Bord

 

Cathaoirleach: Regina Uí Chollatáin

Regina Uí Chollatáin

Téarma an cheapacháin: 05/05/2021 - 04/05/2025

Táille: Ní bhaineann

Taispeáin níos mó

Beathaisnéis: Le teacht

Grianghraif: Le teacht 

Taispeáin níos lú

 


Leas-Cathaoirleach: Le líonadh

Téarma an cheapacháin: 

Táille: 

Beathaisnéis: 

 


Comhaltaí Boird 


Maighréad Ní Chonghaile

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2021

Maighréad Ní Chonghaile

Táille: €7,695 / £5,235 in aghaidh na bliana

Beathaisnéis: 

Rugadh agus tógadh Maighréad i dTuaisceart Bhéal Feirste. D’fhreastail sí ar Ollscoil Uladh, áit ar bhain sí céim sa Ghaeilge amach. Chaith sí blianta ag obair mar Oifigeach Fhorbairt na Gaeilge le Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain i mBéal Feirste thuaidh sula ndeachaigh sí go Coláiste Ollscoile Naomh Muire le Teastas Iarchéime Oideachais a bhaint amach.

Ceapadh Maighréad mar mhúinteoir Gaelscoile i scoil nua-bhunaithe ar imeall na cathrach, Gaelscoil Éanna, sa bhliain 2008. Chuaigh sí ar aghaidh chun Caílíocht Cheannasaíochta an Phríomhoide a bhaint amach agus bhí sí ceaptha mar phríomhoide sa scoil, atá go fóill ag fás agus ag forbairt i 2012.

Taispeáin níos mó

Is stiúrthóir ar Chumann Cultúrtha Mhic Reachtain í Maighréad agus tá sí ag feidhmiú mar chisteoir don eagraíocht i láthair na huaire. Tá sí ina ball de CLG Naomh Éanna agus ainmnithe ansin mar Oifigeach Chosaint an Leanaí. Tá Maighréad mar bhall de Shinn Féin le blianta beaga anuas agus suim mhór aici sa pholaitíocht.

Tá mac amháin ag Maighréad, Oisín Rosa atá 10 mbliana d’aois agus tá dúil mhór acu beirt i gcursaí Gaeilge agus i gcúrsaí cultúrtha. Tá Maighréad an-ghníomhach in obair fhorbartha na Gaeilge agus i gcúrsaí Ghaelscolaíochta i gCathair Bhéal Feirste agus sa cheantar máguaird.

Taispeáin níos lú


Niall Iósaf Ó Gallchóir

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2021

Niall Iósaf Ó Gallchóir

Táille: €7,695 / £5,235 in aghaidh na bliana

Beathaisnéis: 

Rugadh agus tógadh Niall i Leifear in oirthear Dhún na nGall, baile beag lonnaithe in aice leis an teorainn le Tír Eoghain.  D’fhreastail sé ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, áit ar bhain sé bunchéim sa Ghaeilge agus Stair amach, mar aon le céim mháistreachta san iriseoireacht fosta. Tá Niall ag obair anois mar comhairleoir polaitíochta agus bainisteoir an dáilcheantair leis an Teachta Dála Pearse Doherty. Tá spéis mhór aige sa pholaitíocht agus i gcúrsaí reatha.


Wuraola Majekodunmi

Téarma an cheapacháin: 27/11/2020 - 26/11/2024

Táille: €7,695 / £5,235 in aghaidh na bliana

Beathaisnéis:

Wuraola Majekudonmi

Gníomhaí ar son na Gaeilge, saoririseoir agus cainteoir poiblí í Wuraola Majekodunmi, atá ina craoltóir le Raidió na Life. Is scríbhneoir í; déanann sí ábhar a sholáthar don Irish Times, Journal.ie, RTÉ.ie agus eile, agus tá roinnt oibre déanta aici le TG4. Bíonn Wuraola le feiceáil ar scáileáin TG4 is RTÉ go minic, ag labhairt faoi ábhair eagsúla a bhaineann leis an bpolaitíocht, cine agus an Ghaeilge. Bíonn sí le cloisteáil ar na stáisiúin raidió náisiúnta, RTÉ Raidió na Gaeltachta, RTÉ Radio 1, RTÉ 2FM agus BBC Radio Ulster san áireamh.

