12/2025
 • Táille: le deimhniú
 • Beathaisnéis: le deimhniú
 • Grianghraif: le deimhniú

Doiminic Ó Brolcháin

 • Téarma an cheapacháin:16/12/2020-15/12/2025
 • Táille: le deimhniú
 • Beathaisnéis: le deimhniú
 • Grianghraif: le deimhniú

 

Ceapacháin

Dhá cheapachán ó Rialtas na hÉireann le deimhniú.

Miontuairiscí Boird

Is féidir teacht ar mhiontuairiscí boird anseo

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.