Taispeáin níos mó

In 2018 bhí sí ina stiúrthóir ar an ngearrscannán “What does Irishness Look Like?” a fuair ardmholadh.  Tá BA i mBéarla, sna Meáin agus i Staidéar Cultúrtha aici, mar aon le MA i dTáirgeadh Craolacháin ó Scoil Scannáin IADT.  Tá ainmniúchán bainte amach aici le haghaidh “Réalt Óg na Bliana 2019” sna Gradaim Chumarsáide, agus ainmníodh í faoi dhó – i 2018  agus 2019 – le haghaidh Gradam Náisiúnta Meán na Mac Léinn sa chatagóir "Iriseoireacht trí Ghaeilge". Is comhbhunaitheoir í de 'Beyond Representation', tionscnamh a thosaigh sí lena col ceathar agus cara, le cabhrú le buanna mná le dath in Éirinn a chur chun cinn.

Taispeáin níos lú


Dáithí Mac Cárthaigh

Dáithí Mac Cárthaigh

Téarma an cheapacháin: 27/11/2020 - 26/11/2024

Táille: €7,695/£5,235 in aghaidh na bliana

Beathaisnéis:

Abhcóide is ea é Dáithí, le béim aige ar chúrsaí ceart teanga agus é i mbun na hoibre seo. Tá sé ina chomhordaitheoir dlí agus Gaeilge in Óstaí an Rí ó 2010. Riarann sé cúrsaí ard-dioplóma do chéimithe ar mian leo dul le gairmeacha leis an Aontas Eorpach mar dhlítheangeolaithe agus mar aistritheoirí dlíthiúla le Gaeilge, mar aon le cúrsaí sa dlí-chleachtadh trí Ghaeilge. Bhí sé páirteach san ollfheachtas chun stádas a bhaint amach don Ghaeilge mar theanga oifigiúil agus oibre den Aontas Eorpach. Bhí sé ina uachtarán ar Chonradh na Gaeilge idir 2005 agus 2008. D’fhoilsigh sé téacsleabhar ceannródaíoch le déanaí, An Ghaeilge sa Dlí, faoi stádas na Gaeilge in Éirinn agus san AE, faoi láthair agus go stairiúil, ina moltar leasuithe chun feabhais bunaithe ar an scothchleachtas idirnáisiúnta.


Neasa Ní Chiaráin

Téarma an cheapacháin: 27/11/2020 - 26/11/2024

Táille: Ní bhaineann

Beathaisnéis:

Neasa Ní Chiaráin

Rugadh agus tógadh Neasa Ní Chiaráin i mBaile Átha Cliath agus chaith sí cuid mhaith dá hóige in iarthar na tíre – sa Chlár, ach go háirithe. Bhí sí sa chéad rang riamh i Scoil Mológa agus chaith sí a blianta bunscoile ag bogadh ó fhoirgneamh go foirgneamh sula bhfuarthas suíomh buan. Cuireadh meánscolaíocht uirthi i gColáiste Ráithín, Bré, agus is anseo a thosaigh sí ag cur spéise sa ríomhaireacht agus sna nua-theangacha. D’fhreastail sí ar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath mar ar bhain sí a bunchéim amach sa Ríomhtheangeolaíocht le Gearmáinis. Bhain sí Céim Máistir amach san Eolaíocht Chognaíoch i gColáiste na hOllscoile, BÁC, ina dhiaidh sin. Chaith sí bliain ag obair le Bard na nGleann i nGaeltacht Mhuscraí sular fhill sí ar Bhaile Átha Cliath agus ar Choláiste na Tríonóide chun tosú ar Chéim Dochtúra agus mar bhall d’fhoireann ABAIR.ie. Is ar Fhoghlaim Ríomhchuidithe Teangacha a dhírigh sí a tráchtas agus tá sí anois ag obair mar Ollamh Cúnta Ussher le Teicneolaíocht Urlabhra agus Teanga don Ghaeilge. Tá spéis ar leith aici sa cheol traidisiúnta. Tá sí pósta le Richard agus beirt pháistí óga acu, Caoilfhionn agus Oisín.


Máire Ní Neachtain

Máire Ní Neachtain

Téarma an cheapacháin: 13/12/2020 - 12/12/2021

Táille: €7,695 / £5,235 in aghaidh na bliana

Beathaisnéis: 

Is as Baile ’n tSagairt sa Spidéal i nGaeltacht Chois Fharraige do Mháire Ní Neachtain. Chaith sí a saol oibre i Roinn na Gaeilge i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach. Sochtheangeolaíocht na Gaeilge agus drámaíocht na Gaeilge is tábhachtaí di ó thaobh cúrsaí taighde de. Tá spéis mhór ag Máire i gcúrsaí pobail agus sna healaíona. Tá sí an-ghníomhach mar oibrí deonach i saol na Gaeilge sa nGaeltacht agus in eagrais teanga agus cultúir taobh amuigh di. Is í an Cathaoirleach reatha ar Fhóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga CTR a bhfuil cúram fheidhmiú phlean teanga Chois Fharraige leagtha air mar chuid den phróiseas náisiúnta pleanála teanga a d’eascair as Acht na Gaeltachta 2012.


Sorcha Ní Chéide

Sorcha Ní Chéide

Téarma an cheapacháin: 13/12/2020 - 12/12/2021

Táille:: €7,695 / £5,235 in aghaidh na bliana

Beathaisnéis:

Is aisteoir as Leitir Móir, Co. na Gaillimhe, í Sorcha Ní Chéide, a bhfuil céim onóracha aici sa Chumarsáid ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh, chomh maith le hard-dioplóma san Amharclannaíocht, Aistriúchán (Institúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo) agus Léiriú Teilifíse. Bhain sí amach teastas múinteoireachta damhsa leis an gComisiún le Rincí Gaelacha sa bhliain 2010, agus tá sí anois ina stiúrthóir ar Scoil Rince Ré Órga i gCúige Chonnacht. In éineacht le bheith ag damhsa agus ag aisteoireacht, bíonn sí ag scríobh don sobalchlár Ros na Rún agus ag stiúradh cláir do pháistí do chomhlachtaí teilifíse neamhspleácha.


Liam Rushe

Téarma an cheapacháin: 16/12/2020 - 15/12/2024

Táille: €7,695 / £5,235 in aghaidh na bliana

Taispeáin níos mó

Beathaisnéis: le deimhniú

Grianghraif: le deimhniú

Taispeáin níos lú


Liadh Ní Riada

Téarma an cheapacháin: 16/12/2020 - 15/12/2025

Táille: €7,695 / £5,235 in aghaidh na bliana

Taispeáin níos mó

Beathaisnéis: le deimhniú

Grianghraif: le deimhniú

Taispeáin níos lú


Kevin Ó hEadhra

Kevin Ó hEadhra

Téarma an cheapacháin: 16/12/2020 - 15/12/2025

Táille: €7,695 / £5,235 in aghaidh na bliana

Beathaisnéis:

D’fhás Kevin aníos sa Spidéal i gConamara agus tá cónaí air i gceantar Chois Fharraige. Bhain sé céim onóracha amach san Eolaíocht in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh sa bhliain 2008. I ndiaidh na hOllscoile chaith sé blianta beaga ag plé leis an ghnó agus an fiontraíocht. Sheas Kevin mar iarrthóir faoi bhrat Shinn Féin sna toghcháin áitiúla i 2019 ach theip air suíochán a bhaint.Tá sé fostaithe anois mar chomhordaitheoir ar an Scéim Sóisialta Tuaithe i nGaeltacht Chonamara agus Maigh Eo a reáchtáiltear faoi choimirce Údarás na Gaeltachta. Tugann an Scéim Sóisialta Tuaithe deis d’fheirmeoirí agus d’iascairí beaga tacú leis an obair phobail atá ar siúl ina gceantair féin.


Caoimhín Mac Giolla Mhín

Téarma an cheapacháin: 16/12/2020 - 15/12/2025

Táille: €7,695 / £5,235 in aghaidh na bliana

Caoimhín Mac Giolla Mhín

Beathaisnéis:

Rugadh agus tógadh Caoimhín ina áit chónaithe, Iarthar Bhéal Feirste. Bhain sé céimle hónóracha amach ar Ollscoil Uladh (Bainistiú Eastáit) chomh maith le dioplóma (Staidéar Tionsclaíoch). Ó d’fhág sé an ollscolaíocht, fuair sé taithí leathan ar rólanna éagsúla sa phobal in Iarthar Bhéal Feirste agus in áiteanna eile in earnáil na Gaeilge agus in earnáil an Bhéarla.Bhí baint lárnach aige le tograí pobail straitéiseacha agus é freagrach fosta as cistí pobail shuntasacha a mhealladh agus a bhainistiú. Bhí Caoimhín sé bliana ina chomhairleoir ag Sinn Féin (Uachtar na bhFál). Tá sé fostaithe ó bhí 2010 ann mar phríomhfheidhmeannach ag Ciste Infheistíochta na Gaeilge, agus ciste rathúil infheistíochta caipitil pobail á bhainistiú acu do phobal na Gaeilge. Fuair Gerry Adams bunchiste s’acu mar chuid de Chaibidlíocht na Síochána an bhliain chéanna. I gcomhar lena bhord stiúrthóireachta, bhí ról ceannais aige maoiniú caipitil a sholáthar do bhreis agus tríocha togra caipitil straitéiseach Gaeilge sa Tuaisceart agus infheistíocht de bhreis agus £20m déanta acu i mbonneagar an phobail.Is maith le Caoimhín bheith ag taisteal, ag rothaíocht agus ag tomadóireacht scúba.


Doiminic Ó Brolcháin

Téarma an cheapacháin:16/12/2020 - 15/12/2025

Táille: €7,695 / £5,235 in aghaidh na bliana

Taispeáin níos mó

Beathaisnéis: Le deimhniú

Grianghraif: Le deimhniú

Taispeáin níos lú


Freda Nic Giolla Chatháin

Freda Nic Giolla Chatháin

Téarma an cheapacháin: 05/05/2021 - 04/05/2025

Táille: €7,695 / £5,235 in aghaidh na bliana

Beathaisnéis:

Rugadh agus tógadh Freda taobh amuigh de Bhaile Átha Luain, i gCo. na hIarmhí. Tá BA sa Nua-Ghaeilge agus sa Cheol aici ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh, Dioplóma Iarchéime i Riarachán na nEalaíon ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus MA i Léann an Aistriúcháin ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh. Chaith sí tréimhse oiliúna leis an gCoimisiún Eorpach sa Bhruiséil agus tá an Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí bainte amach aici chomh maith.

Chuir Freda tús lena gairmréim i gComhdháil Náisiúnta na Gaeilge ar Shráid Chill Dara, agus tá gort na Gaeilge agus an chultúir á threabhadh aici ó shin. D’oibrigh sí mar oifigeach forbartha Gaeilge i gComhairle Contae Ros Comáin, chaith sí sealanna éagsúla ag obair sa Taibhdhearc, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge, mar riarthóir, mar bhainisteoir agus mar stiúrthóir ealaíne, agus bhí sí ina príomhfheidhmeannach le Gnó Mhaigh Eo. Sular tháinig paindéim Covid-19 bhí Freda ag feidhmiú mar oifigeach cumarsáide Gaeilge le Gaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa, agus ó shin i leith tá sí ag obair mar shaoraistritheoir.

Taispeáin níos mó

Sa bhreis ar a hobair ghairmiúil, d’oibrigh Freda ar feadh na mblianta ar choistí féilte éagsúla, Féile Ealaíon Chathair na Mart agus Féile Chruite Acla ina measc. Tá seónna ardáin léirithe aici, ina measc, dráma nuascríofa ar shaol an Mhaoir Seán Mac Giolla Bhríde, a coimisiúnaíodh go speisialta mar chuid de chomóradh 100 bliain 1916-2016.

Is ceoltóir í Freda a bhfuil a cuid ceoil seinnte aici ar fud an domhain, bhuaigh sí Craobh Uile-Éireann ar an gcruit ag Fleadh Cheoil na hÉireann agus ag Féile Chruite Uí Chearbhalláin, Céideadh, Co. Ros Comáin, chum sí agus sheinn sí ceol le Branar Téatar do Pháistí, agus chuir sí an clár Geantraí i láthair ar TG4. 

Taispeáin níos lú


Tá dhá fholúntas ar an mBord faoi láthair. Líonfar é go luath. 


Miontuairiscí Boird

Is féidir teacht ar mhiontuairiscí boird anseo.

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.